Şablon:Terakki d


Terakki- Tarik-i terakki
İttihat ve Terakki-Terakkiperver Fırkası
Tekamül-Sanat[[]]

22 Ocak 1923 günü Bursa Şark Sineması’nda yaptığı konuşmada;

“İnsanlar mütekamil olmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapamaz, bir millet ki heykel yapamaz. İtiraf etmeli ki o milletin tarik-i terakki’de yeri yoktur” Atatürk

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.