FANDOM


Saha, 23.77 m. uzunluğunda ve 8.23 m. genişliğinde dikdörtgen şeklindedir. Saha, ortasından boydan boya bir ağ ile ikiye bölünür. Ağ, çapı en çok 0.8 cm. olan bir ip veya metal kabloya asılır ve iki ucu, kenarları 15 cm.den fazla olmayan, kare şeklinde veya 15 cm. çapında yuvarlak iki adet direğe raptedilir veya tepelerinden geçirilir. Direklerin yükseklikleri, ip veya metal kablonun üst noktasından 2.5 cm.den fazla olmamalıdır. Direkler, merkezleri sahanın her iki yanından 0.91 m. olacak şekilde dikilmelidir. İp veya metal kablonun üst seviyesi, yerden 1.0 m yükseklikte olacak şekilde ayarlanacaktır.

Birleşik haldeki tekler ve çiftler sahası, (34.maddeye bakınız) çiftler ağı gerilmek suretiyle tekler için kullanılırken, "Tekler Direkleri" denilen direkler vasıtasıyla ağ desteklenerek 1.07 m. yükseklikte durması sağlanır. Bu tekler direkleri kare kesitinde ise kenarları, daire ise çapları 7.5 cm.den fazla olmamalıdır. Tekler direkleri, merkezleri tekler sahasının her iki kenarından 0.91 m. uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilir.
Clip

Tenis Kortu Ölçüleri

, iki direk arasındaki boşluğu tamamen kaplayacak şekilde gerilmeli topun arasından geçmesini önleyecek şekilde küçük delikler olmalıdır. Ağın yüksekliği, orta noktasında 0.91 m. olacak şekilde tamamen beyaz renkli ve 5 cm. eninde bir şerit (kayış) ile gergin olarak sarkacak biçimde zemine tespit edilir. Ağın üst kısmındaki ip veya metal kabloyu kaplamak üzere, 5 cm.den dar ve 6.3 cm.den geniş olmamak şartıyla tamamen beyaz renkli bir bant bir baştan diğerine ağın üst kısmına geçirilir. Ağ, şerit (kayış), bant ve tekler direklerinin üzerine reklam konulamaz.

Sahayı çevreleyen çizgilerden uçtaki çizgilere ana çizgiler, kenardakilere yan çizgiler denir. Ağın her iki tarafında 6.40 m. uzaklıkta ve ağa paralel olarak servis çizgileri çizilir. Ağın her iki tarafında son çizgileri ile yan çizgiler arasında kalan boşluk, yan çizgilere paralel 5 cm. eninde bir çizgi ile iki eşit parçaya bölünür. Bu çizgiye orta servis çizgisi, böldüğü parçalara da servis sahaları denir. Ana çizgilerin orta noktasından sahanın içine doğru ve orta servis çizgisi hizasında, 5 cm. eninde ve 10 cm. uzunluğunda, ana çizgilerle dik açı teşkil edecek biçimde birer çizgi çizilir. Bunlara orta işareti denir. Diğer çizgiler en az 2.5 cm., en çok 5 cm. eninde olmalıdır. Ana çizgilerin ise eninin 10 cm. den fazla olmaması şarttır. Tüm ölçüler, çizgilerin dış kenarları dikkate alınarak uygulanmalıdır. Tüm çizgilerin aynı renkte çizilmiş olması şarttır.

Sahanın arka kısımlarına reklam, tente veya diğer herhangi bir benzer madde konulduğu taktirde bunların beyaz, sarı veya diğer açık renkleri taşımaması lazımdır. Açık renkler, sadece oyuncuların görüşüne engel olmamak kaydı ile kullanılabilir.


AÇIKLAMA: Edit

Davis Kupası veya Uluslararası Federasyonun diğer resmi şampiyonalarında, ana çizgilerin arka kısımlarında 6.40 m. den ve yan çizgilerin kenarlarında da 3.66 m. den az olmamak üzere boş saha bırakılmalıdır. Çizgi hakemleri, sahanın arka kısmında 6.40 m.lik ve yan kısmında 3.66 m.lik boşlukların içinde yer alabilirler, ancak hiçbir şekilde bu boşluklara 91.4 cm. den daha fazla giremezler.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.