Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages
Yüz_Kere_Şehit_Olmak_İster_Misin_?

Yüz Kere Şehit Olmak İster Misin ?

Şablon:Hadisbakınız - d {{Hadisbakınız}} http://hadis.resulullah.org/


Hadis Ana fihrist
Hadîs Hadise Hadîse Ehadis
Hadis-i şerif
Hadis-i Şerifler

Hadis-i Erbain Tercümesi
Şerh-i Hadis-i Erbaiin
Üç şey hadisi
Tenbihat Tenbihat/1 Tenbihat/2 Tenbihat/3 Tenbihat/4
Tenbih-ül Gafilin Ebu'l Leys Semerkandi
Tenbihü'l gafilün
Ahmed Ziyaüd'din Gümüshanevi Ramuz el ehadis

Hadis Kitapları
Kütüb-ü Sitte [1] [2]
Sahih-i Buhari
Sahih-i Buhârî
Sahih-i Müslim
Hadis Ansiklopedisi [3] İbrahim Canan
Riyaz-üs Salihin
Hadis/Diyanet [4]

Hadis/AUDİO https://archive.org/details/Riyazus_Salihin_Hadisler/221+Riyaz'%C3%BCs+Salihin+-+Sahurun+Geciktirilmesinin+Uygun+Olaca%C4%9F%C4%B1+-+%C4%B0mam+Nevevi.mp3
Hadis/VİDEO Hadis/KÜTÜB Hadis/WEB
Hadis/Ramazan
Hadis/VP
Hadis/WP
Hadis/VS

Hadis projesi
Portal:Hadis
Şablon:Hadis

Hadis_İnkarcılarının_Korkunç_Planı_-_Mehmet_Yıldız

Hadis İnkarcılarının Korkunç Planı - Mehmet Yıldız

Bu_Hadisi_Bilmeden_Ölmemelisin_-_Mehmet_Yıldız

Bu Hadisi Bilmeden Ölmemelisin - Mehmet Yıldız

Bu Hadisi Bilmeden Ölmemelisin - Mehmet Yıldız

Hadis : Hadisin terim anlamı, Hz. Peygamber'in sözü, fiili, ashabının yaptığını görüp de reddetmediği davranışlar (takrir) ve onun yaratılışı veya huyu ile ilgili her türlü bilgi demektir. Hadis, Hz. Peygamber'i dinleyen sahabîden başlayarak onu rivayet edenlerin adlarının yazılı olduğu sened ile Hz. Peygamber'in söz, fiil veya takrîrinin yazıldığı metin'den meydana gelir. Yani hadis deyince, sened ve metinden oluşan bir yazılı yapı anlaşılır. Ancak Riyazü's-salihîn de hadis metinlerinin kolay okunup öğrenilmesi için sahabî dışındaki raviler yani sened kısmı müellif tarafından çıkarılmıştır. Hadis İlmi iki ana bölüme ayrılır;

Rivayetü'l-hadîs ilmi Hz.Peygamber'in sözü, fiili, takriri, halleri ve bunların rivayet ve zabt edilişi ile alakalı bir bilim dalıdır. Hadis metinlerini ihtiva eden kitaplar, bu dala ait kaynaklardır. Bu ilim dalı "hadis naklinde hatadan uzak kalma" temeli üzerinde yapılmış çalışmaları yansıtır.

Dirayetü'l-hadîs ilmi Hadis Istılahları İlmi diye de anılır. Hadisin yapısını meydana getiren sened ve metni anlamaya imkan veren birtakım kaideler ilmidir. Bu kaideler yardımıyla bir hadisi kabul veya reddetmek mümkün olur. Hadis usulü ile ilgili eserler bu ilmin kaynaklarıdır. Bu ilmin hedefi, Hz. Peygamber'in hadislerini başka sözlerle karıştırılmaktan, değiştirilmekten, bozulmaktan ve iftiraya uğramaktan ilmî yollarla korumaktır. Hz. Peygamber'e nisbet edilen sözün gerçekten ona ait olup olmadığı bu ilmin kurallarıyla anlaşılır. Hadis ilminin gayesi, rivayetlerin sahih ve doğru olanlarını sahih ve doğru olmayanlarından ayırmaktır. Bir başka ifade ile Hz. Peygamber'in söylemediği bir sözü ona söyletmemek, yapmadığı bir işi ona yaptırmamak, yani sünneti aslî berraklığı içinde korumaktır. Her iki dalıyla birlikte hadis ilminin gelişmesi, "Hz. Peygamber'e yalan isnad etmeme dikkati" ve "tebliğ görevi"nin yerine getirilmesi sayesinde gerçekleşmiştir. Bu konuda ilk ve en değerli gayret, sevgili Peygamberimiz'in en hayırlı nesil olarak takdir ve takdim buyurduğu ashab-ı kiram'a aittir. Rivayetü'l-hadîs ilminin kurucuları oldukları gibi, dirayetü'l-hadîs ilminin temellerini atanlar da onlardır. Allah kendilerinden razı olsun. Ashab, sahabî kelimesinin çoğuludur. Sahabî, müslüman olarak Hz. Peygamber'i gören ve o iman üzere ölen kimseye denir. Herhangi bir sahabî ile görüşme imkanı bulan kimseye de tabiî adı verilir.İçindekiler

İKİNCİ BÖLÜM[]

KADIN su dört şeyi yaparsa Cennete girer :[]

1- Beş vakit Namazını kılarsa,
2- Ramazan Orucunu tutarsa,
3- Namusunu korursa,
4- Zevciine itaat ederse.

