FANDOM


Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Kasem olsun o Tîne ve o Zeytune
Have We not caused thy bosom to dilate,
And eased thee of the burden
Ve Bu beledi emîne
Ve bu güvenli beldeye andolsun ki,
Which weighed down thy back;
Ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık
Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
And exalted thy fame?
Sonra da çevirdik esfeli sâfilîne kaktık
Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.
But lo! with hardship goeth ease,
Ancak iyman edip yarar ameller yapan kimseler başka, onlar için kesilmez bir ecir vardır.
Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir vardır.
Lo! with hardship goeth ease;
O halde sana dîni ne tekzîb ettirir?
O halde sana dini ne yalanlatır?
So when thou art relieved, still toil
Allah «Ahkemülhâkimîn» değil mi?
Allah, hakimlerin hakimi değil mi?
And strive to please thy Lord.


Mısır - Tur-i Sina Dağı

Mısır - Tur-i Sina Dağı

Mısır - Tur-i Sina Dağı

Abdussamed tin suresi

Abdussamed tin suresi

Abdussamedden nefis bir duha inşirah ve tin suresi kıraatiyle yorumu vidosu

Mountain Of Fire - The Search For The True Mount Sinai (Part 1)

Mountain Of Fire - The Search For The True Mount Sinai (Part 1)

Mountain Of Fire - The Search For The True Mount Sinai (Part 1)

İnşirah Suresi/1-8-İnşirah Suresi/Elmalı /1-8 Tin Suresi/1-8 Alak Suresi/1-19-Alak Suresi/Elmalı/1-19
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Tin_Suresi?oldid=312424" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.