• 5442 Sayılı Yasanın 9. Maddesine göre; Vali, İlde Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme temsilcisi,
  • 27.maddesine göre de ;Kaymakam, İlçe genel idaresinin başı ve ilçede hükümetin temsilcisi ve ilçenin genel idaresinden sorumludur.

Gerek Vali ve gerekse Kaymakamın en önemli ve etkin görevlerinden birisi de değişik mevzuatla kurul ve komisyon olarak karşımıza çıkan oluşumlara başkanlık yapmasıdır. Bu oluşumların kelime anlamlarının açıklanmasında yarar bulunmaktadır.(1)

Kurul: Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey,

Komisyon: (Fransızca Commision) alt kurul, encümen, komite,

Komite: (Fransızca Comite) alt kurul, encümen, komisyon,

Heyet: (Arapça Hey’et) kurul,

Meclis: (Arapça Meclis) bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura,

Büro: (Fransızca Bureao) 1- Çalışma odası, yazıhane, 2- Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri,

Encümen: (Farsça Encumen)Kelime anlamı itibariyle yıldızlar demektir. Dilimizde bazen yeni uyarlanan demecelerle yarkurul, Fransızcanın tesiriyle komisyon, komite, denmektedir.

Toplantı: Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima, Bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşim, Şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Bakınız[düzenle | kaynağı değiştir]


Dahili Linkleri[kaynağı değiştir]

Harici linkler[kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.