Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.313
pages

Tilavet, lugaten okumak demektir. İslami ilimler ıstılahında ise tilavet, Kuranı Kerimi usulüne göre okumak manasına gelir. Kuranı Kerimde, ALLAH Tealaya secde edilmesinin emredildiği veya secde etmeyenlerin kınandığı bazı ayetler vardır; bu ayetleri okuyan veya okunurken işiten kimseye secde etmek vacip olur. İşte bu secdeye, okuyana nisbetle, tilavet secdesi denilmiştir. (Muhtelif mucem ve lugatler)