İnşirah Suresi/1-8-İnşirah Suresi/Elmalı /1-8 Tin Suresi/1-8 Alak Suresi/1-19-Alak Suresi/Elmalı/1-19
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Kasem olsun o Tîne ve o Zeytune
Have We not caused thy bosom to dilate,
And eased thee of the burden
Ve Bu beledi emîne
Ve bu güvenli beldeye andolsun ki,
Which weighed down thy back;
Ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık
Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
And exalted thy fame?
Sonra da çevirdik esfeli sâfilîne kaktık
Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.
But lo! with hardship goeth ease,
Ancak iyman edip yarar ameller yapan kimseler başka, onlar için kesilmez bir ecir vardır.
Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir vardır.
Lo! with hardship goeth ease;
O halde sana dîni ne tekzîb ettirir?
O halde sana dini ne yalanlatır?
So when thou art relieved, still toil
Allah «Ahkemülhâkimîn» değil mi?
Allah, hakimlerin hakimi değil mi?
And strive to please thy Lord.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.