Ramuz :S/52

Dört şey sende olursa,dünyada elde edemedigin Şeylerden dolayi üzülme :[]

1- Dogru sözlü olmak,
2- Vaadinde durmak,
3- Güzel ahlâk sahibi olmak,
4- Yemek içmekte israftan kaçıp,helâl lokma yemek.

Ramuz :S/68

Dört dua redd'olunmaz :[]

1- Evine dönünceye kadar,HACI'nin duası,
2- Evine dönünceye kadar,GAZi'nin duası
3- iyi oluncaya kadar.HASTA'nin duası,
4- Kardesin,kardese arkadan yaptigi dua.

Ramuz :S/68

Dört çesit hayvan Kurban olmaz :[]

1- Gözü kör olan,
2- Hasta olan,
3- Topal olan,
4- Zayif olan.

Ramuz :S/70

Dört şey Cennet hazinesidir :[]

1- Sadakayi gizli vermek,
2- Musibeti saklamak,
3- Akraba ziyareti,
4-"Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"demek.

Ramuz :S/70

Dört zümre arasinda Lian olmaz :[]

1- Hür kimse ile Cariye arasinda,
2- Hür kadin ile köle arasinda,
3- Müslüman erkek ile,Yahudi kadin arasinda,
4- Müslüman erkek ile,Hiristiyan kadin arasinda.

Ramuz :S/70

Dört hasleti olana cennette kösk verilir :[]

1. Her yerde ve her zaman,"Lâilâhe illallah"diyen,
2- Günah isleyince "Estagfirullah" diyen,
3- isinin sonunda "Elhamdülillâh"diyen,
4- Musibet aninda, "inna Lillah ve inna ileyhi raciun" diyen.

Ramuz :S/70

Evde dört şey berekettir :[]

1- Koyun,
2- Su kuyusu,
3- El değirmeni,
4- Çakmak = Ateş.

Ramuz :S/70

Dört seye dikkat et :[]

1- Gemiyi yenile,zira Deniz derindir,
2- Azigi tam al,zira yol uzaktır,
3- Yükünü hafiflet,zira yokuş dik'tir,
4- Amelini ihlasla yap,zira Rabb her şeyi görücüdür.

Kelâm-i kibar


Dört şey vardir ki, dört şeyle tamam olur :[]

1- Namaz,sehv-i Secde ile, 2- Oruç, Fitre ile, 3- Hacc, Fidye ile, 4- iman, Cihad ile tamam olur. Kelâm-i kibar

Denizler dört'tür :[]

1- Allah 'ın Rahmet denizi,
2- Nefis denizi,
3- Kabir denizi,
4- Ömür denizi.

Kelâm-i kibar

Dört seyin dışı fazilet, içi Farz'dir,[]

1- Kur'an okumak fazilet, onunla amel etmek Farz'dir,
2- insanlara iyilik fazilet, islerine uymak Farz'dir,
3- Va'zetmek fazilet,onunla amel Farz'dir,
4- Çalismak fazilet, helâl kazanç Farz'dir.

Kelâm-i kibar

Dört şeye dikkat :[]

1- Cennet istiyen hayır islerine kossun,
2- Cehennemden korkan,Şehveti terketsin,
3- Ölüme inanan,lezzetleri biraksin,
4- Dünyayi bilene musibetler kolay gelir.

Münebbihat

Gerçek Tevbenin alâmeti dört'tür :[]

1- Boş söz söylememek,
2- Kimseye karsi kiskançlik yapmamak,
3- Kötü arkadaslardan ayrilmak,
4- Eski günahlarindan pismanlik duymak.

Tenbihül Gafilûn/102

Saadet'in sebebi dört'tür[]

1- Saliha kadin,
2- Hayirli evlad,
3- Salih dostlarla düsüp-kalkmak,
4- Geçimini kendi beldesinde saglamak.

T.G/126

Dört sey,amelleri sevapsiz kilar :[]

1- Giybet yapmak,
2- Yalan söylemek,
3- Koguculuk yapmak,
4- Harama bakmak.

T.G/159

Dört türlü Giybet vardir :[]

1- Küfürdür,(Giybete,giybet degil demek),
2- Münafikliktir,
3- Haramdir,
4- Mübahtir.

T.G/163

Dört şey gülmeye mani olur :[]

1- Ahiret endisesi,
2- Geçim zorlugu,
3- Günahlarin üzüntüsü,
4- Ardi-arkasi gelmeyen musibetler.

T.G/192

Şu dört şey mü'minin özelliğindendir :[]

1- Susmak, çünki ibadetin BAŞIDIR,
2- Alçak gönüllü olmak,
3- Allah'i zikretmek,
4- Kötülük yapmamak.

T.G/208

Hirsi olmayana Allah dört şey verir :[]

1- Allah onun ibadet gücünü artirir,
2- Dertleri az olur,
3- Az seyle tatmin olur,
4- Kalbi Nur'lu olur.

