FANDOM


Tezahür Meydana çıkma, belirme, görünme. Gösteriş.

Birbirini korumak, birbirine arka olmak.

Arkalaşmak; yâni birbirine yardım etmek.

Avretine zıhar etmek, yani zevcesinin arkasını validesinin arkasına teşbih ederek "zuhruki kezuhri ümmî" demek.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.