Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.288
pages
Tevafuklu_Kuran_ı_Kerim_Hayrat_Neşriyat

Tevafuklu Kuran ı Kerim Hayrat Neşriyat

Şablon:Tevafuk bakınız d


Tevafuk Tevâfuk Tewafuq Engilish
Tevâfuklu Kur'an
Tevfik Muvaffak
Vakıf Vakıf olmak Muvafık olmak Mutabık olmak
Şablon:Tevafuk

TEVAFUKLU_KUR'AN-I_KERİM

TEVAFUKLU KUR'AN-I KERİM

Quran;_Kehf_Suresi_(Alkışlı)_Büyük_Tevafuk;

Quran; Kehf Suresi (Alkışlı) Büyük Tevafuk;

https://www.youtube.com/watch?v=y6S0f4ux-FU

"Allah"_Lâfızları_-_Tevâfuk_Örnekleri_1

"Allah" Lâfızları - Tevâfuk Örnekleri 1

Aynı_Anlama_Gelen_Kelimeler_-_Tevâfuk_Örnekleri_2

Aynı Anlama Gelen Kelimeler - Tevâfuk Örnekleri 2

Fâtiha_Suresi_-_Tevâfuk_Örnekleri_3

Fâtiha Suresi - Tevâfuk Örnekleri 3

"Rabbin_kim?"_-_Tevâfuk_Örnekleri_4

"Rabbin kim?" - Tevâfuk Örnekleri 4

Firavun'un_Yalanı_-_Tevâfuk_Örnekleri_5

Firavun'un Yalanı - Tevâfuk Örnekleri 5

"Allah"_ve_"Rab"_Lâfızları_-_Tevâfuk_Örnekleri_6

"Allah" ve "Rab" Lâfızları - Tevâfuk Örnekleri 6

Kur'an_Lâfzı_-_Tevâfuk_Örnekleri_7

Kur'an Lâfzı - Tevâfuk Örnekleri 7

Ashab-ı_Kehf_-_Tevâfuk_Örnekleri_8

Ashab-ı Kehf - Tevâfuk Örnekleri 8

Tevafuk örnekleri

"Allah'ı_Çok_Zikrediniz"_-_Tevâfuk_Örnekleri_9

"Allah'ı Çok Zikrediniz" - Tevâfuk Örnekleri 9

İki_Peygamberin_Makbul_Duaları_-_Tevâfuk_Örnekleri_10

İki Peygamberin Makbul Duaları - Tevâfuk Örnekleri 10

Rahmet_Ayetleri_-_Tevâfuk_Örnekleri_11

Rahmet Ayetleri - Tevâfuk Örnekleri 11

KUR'ÂN_VE_TEVÂFUK_AV_ALİ_KURT

KUR'ÂN VE TEVÂFUK AV ALİ KURT

Kuran-ı_Kerim'in_yazımında_ki_harika_hali_olan_Tevâfuk_Mucizesi_nasıl_keşfedildi

Kuran-ı Kerim'in yazımında ki harika hali olan Tevâfuk Mucizesi nasıl keşfedildi

KUR'AN_I_KERİM'DEKİ_TEVAFUK_MUCİZESİ

KUR'AN I KERİM'DEKİ TEVAFUK MUCİZESİ

KUR!AN_ve_TEVAFUK-_MUHLİS_KÖRPE

KUR!AN ve TEVAFUK- MUHLİS KÖRPE

Tevafuklu_kur'an_ı_kerim

Tevafuklu kur'an ı kerim

Quran_In_Tawafuq(Tevafuklu_KUR'AN)_Arabic

Quran In Tawafuq(Tevafuklu KUR'AN) Arabic

Tevafuklu_Kuran_i_Kerim

Tevafuklu Kuran i Kerim

Tevâfuk, birbirine denk gelme, latîfâne (hoş, zarif) bir şekilde uyum içinde olma anlamına gelen İslamî terimdir. Anlamlı ve hikmetli (bilgece) amaçlarla, latîf bir şekilde birbirine yakışan ve birbiriyle ilişkili olan, uygunluk arz ederek bir düzenin varlığını gösteren, kısaca birbirine tevâfuk eden her şey, evrende tesâdüfe yer olmadığını işaret ve ispat eder.

Aynı şekilde; bir başıboşluk, belirsiz sebeplerle veya kendi kendine oluşma ya da doğa kanunları adı verilen bir "tabiat hâkimiyeti" düşünülemez. Hiçbir şey Allah'ın bilgisi ve kudretinin dışında olmadığı gibi, idaresi dışında da değildir.

Tümel (bütünsel) ya da tikel (kısmî) her şeyde bir amaç ve bir irâdenin belirtisi vardır. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Bütün bunlar gösterir ki: "Kâinatta tesâdüf, hakîkî olarak yoktur."

Esâsen bütün bilimler, evrendeki bu nizâmın düsturları, esaslarıdırlar. Bu yolda yapılan tüm bilimsel çalışmalar ve araştırmalar, asla tesâdüf ve mantıksızlığa yer olmadığı, her şeyde yüksek gâyeler ve yüce hikmetler bulunduğu ilkesini peşînen kabûl ile bunları keşfetme amacına yöneltilmiştir.

Bütün bu hakîkatler, tevâfuka; yani her şeyin birbirine denk gelip bir nizâm ve uygunluk içinde oluşunun anlamına işâret ederler. Buna göre tevafûk, akla "perde arkasında birinin olduğunu" gösterir. O, Sultân-ı Kâinât'tır. Her şeyin anahtarı O'nun yanında, her şeyin dizgini O'nun elindedir. Her şey O'nun emriyle halledilir. Hiçbir şey başıboş olmayıp, onun iradesi dışında değildir.

En küçük fertleriyle dahi, bir bütünlük ve birliği muhâfaza ederek uyum içinde olma durumu, yani tevâfukat; Kur'ân'da dahi bulunmaktadır.

Dış linkler[]

(Teli ehadis