T.G/220

Kalbin Nur'unu dört şey saglar :[]

1- Aç mide,
2- Salih arkadas,
3- Günahlari hatirdan çikarmamak,
4- Tûl-u emeli terk etmek.

T.G/220

Tûl-u Emel,dört seye sebep olur :[]

1- ibadete karsi tembellik,
2- Dünya ile ilginin artmasi,
3- Servet birktirme HIRSI,
4- Kalbin kararmasi.

T.G/220

Kalbi dört şey karartir :[]

1- Dolu mide,
2- Kötü arkadas,
3- Günahlari unutmak,
4- Tûl-u emel.

T.G/220

Dört seysiz, dört seyin iddiasi yalandir :[]

1- Haram'dan kaçinmadan Allah sevgisi iddiasi,
2- MALINI Hak yoluna harcamadan,Cennet sevgisi,
3- Sünnet'e uymaksizin,Peygamber sevgisi,
4- Fakire yardim etmeksizin,derece iddiasi.

T.G/229

Dört sey, hayirlarin tümünden mahrum birakir :[]

1- Elinin altinda olanlara haksizlik,
2- Ana-Babaya asi olmak,
3- Kimsesizleri horlamak,
4- Yoksullara hakaret etmek.

T.G/229

Kalbin hastaligi dört'tür :[]

1- Dünyaya gönül vermek,
2- Yarinin endiŞesi,
3- Baskasini kiskanmak=Hased,
4- Şan ve Şöhret düskünlügü.

T.G/236

Dört sey, bedbahtlik alâmetidir :[]

1- Göz yaŞarmazligi,
2- KATI kalplilik,
3- Dünya sevgisi,
4- Tûl-u emel.

T.G/236

Yanlis aranan dört şey :[]

1- Zenginlik,malda degil,kanaat'tedir,
2- Huzur,servette degil,az mal'dadir,
3- Şeref,begenilmekte degil,Takva'dadir,
4- Saadet,yemekte degil,islam'dadir.

T.G/242

Tevrat'tan dört satir :[]

1- Kitabullahi okur da,bagislanmadigini sanarsa,Ayetleri alaya almis olur,
2- Musibetini baskasina yakinirsa, Allah'i Şikâyet etmis olur,
3- Bir kaybindan dolayi üzülürse, Rabbinin hükmünden kirilmis olur,
4- Zengine,zenginliginden dolayi ayaga kalkanin imani zayiflar.

T.G/255

Dört şey kefarettir :[]

1- Soguk günlerde tam bir abdest,
2- HoŞa gitmiyen Şeylere sabir,
3- Mescid'lere gitmek için çok adim atmak,
4- Namazin ardindan,ikinciyi beklemek.

T.G/264

Şu dört sey,Dünyada öksüzdür :[]

1- Zalimin ezberindeki Kur'an,
2- içinde Namaz kilinmayan Mescid,
3- Evde olupta,okunmayan Kelam-i Kadim,
4- Kötüler arasinda kalan,iyi kimse.

T.G/302

Yüce Allah 'ın seçtigi dört gün :[]

1- Cuma günü,
2- Kurban Bayrami arefesi günü,
3- Kurban Bayrami günü,
4- Ramazan Bayrami günü.

T.G/329

Allah tarafindan seçilen dört Ay :[]

1- Recep ayı,
2- Zilkadde ayı,
3- Zilhicce ayı,
4- Muharrem ayı.

T.G/329

Allah tarafindan seçilen dört Kadin :[]

1- Hazreti Meryem (r.a),
2- Hazreti Hatice (r.a),
3- Hazreti Asiye (r.a),
4- Hazreti Fatima (r.a).

T.G/329

Cennete ilk girecek dört kisi :[]

1- Araplardan Hz.Peygamberimiz (S.A.V)
2- Acemlerden Hz.Selman (R.A)
3- Rumlardan Suheyb (R.A),
4- HabeŞlerden Hz.Bilal (R.A).

T.G/329

Cennetin özlemle bekledigi dört kisi :[]

1- Hazreti Ali (R.A),
2- Hazreti Selman (R.A),
3- Hazreti Ammar (R.A),
4- Hazreti Mikdad (R.A).

T.G/330

Dört türlü insan vardir :[]

1- Ilmi de var, mali da,
2- Mali var, ilmi yok,
3- Ilmi var, mali yok,
4- Ilmi de yok, mali da yok.

T.G/341

Dört seyi yapanlar helâk olurlar :[]

1- Eksik tartanlar,
2- Eksik ölçenler,
3- Açiktan zina edenler,
4- Faizcilik yapanlar.

T.G/355

Dört sey,günahtan daha kötüdür :[]

1- islenen günahi küçümsemek,
2- islenen günahi savunmak,
3- islenen günahi,böbürlenerek anlatmak,
4- O günahi islemekte israr etmek.

T.G/361

Dört kimsede hayir yoktur :[]

1- Peygambere Selât ve Selâm getirmiyen, 2- Müezzinin çagirisina icabet etmiyen, 3- Yardim istegine karsi gelen, 4- Namazin ardinda mü'minlere dua etmiyen. T.G/394

Dört şey Cefa sebebidir :[]

1- Ayakta küçük su dökmek,
2- Namazi bitirmeden,elleri yüze sürmek,
3- Ezani duyupta,Şehadet cümlesini okumamak,
4- Yaninda Peygamberin adi anilinca Salât getirmemek.

