FANDOM


İnşirah Tin

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Alak
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kasem olsun o Tîne ve o Zeytune
And olsun əncirə və zeytuna;
By the fig and the olive,
Ve o Turi sînîne
And olsun (Allah-təalanın Musa ilə danışdığı) Tur dağına;
By Mount Sinai,
Ve Bu beledi emîne
And olsun bu təhlükəsiz (qorxusuz-xətərsiz) şəhərə (Məkkəyə) ki,
And by this land made safe;
Ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık
Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq!
Surely We created man of the best stature
Sonra da çevirdik esfeli sâfilîne kaktık
Sonra da onu qaytarıb rəzillərin rəzili edərik!
Then We reduced him to the lowest of the low,
Ancak iyman edip yarar ameller yapan kimseler başka, onlar için kesilmez bir ecir vardır.
Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edənlərdən başqa! Onları münnətsiz (saysız-hesabsız) mükafat gözləyir.
Save those who believe and do good works, and theirs is a reward unfailing.
O halde sana dîni ne tekzîb ettirir?
(Ey kafir insan! Bu qədər öyüd-nəsihətdən) sonra səni dini (haqq-hesab gününü) yalan saymağa vadar edən nədir?!
So who henceforth will give the lie to thee about the judgment?
Allah «Ahkemülhâkimîn» değil mi?
Məgər Allah hakimlərin hakimi (ən ədalətli, ən üstün hakim) deyilmi?!
Is not Allah the most conclusive of all judges?
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri