FANDOM


Şablon:Sebeb bakınız Uygun illiyyet bağı hukuk doktrininde mübâşeret ve tesebbüb durumları ayırt edilerek ele alınır.

Mübâşerette zarar verenin fiiliyle zarar arasında başka ihtiyarî bir fiil yoktur, bu durumda fâil mübâşir adını alır;

Tesebbübde ise zararlı sonuç, birincisi bulununca normal olarak diğerinin de meydana geleceği iki âmilin etkisiyle oluşmaktadır, bu sebeple ilk âmilin fâiline mütesebbib denir.

704-15

Sebeb kamusu Türki

704-16
704-15

Sebeb kamusu Türki

704-16
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.