T.G/400

Allah'a ulasan dört şey :[]

1- Kelime-i Tevhid,
2- İnanılarak yapılan dua,
3- Ana-Babanın evladı hakkındaki duası,
4- Mazlumun,zalime yapacağı dua.

T.G/407

Şu dört gaye ile ilim öğrenen,Cehenneme gider :[]

1- Alimlere karsı bilgiçlik taslamak,
2- Ahmaklarla tartışmak,
3- Takdir kazanmak,
4- Mevki ve derece elde etmek.

T.G/426

Şu Dört şey verilene, çok şey verilmiş olur :[]

1- Allah'i zikreden dil,
2- Allah'a Şükreden kalb,
3- Sağlam bir vücud,
4- Mü'min,iyi huylu eş.

T.G/435

Allah'a sığınılacak dört şey :[]

1- Babasına efendi kesilen,hayırsız evlad,
2- Yaslanmadan ihtiyar eden eş,
3- Vebal olacak bir servet,
4- Kötü komsu.

T.G/435

Erkeğin mutluluğu dört şeydedir :[]

1- Barınacağı bir ev,
2- Yeterli geçim kaynağı,
3- Gönlüne göre bir eş,
4- Kimse tarafından rahatsız edilmemek.

T.G/436

Mutlu sofra,dört şeyle olur :[]

1- Yemekler helal kazançla ise,
2- Yenilirken Allah'ın adi anılıyorsa,
3- Onu paylaşan ellerin sayısı çoksa,
4- Sonunda Allah'a Hamd edilirse

T.G/436

Şu dört sıfat kimde varsa,büyük Nimettir :[]

1- Gizli-açık her halde Allah'tan korkmak,
2- Zenginlik-Fakirlik halinde tutumluluk,
3- Öfkeli-sevinçli halinde ölçülü olmak,
4- Gizli-açık her durumda Allah'a Hamd' etmek.

T.G/441

Dünya dört şeyle ayakta durur :[]

1- ilim adamları,
2- Devlet adamları,
3- Askerler = Ordu,
4- Ticaret ve iş adamları.

T.G/447

İslâm su dört prensiple kaim olur :[]

1- Yakın,
2- Adalet,
3- Sabır,
4- Cihad.

T.G/457

Dört şey Peygamberlerin sünnetidir :[]

1- Güzel koku sürünmek,
2- Evlenmek,
3- Ağzi misvaklamak,
4- Haya.

T.G/468

İnsan dört Şeyden ar etmemelidir :[]

1- Ana-Baba içeri girince ayağa kalkmaktan,
2- Misafire hizmet etmekten,
3- Atı'na bakmaktan,
4- Öğretmenine hizmet etmekten.

T.G/496

Adem'e verilmeyen dört imtiyaz, Ümmeti Muhammede verildi :[]

1- Adem'in tövbesi Mekke'de,bizim ki her yerde,
2- Adem suç işleyince elbisesi çıkarıldı, bizim ki değil,
3- Adem eşinden ayrıldı,bizim değil,
4- Adem Cennetten çıkarıldı, biz Cennete gireceğiz.

T.G/503

Dört türlü harcamada sorumluluk yoktur :[]

1- insanin Ana-Babasına harcadığı,
2- iftar yemeği için sarfettiği,
3- Sahur yemeği için sarfettiği,
4- Ailesi için sarfettiği.

T.G/511

Harcaması sevap olan yer dört'tür :[]

1- Düşmana karsı harcanan,
2- Yoksullara verilen,
3- Kölenin azad olması için verilen,
4- Ailesinin geçimi için harcanan.

T.G/511

İnsan hastalık sayesinde dört şeye erişir :[]

1- Günahlarını yazma işlemi durdurulur,
2- Hasta olmadan önceki iyi amelleri devam eder,
3- Bütün mafsallarından günahlar atılır,
4- Ölürse veya yaşarsa bağışlanmış olur.

T.G/523

Dört kimsenin önceki günahları silinir,(yeni günahlar) defterine yeniden yazılır :[]

1- İyileşen Hastanın,
2- Müslüman olan müşrikin,
3- İnanarak Cuma Namazı kılanın,
4- Helal kazanç ile Hacca gidenin.

T.G/524

Dört ay, şu dört ayda saklıdır :[]

1- Allah 'ın rızası ibadetlerde saklıdır,
2- Allah 'ın Gazabı,günahlarda saklıdır,
3- Mutluluk,sevaplarda saklıdır,
4- Geçim zorluğu,cezalarda saklıdır.

T.G/535

İnsan sabaha çıkınca dört şeyi niyet etmeli :[]

1- Allah 'ın emrettiği Farz'ları yapmayı,
2- Allah 'ın yasaklarından kaçmayı,
3- İlişki kurduğu kimselere insaflı olmayı,
4- Hasımları ile barışmayı

T.G/557

Hikmetin kaynağı dört şeydir :[]

1- Dünyaya dalmamış bir vücut,
2- Dünya yemekleri ile dolmamış bir mide,
3- Dünya metaindan yana Boş bir el,
4- Dünyanın sonu konusunda düşünce.

T.G/566

Şu dört şey Kıyamet alametlerindendir :[]

1- Şarkıcı kadınların türemesi,
2- Çeşitli çalgıların ortaya çıkması,
3- Alkollü içkilerin yaygın hale gelmesi,
4- ipekli elbiselerin revaç bulması.

