Toplantıdan Öncesi[düzenle | kaynağı değiştir]

 • 1- Toplantının konusu:
 • 2- Toplantıya kimlerin katılacağı,
 • 3- Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer,
 • 4- Toplantıyı yönetecek kişi,
 • 5- Gündem,
 • 6- Toplantı tutanağının kimin tarafından hazırlanacağı belirlenir.
 • 7- Toplantı materyali (barkavizyon, internet bağlantısı vs.) toplantı yapılacak yerde hazır edilir ve toplantıdan önce denemesi yapılır.

Toplantıyı Yönetenin Görevleri:[düzenle | kaynağı değiştir]

 • 1-Toplantının zamanında başlamasını sağlamak,
 • 2-Toplantı gündemini kısaca hatırlatmak ve ele alınacak konuları sıraya koymak,
 • 3-Toplantı zamanının en ekonomik şekilde değerlendirmesini sağlayacak tedbirleri almak,
 • 4- Gündeme bağlı kalmak, konu dışına çıkmayı önlemek,
 • 5- Farklı görüşlerin ortaya çıkmasına olanak vermek,
 • 6- Adil söz hakkı vermek,
 • 7- Karşılıklı tartışmayı önlemek,
 • 8- Toplantıyı kişisel konulardan arındırmak,
 • 9- Toplantıda ulaşılan sonuçları özetlemek, anlaşma sağlanan ve sağlanamayan noktaları belirlemek ve toplantı sonunda düzenlenecek raporu Genel Müdürlüğe sunmaktır.

Katılımcıların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:[düzenle | kaynağı değiştir]

 • 1- Toplantıya zamanında gelinmesi,
 • 2- Görüşlerin somut verilere dayandırılması,
 • 3- Herkesin fikrinin değerli olduğu gerçeğinden hareketle ortaya konulan fikirlerin olumsuz yönlerinin değil olumlu yönlerinin bulunup geliştirilmesi,
 • 4- Toplantı notu tutulması,
 • 5- Sorun veya konu tamamen açıklığa kavuşturulmadan çözüme geçilmemesi
 • 6- Hata bulmak için değil gerçekten anlamak için soru sorulması, alaycı ve kinayeli yaklaşımlardan, kişisel konulardan uzak durulmasıdır.

Bilgi edinilmesini ve yukarıda belirtilen hususlara uyulmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.