FANDOM


Terk-i dünya

Eğer aşkı seversen cân olâsın

Gönüller tahtına sultân olâsın.


Seversen dünyevi mihnet blâsın

Erenler sırrı kaçan duyâsın.


Diken olma gül ol eren yolunda

Diken olur isen odâ yanâsın.


Niyâz için buyudu Hak namâzı

Niyâzdan vay sanâ gaafil olâsın.


Erenler nefesin âsâ edin sen

Eğer nefsine uyâsın fenâsın.


İbadetler başıdır ter-i dünya

Eğer mü’minsen ânâ inanasın.


Atan nan hakın yetürdün ise

Cehennemde yarın bâki kâlasın.


Yunus bu sözleri erenden aldı

Sana dahi gerek ise alasın.


Gönüle gireni günendi derler

Gönüle sen de gir kim günenesin

BakınızEdit

Terk-i Dünya/SözleriEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.