T.G/575

Äu dört äey ahxret aziwidir :[]

1- Nefsin sağlıklı olmasını sağlayan Oruç,
2- Kul ile ateş arasına perde olan Sadaka,
3- Kulu Rabbine yaklaştıran Namaz,
4- Günahları silen göz yaşı.

T.G/587

==Kim.Şu dört ameli isledigi halde,kendisinde iyilik yönünde bir gelisme göremezse, bu durum islemis oldugu amelin Allah indinde kabul edilmediğinin alâmetidir.==

1- Şavaştan sonra hali değismiyenin mücahid,
2- Ramazan Orucundan sonra hali değismiyenin Orucu,
3- Hacc'dan sonra hali değismiyenin Hacc'ı,
4- Hastalıktan sonra,hali değismiyenin günahının affı.

T.G/591

Akıllı adamda şu dört şey bulunmalı :[]

1- Her halinde rehber olacak ilim,
2- Güven içinde ibadet için Tevekkül,
3- İbadetini eksiksiz yapması için sabır,
4- Sevap elde etmesi için ihlas.

T.G/592

==İstikamet sahibi dag gibi olmalidir, çünki dağ'ın dört özelliği vardır :

1- Onu sıcaklık eritmez,
2- Soğuk dondurmaz,
3- Rüzgâr kımıldatmaz,
4- Sel tarafından sürüklenmez.

T.G/592

İstikamet sahibin dört alâmeti :[]

1- İyilik yapana haksız yere meyletmez,
2- Kötülük edene haksız bir şey söylemez,
3- Nefsinin arzusu kendini haktan ayırmaz,
4- Dünya onu ibadetten alıkoyamaz.

T.G/592

Beş şeyden önce Beş şeyin kadrini bil :[]

1- ihtiyarlamadan önce,gençliğin,
2- Hastalanmadan önce,sağlığın,
3- Meşguliyetten önce,boş zamanın,
4- Fakir düşmeden önce,zenginliğin,
5- Ölmeden önce,hayatın.

Tenbihül Gafilûn/20

Faziletli insan,Beş hasleti kendisinde toplar :[]

1- Her zaman Allah'a ibadeti,
2- İnsanlara faydalı olmayı,
3- Hiç kimseye kötülük yapmamayı,
4- İnsanların elindekine göz dikmemeyi,
5- Ölüm için hazırlıklı olmayı.

T.G/28

Yeryüzü günde Beş defa çağırır :[]

1- Ey Ademoğlu,geleceğin yer benim karnımdır,
2- Karnımda Seni böcekler yiyecektir,
3- Karnımda aglayacaksin,
4- Karnımda üzüntü çekeceksin,
5- Karnımda azab göreceksin.

T.G/37

Vaiz'de aranan Şart Beş'tir :[]

1- ilim,
2- Sırf Allah rızası için olmaktir,
3- İnsan sevgisidir,
4- SabIrlI olmaktır,
5- Söylediğini kendisinin yapmasıdır.

T.G/90

Sevabı artıran Beş şey :[]

1- Az da olsa,devamlı sadaka vermek,
2- Devamlı Şekilde akrabayı gözetmek,
3- Devamlı Şekilde Cihad etmek,
4- Devamlı abdestli bulunmak,
5- Devamlı Ana-Babaya itaat etmek.

T.G/134

Hasid'e Beş belâ vardir :[]

1- Bitmez bir üzüntü,
2- Ecir kazandırmayan bir belâ,
3- iftihar edilmiyecek bir kınama,
4- Allah 'ın gazabı,
5- Başarı kapılarının kapanması.

T.G/172

Hasid Beş bakımdan Allah'a ters düser : 1- Baskalarının nimetine nefret etmekle, 2- Allah 'ın nimet taksimine kızmakla, 3- Allah 'ın bagışını kıskanmakla, 4- Allah 'ın dostunu küçük düşürmekle, 5- Allah 'ın düşmanı Şeytani desteklemekle. T.G/178

Şaşılacak Beş Şey :[]

1- Öleceğine inananın neşelenmesi, 2- Cehenneme inananın gülmesi, 3- Kadere inananın üzülmesi, 4- Dünyanin faniliğine inananın onu sevmesi, 5- Ahiretin Bakiliğine inananın ona hazırlanmaması T.G/194

Münafıkta şu Beş şey bulunmaz :[]

1- Dini bilgi,
2- Ölçülü konuşmak,
3- Güler yüzlülük,
4- Nurlu kalp,
5- Müslümanlara sevgi.

T.G/210

Hz.Adem'in Beş vasiyeti :[]

1- Dünyaya bel bağlamayın,
2- Kadınların her arzusuna uymayın,
3- Yapacağınız işin sonunu düşünün,
4- Vicdanınızı rahatsız eden işi yapmayın,
5- İşlerinizde istişare edin.

T.G/218

Beş sey, Beş şey'dedir :[]

1- Zenginlik, Kanaatta'dir,
2- Selamet, Uzlette'dir,
3- Hürriyet, AŞIRI arzulara karşı çıkmaktadır,
4- Sevgi, karşı taraftan bir şey beklememektedir,
5- Mutluluk, SABIR da'dır.

