FANDOM


Tilavet, lugaten okumak demektir. İslami ilimler ıstılahında ise tilavet, Kuranı Kerimi usulüne göre okumak manasına gelir. Kuranı Kerimde, ALLAH Tealaya secde edilmesinin emredildiği veya secde etmeyenlerin kınandığı bazı ayetler vardır; bu ayetleri okuyan veya okunurken işiten kimseye secde etmek vacip olur. İşte bu secdeye, okuyana nisbetle, tilavet secdesi denilmiştir. (Muhtelif mucem ve lugatler)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.