Teravih. Teravih namazı D. Teravih. TERAVİH NAMAZI. TERAVİH NAMAZININ REKAT SAYISI. Teravih Namazı. Teravih Namazının Kaç Rek'at Olduğu. Teravih Namazının Kılınışı. Teravih Namazının Kılınışı. Teravih Namazının Zamanı. Teravih namazının günlere göre sevabları.

Teravih Namazının Günlere Göre Faziletleri[düzenle | kaynağı değiştir]

NOT: Bu sevaplara ilişkin hadisin mevzu (uydurma) olabileceği düşüncesinde olanların : Cevşen-ül Kebir/Sevabı ve Fazileti maddesindeki izahı okumaları tavsiye edilir.

1. gecesi kılan insan anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur.günahtan eser kalmaz, kul hakkı ve hayvan hakkı hariç..

2. gecesi ana babası imanla ölmüşse Allah onları Affeder.

3. gecesi Bir melek ona nida edip ‘amelin Allah katında makbul oldu,geçmiş günahların bağışlandı ’müjdesini verir.

4. gecesi kılan Kuran-ı kerim, İncil, Tevrat, Zebur okumuş gibi olur.

5. gecesi kılana Kabe’de Mescid-i nebi ve Aksa’da kılınan namazlar gibi sevap kazanır.

6. gecesi kılana Beytül-mamuru tavaf etmiş sevabı verilir. taşlar ve ağaçlar onun için istiğfar eder.

7. gecesi kılana Hz.Musa’nın Firavun ve Hamman’a karşı yaptığı mücadelede Hz.Musa’ya yardım etmiş sevabı verilir.

8. gecesi kılana İbrahim halilullah’a verilen sevap verilir.

9. gecesi kılana Allah habip olur. Yani Allah o kulunu sever.

10. gecesi kılan dünyanın ve ahiretin hayırlı rızkları ile merzuk kılınır.

11.gecesi öldüğü gün anasından babasından doğduğu gün ki gibi günahsız olur.

12. gecesi mahşer yerine yüzü ayın 14 gibi parlak mutlu gelir.

13. gecesi kıyamet günü Arasat meydanında korkulardan emin olur.

14. gecesi bütün melekler kıldığı namaza şahadet ederler, o kimse kıyamet günü hesaptan kurtulur.

15.gecesi Arş ve kürsiyi hamil olan melekler salat ederler.

16. gecesi kılana cehennemden azâd olduğuna dair berat verilir ve cennete gider.

17. gecesi kılana Enbiya Aleyhisselam’a verilen sevaptan verilir.

18. gecesi kılana bir melek ‘ey Allah’ın sevgili kulu Allah senden,anandan ve babandan razı oldu.’der.

19. gecesi kılana Firdevs-i ala derecesi verilir.

20. gecesi kılana şehitler ve Salihler mertebesi verilir.

21. gecesi kılana cennette nurdan bir köşk hazırlanır ve ahirette verilir.

22. gecesi kılan kıyamet günü üzüntü ve sıkıntıdan azad edilmişlerden olur.

23. gecesi kılama cennette bir şehir bina edilir ve onun ismi verilir.

24. gecesi kılan kişinin o gece 25 duası kabul olunur.

25. gecesi kılandan kabir azabı kaldırılır, kabir azabı görmez.

26. gecesi kılana 40 yıl ibadet etmiş sevabı verilir.

27.gecesi Bu gece umulur ki Kadir gecesi dir.80 yıl ibadet etmiş gibi olur. Sırat köprüsünden yıldırım gibi geçer.

28. gecesi cennet-i ala da bin derece verilir.

29. gecesi kılana bin defa hac edip bin haccı kabul olmuş sevabı alır.

30. gecesi kılan kula Allah c.c. ‘Ey kulum,cennetime gir,cennet meyvalarından ye, selsebil ırmağında yıkan, Kevser ırmağından su iç, ben senin Allah’ınım sende benim kulumsun.’diye hitap eder…


 Teravih namazının önem ve fazileti.. Her bir güne hususi olarak Teravih namazı kılana müjdelenenler...[düzenle | kaynağı değiştir]

•Teravih namazı günahların affına vesiledir “Allah (cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah’dan umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur.”(Nesai)

•Teravih namazı kılana cennette yakuttan saray inşa edilir “Ramazan ayının ilk gecesinde; sema kapıları ve cennet kapıları açılır. Bu açılış, ta son gecesine kadar devam eder; kapanmaz. İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için bin yedi yüz sevap yazılır. Onun için cennette bir saray yapılır ki; kırmızı yakuttandır, her kapının dahi kırmızı yakut işlemeli iki kanadı vardır…”(Gunyet'üt-Talibin)

Resulullah ve Hz. Ebu Bekir devrinde teravihler ferdi olarak kılınmış ve durum Hz. Ömer’in hilafetinin başlarına kadar bu minval üzere devam etmiştir. Hz. Ömer’in emriyle teravihler Übey İbnu Kab’ın imamlığında cemaatle kılınmaya başlanmıştır. Bu sebeple teravih namazının cemaat ile kılınmasına “Hz. Ömer’in sünneti” denilmiştir. (Kütüb-i Sitte)

Teravih namazının günlere göre ayrı ayrı fazileti vardır

İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur; [düzenle | kaynağı değiştir]

"Hz. Ali'den (ra) rivayet edilmiştir ki:


 • 1. gece teravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır.
 • 2. gece teravih namazını kılanın: Kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.
 • 3. gece teravih namazını kılana: Melekler müjde vererek derler ki: “Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi.”
 • 4. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'ân’ı okumuş kadar sevap ihsan eder.
 • 5. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Mescid-i Haram’da namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.
 • 6. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Beyt-i Mamur’u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.
 • 7. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Musa'nın (a.s) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.
 • 8. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Bedir savaşında Peygamber Efendimiz (asm) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.
 • 9. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Davud (as) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.
 • 10. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) dünya ve ahiret selameti verilir.
 • 11. gece teravih namazını kılana: Kabul edilmiş umre sevabı verilir.
 • 12. gece teravih namazını kılan: Sıratı yıldırım gibi geçer.
 • 13. gece teravih namazını kılana: Beytullah’ı imar etmiş gibi ecir verilir.
 • 14. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.
 • 15. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder.
 • 16. gece teravih namazını kılan: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken “Lailahe illallah” diyerek kalkar.
 • 17. gece teravih namazını kılan: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala’daki makamını görür.
 • 18. gece teravih namazını kılana: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.
 • 19. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) dünya ve ahirette yardımcısı olur.
 • 20. gece teravih namazını kılan: Rasulullah Efendimiz’i (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz.
 • 21. gece teravih namazını kılana: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (cc) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.
 • 22. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed’in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.
 • 23. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed’in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.
 • 24. gece teravih namazını kılan: Beraatını sağ elinden alır. 25. gece teravih namazını kılana: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler.
 • 26. gece teravih namazını kılanı: Allah’ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar. 
 • 27. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.
 • 28. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.
 • 29. gece teravih namazını kılana: Eyyüb'ün (as) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.
 • 30. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: “Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah’ın Cemâl’ine nail olanlardır” Allah (cc) buyurdu ki: “ İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim”
 • Sonra Allah emreder ki; o kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır. Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90),(Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye ,sh:15-99)
 • Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.