T.G/222

Fakirlerin Beş yönden üstünlüğü :[]

1- Fakirin ibadetinin sevabı daha çok olur,
2- CANININ istediğini bulamayınca sevap kazanır,
3- Cennete zenginlerden önce girer,
4- Ahirette hesapları daha kolay olur,
5- Daha az pişman olurlar.

T.G/227

Hazreti Ali'den Beş öğüt :[]

1- Hiç biriniz,günahından başkasından korkmasın,
2- Rabbisinden başkasından ummasın,
3- Bilmediğini öğrenmekten utanmasın,
4- Bilmediğine,bilmiyorum desin,
5- SABIR vücutta BAŞ gibidir.

T.G/243

Beş seyi yapan Cennete girer :[]

1- Tadili erkâna riayet ederek Namaz kilan,
2- Zekâtını tam veren,
3- Ramazanda Oruç tutan,
4- Gücü yetince Hacc'a giden,
5- Emaneti yerine getiren.

T.G/266

Cemaatle Beş vaktini kılana Beş şey :[]

1- Geçim SIKINTISI kaldırılır,
2- Kabir azabı çektirilmez,
3- Amel defteri sağ eline verilir,
4- Sırat köprüsünü Yıldırım gibi geçer,
5- Hesaba çekilmeksizin Cennete girer.

T.G/274

Beş kisi Cennete girer :[]

1- Kocasına itaat eden Saliha kadın,
2- Ana-Babasina itaatkâr evlad,
3- Mekke'ye (Hacca)giderken ölen,
4- İyi huylu mümin,
5- İnanarak sevabını Hak'tan bekleyen müezzin.

T.G/288

Beş kisinin namazi kabul olmaz :[]

1- Kocası,kendisine dargın olan kadın,
2- Efendisinden kaçan köle,
3- Üç günden fazla küs duran kimsenin,
4- Devamlı olarak içki içen kimsenin,
5- Cemaatinin sevmediği imamın.

T.G/290

Beş şey Fıtrattandır :[]

1- Bıyıkları kısaltmak,
2- Tırnakları kesmek,
3- Eteği traŞ etmek,
4- Koltuk altlarını traş etmek,
5- Ağzi misvaklamak.

T.G/293

Cuma günün Beş özelliği vardır :[]

1- Hazreti Adem bu gün yaratıldı,
2- Hz.Adem bu gün Cennetten dünyaya indi,
3- Hz.Adem bu gün vefat eyledi,
4- Bu günde bir saat var ki dualar kabul olur,
5- Kıyamet bu gün kopacaktır.

T.G/298

Sahabelerin önem verdiği Beş şey :

1- Cemaate devam etmek,
2- Sünnete uymak,
3- Mescidi onarmak,
4- Kur'an okumak,
5- Allah yolunda Cihad etmek.

T.G/303

Beş şeyi esirgeyeni, Allah Beş şeyden mahrum eder :[]

1- Zekât vermeyen,malini Allah 'ın korumasından,
2- Sadaka vermeyen, sağlıktan,
3- Öşür vermeyen,bereketten,
4- Dua etmeyen,icabetten,
5- Namaz geçiren,ölürken Tevhid'den mahrum olur.

T.G/308

Sadakanın dünyada Beş faydası vardır :[]

1- Sadaka mali artırır,
2- Sadaka,sahibini günahlardan arındırır,
3- Sadaka belaları def eder,
4- Sadaka yoksulları sevindirir,
5- Sadaka ömrü uzatır.

T.G/310

Sadakanın,Ahirette Beş faydası vardır :[]

1. Sadaka,sahibine kıyamette gölge olur,
2- Sadaka mizanda ağır gelir,
3- Sadaka hesaplasmayı kolaylastırır,
4- Sadaka,Sirati kolay geçmeyi saglar,
5- Sadaka Cennetteki dereceyi yükseltir.

T.G/311

Ameller,karsiliklarine göre Beştir :[]

1- Misli ile karŞilanan amel,
2- Gerektirici amel,
3- On kat karŞilik görecek amel,
4- Yedi yüz kat karŞilik görecek amel,
5- KarŞiligini sadece Allah 'ın bilecegi amel.

T.G/333

Hz.Ademin tevBeşi Beş sebepten kabul edildi :[]

