Tenfiz[düzenle | kaynağı değiştir]

Bir hakimin; hükmü, diğer Hakime arz ve bu hakim önünde de bir mürafaa yapılarak incelendikten sonra 2. Hakimin o hükmü tasdik etmesidir.

Danıştay kararlarının idari makamlarca yerine getirilmesi karara uyulması gibi

Tenfiz kararları[düzenle | kaynağı değiştir]

Yürütme kararları (exequatur).

ecnebi mahkemelerinden hukuk ve Ticaret davalarına dair verilen nihai hükümleri mutazammın olup kaziyye-i muhkeme teşkil eden ilanların milli hudutları dahilinde( yani Türkiye'de) icrasını temin için salahiyetli milli mahkemeler tarafından (yani Türk mahkemeleri) tarafından verilen ve ilamlara icra kabiliyeti kazandıran kararlardır (hukuk usulü muhakemeleri kanunu 537- 545)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.