FANDOM


Toplantıdan ÖncesiEdit

 • 1- Toplantının konusu:
 • 2- Toplantıya kimlerin katılacağı,
 • 3- Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer,
 • 4- Toplantıyı yönetecek kişi,
 • 5- Gündem,
 • 6- Toplantı tutanağının kimin tarafından hazırlanacağı belirlenir.
 • 7- Toplantı materyali (barkavizyon, internet bağlantısı vs.) toplantı yapılacak yerde hazır edilir ve toplantıdan önce denemesi yapılır.

Toplantıyı Yönetenin Görevleri:Edit

 • 1-Toplantının zamanında başlamasını sağlamak,
 • 2-Toplantı gündemini kısaca hatırlatmak ve ele alınacak konuları sıraya koymak,
 • 3-Toplantı zamanının en ekonomik şekilde değerlendirmesini sağlayacak tedbirleri almak,
 • 4- Gündeme bağlı kalmak, konu dışına çıkmayı önlemek,
 • 5- Farklı görüşlerin ortaya çıkmasına olanak vermek,
 • 6- Adil söz hakkı vermek,
 • 7- Karşılıklı tartışmayı önlemek,
 • 8- Toplantıyı kişisel konulardan arındırmak,
 • 9- Toplantıda ulaşılan sonuçları özetlemek, anlaşma sağlanan ve sağlanamayan noktaları belirlemek ve toplantı sonunda düzenlenecek raporu Genel Müdürlüğe sunmaktır.

Katılımcıların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:Edit

 • 1- Toplantıya zamanında gelinmesi,
 • 2- Görüşlerin somut verilere dayandırılması,
 • 3- Herkesin fikrinin değerli olduğu gerçeğinden hareketle ortaya konulan fikirlerin olumsuz yönlerinin değil olumlu yönlerinin bulunup geliştirilmesi,
 • 4- Toplantı notu tutulması,
 • 5- Sorun veya konu tamamen açıklığa kavuşturulmadan çözüme geçilmemesi
 • 6- Hata bulmak için değil gerçekten anlamak için soru sorulması, alaycı ve kinayeli yaklaşımlardan, kişisel konulardan uzak durulmasıdır.

Bilgi edinilmesini ve yukarıda belirtilen hususlara uyulmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.