1- Günahini itiraf etti, 2- Pisman oldu, 3- Nefsini kinadi, 4- Hemen Tevbe etti, 5- Allah 'ın Rahmetinden ümit kesmedi. T.G/359 Şeytanin tevBeşi Beş sebepten,kabul edilmedi : 1- Günahini itiraf etmedi, 2- Yaptigina pisman olmadi, 3- Nefsini kinamadi, 4- Hemen tevbe etmedi, 5- Allah 'ın Rahmetinden ümidini kesti. T.G/359 Beş seyi aklindan çikarma : 1- Basina gelen musibetin Allah'dan oldugunu, 2- Dilini tutmayi, 3- Allah 'ın va'dine inanmayi, 4- Ölüme hazirlikli olmayi, 5- Her yerde çokça Allah'i zikretmeyi. T.G/387 Zikrin faydasi Beş'tir : 1- Allah 'ın rizasini kazandirir, 2- insandaki ibadet arzusunu artirir, 3- insani Şeytandan korur, 4- Kalbi yumusatir, 5- Günah islemeyi önler. T.G/390 Şu Beş şey kalbin ilacidir : 1- Salihlerle düsüp-kalkmak, 2- Kur'an okumak, 3- Mideye haram lokma sokmamak, 4- Geceleri nafile ibadet eylemek, 5- Seher vakti Allah'a yalvarmak. T.G/394 "Subhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahü vallâhu ekber" in Beş özelligi : 1- Bunu okuyan,çok zikredenlerden olur, 2- Bu cümleler çok faziletli'dirler, 3- Bu cümleler onun,Cennette dikili agaci olur, 4- Bunun sebebiyle günahlar dökülür, 5- Bunu okuyana Allah azab etmez. T.G/395 Ilim, maldan Beş yönden üstündür : 1- ilim Peygamberlerin,mal Fravunun mirasidir. 2- ilim seni korur,mali ise sen korursun, 3- Allah,ilmi sevdigine,mali ise herkese verir, 4- ilim harcamakla bitmez,mal ise biter, 5- ilim sahibi ölünce ADI anilir,mal sahibinin hayri, T.G/422 Ilmin prensipleri Beş'tir : 1- Az konusmak, susmak, 2- Dinlemek, 3- Ezberlemek, 4- Bilinenlerle amel etmek, 5- ilmi yaymak. T.G/426 Beş seyin olmadigi yerde yerlesme : 1- Hükmü geçerli bir hükümdar, 2- Adil bir yargi kurulu, 3- ilek bir pazar, 4- Akarsu, 5- Uzman doktor. T.G/445 Şu Beş seyi yapan Cennete girer : 1- Allah için Nasihat, 2- Allah 'ın Resulü için Nasihat, 3- Allah 'ın Kitabi için Nasihat, 4- Yetkili müslümanlar için Nasihat, 5- Siradan Müslümanlar için Nasihat. T.G/476 islam Beş temel esasa dayanir : 1- Kelime-i Şehadet, 2- Namaz kilmak, 3- Zekât vermek, 4- Ramazan ayinda Oruç tutmak, 5- Beytullahi ziyaret etmek. T.G/486 Allah bu ümmete Beş imtiyaz verdi : 1- Kibirli olmasinlar diye aciz yaratti, 2- Az yesin-içsinler diye ufak-tefek yaratti, 3- Günahlari az olsun diye kisa ömürlü yaratti, 4- Hesaplari az olsun diye fakir yaratti, 5- Mezarlarinda az yatsinlar diye en son yaratti. T.G/503 Kadinin, kocasinda Beş hakki var : 1- Kocasinin, Onu haramlardan korumasi, 2- Kocasinin ona Dini bilgileri ögretmesi, 3- Kocasi onun Geçimini helalden saglamasi, 4- Kocasi onu Baski altinda tutmamasi, 5- Kadin,kendine karsi çikarsa,ona sabretmesi. T.G/510 Kadinin kocasina Beş iyiligi vardir : 1- Cehennemle kocasi arasinda perde olur, 2- Kocasinin MALININ bekçisidir, 3- Kocasinin temizlikçisidir, 4- Çocuklarinin bakicisidir, 5- Kocasinin aŞçisidir. T.G/511 Herkes su Beş seyle mesgul olurken, Sizde diger Şu BeŞ seyle mesgul olun : 1- Herkes çok amellerle mesgul olurken, siz de en güzel amelle mesgul olun. 2- Herkes nafilelerle mesgul olurken, siz de Farzlarla mesgul olun. 3- Herkes baskalarinda kusur ararken, siz de kendi kusurlarinizla ugrasin. 4- Herkes dünyayi imar etmeye çalisirken, siz de ahiretinizi imara çalisin. 5- Herkes yaratilmislarin takdirini ararken, siz de Yaratanin rizasini aramaya çalisin. T.G/535 insan Beş şey hakkinda düsünmeli, 1- Allah 'ın varligini-birligini, 2- Allah 'ın nimetlerini, 3- Allah 'ın verecegi sevabi, 4- Allah 'ın verecegi azabi, 5- Allah 'ın kendisine verdigine karsilik, kendisinin nankörlügünü. T.G/564 Mü'min her an için beä sikinti xle karäi-karäiyadir : 1- Mü'min kardesinin kiskançligi, 2- Münafikin nefreti, 3- Düsmanin tehlikesi, 4- Şeytanin saptirmasi, 5- Nefsinin Tahrikleri ve kiskirtmasi. T.G/602 Beşe äeyi Allah'tan baäkasi bilemez : 1- Kiyametin ne zaman kopacagini, 2- Ne zaman,ne kadar Yagmur yagacagini, 3- Ana Rahminde olan çocugun cinsiyetini, 4- Kim yarin ne kazanacagini, 5- Kim nerede ölecegini. ibni Mace Beş çesit öpmek vardir : 1- Ta'zim için,Saygi deger Zatin elini, 2- Şefkat için,çocugun ebevyenini, 3- Merhamet için,ebevyenin çocugunu, 4- Şehvet için,kendi helalini, 5- Muhabbet için,kardesin kardesi öpmesi. ibni Mace Mü'minin mü'minde Beş hakki vardir : 1- Selâm verince.selâmini almak, 2- HapŞirinca"Allah sana Rahmet etsin"demek, 3- Davet ettiginde,davetini kabul etmek, 4- Hasta olunca ziyaretine gitmek, 5- Öldügünde cenazesine tabi olmak. Ebu Davud 5/636 Dua'nun kabul olmasinin Beş sarti varti : 1- Dua eden kisinin acele etmemesi, 2- Dua'sinin kabul olacagi kanaatinde olmasi, 3- Haram bir is için Dua etmemesi, 4- Dua'yi kalp uyanikligi ile yapmasi, 5- Yediginin,giydiginin helâlden olmasi. ibni Mace 10/36 Ölmüs ebevyen için Beş şey yapilir : 1- Onlar Rahmetle anilip,Dua edilir, 2- Onlar için istigfar edilir, 3- Vasiyetleri yerine getirilir, 4- Dostlarina ikramda bulunulur, 5- Akrabalari ile ilgilenilir. ibni Mace Kalbi karartan şey Beştir : 1- Günah üzerine günah islemek, 2- Karni tok iken yemek yemek, 3- Haksiz yere mal yigmak, 4- Namazi zamaninda kilmamak, 5- Sol el ile yemek yemek. Menakib Kalbi parlatan Beş şey : 1- ihlas siresini çok okumak, 2- Az yemek,az içmek, 3- Helâl Şeylerden yemek, 4- ilim sohbetlerinde bulunmak, 5- Gece fazlaca Namaz kilmak. Menakib Beş şey gözün nurunu artirir : 1- Kâbeye fazlaca bakmak, 2- Kur'an-i Kerime bakmak, 3- Anne-Babanin yüzüne bakmak, 4- Alimlerin yüzüne bakmak, 5- Akar suya bakmak. Menakib Beş şey insani çabuk ihtiyarlatir : 1- Fazla borçlu olmak, 2- Ibadet üzüntüsü çekmek, 3- Gam'li ve Kasvet'li olmak, 4- Kadina düskün olmak, 5- Güzel kokuyu çok kullanmak. Menakib Beş karanligin, Beş aydinligi : 1- Dünya KARANLIKTIR,ibadet onun IŞIGIDIR, 2- Günah karanliktir,Tövbe onun IŞIGIDIR, 3- Kabir Karanliktir,Tevhid onun IŞIGIDIR, 4- Ahiret karanliktir,Güzel amel IŞIGIDIR, 5- SIRAT köprüsü karanliktir,iman onun IŞIGIDIR. Menakib Şu Beş şey olmasa, insanlar salih olurlardi : 1- CEHALET, 2- Dünya HIRSI, 3- CiMRiLiK, 4- Amelde Riya, 5- Kendini begenmek. Menakib S/496 Beş seyi isliyene Beş şey hak olur : 1- HAYA edenden,haya edilir, 2- MERHAMET edene,marhemet edilir, 3- MALINI Cennet yolunda harcayan,Cennete girer, 4- AFF'EDEN, Aff'edilir. 5- Allah'i taniyani,herkes tanir. Menakib S/261 Ramazan'da bu ümmete Beş şey verilir : 1- Ramazanin ilk gecesi Allah, Rahmet nazari ile bakar, 2- Bütün melekler,istigfar ederler, 3- Cennet kapilari açilir, 4- Bin aydan hayirli KADiR gecesi verilir, 5- Cehennemin kapilari kapanir. Menakib S/569 GUSL icab'eden kimseye Beş şey haramdir : 1- NAMAZ kilmak, 2- CAMi'ye girmek, 3- KUR'AN okumak, 4- MUSHAF'i ele almak, 5- KABE'yi TAVAF etmek. Muhtasar Müslüm Cehennem ehli Beş SINIF kimse : 1-(Hakki anlamayan) Akli zayif kiŞiler, 2- HIRS'li hain kisiler, 3- Hilekâr kisiler, 4- Cimrilik yapan kisiler, 5- Kötü huylu,küfürbaz kisiler. Muhtasar Müslüm Beş şey oruc'un sevabini yok eder : 1- YALAN söylemek, 2- NEMiME yapmak, 3- GIYBET yapmak, 4- Yalan yere yemin etmek 5- Şehvetle harama bakmak. Gunye S/555 Cuma günü iki melek, camiye giris sirasina göre, cemaata Beş çesit sevap yazar : 1- Deve kurban kesmis gibi, 2- Sigir kurban kesmis gibi, 3- Koç kurban kesmis gibi, 4- Tavuk sadaka vermis gibi, 5- Yumurta sadaka vermis gibi. Gunye S/764 Sizi Beş seyden Beş seye çagiran alimle oturun : 1- Maddi HIRS'tan ZÜHD'e, 2- RiYA'dan iHLAS'a, 3- KiBiR'den TEVAZU'a 4- DALKAVUKLUK'tan açik sözlülüge, 5- CEHALET'ten iLM'e. Gunye S/797

Açıklama:

  • Ebul Leys Semerkandi (k.s) Doğum tarihi kesin bilinmeyen zati muhterem hicri 373, miladi 983 yılında vefat etmistir.
    • Ahmed Ziyaüd?din Gümüshanevi hazretleri (k.s).hicri 1228, miladi 1813 yılında Gümüshane'de doğmuş ve hicri 1311, miladi 1893 de hakkin rahmetine kavuşmuştur