FANDOM


  • Oval veya Daire Düzeni Toplantı (Yuvarlak masa toplantısı): Eşit düzeyde yetkililerin ve temsilcilerin katıldığı, tartışmaya ve katılıma açık en demokratik toplantı düzenidir.
  • L veya V Düzeni Toplantı: Toplantı için uygun olmayan ortamlarda avantaj sağlar ancak etkili bir toplantı düzeni değildir.
  • T Düzeni Toplantı: Katılanlar konuşmacıyı rahat izler, grup iletişimini kolaylaştırır.
  • Konferans Düzeni Toplantı: Çok sayıda kişinin katılacağı ve bilgilendirme, yönlendirme, eğitme, emir verme amacıyla yapılan toplantılar için uygundur. Yönetici en önde ve üstte, katılanlar toplu halde yöneticinin karşısındadırlar. Pasif bir toplantı yöntemidir.
  • Sınıf Düzeni Toplantı: Eğitici amaçlı toplantılar için yararlıdır. Not tutma, yazı yazma üstünlükleri vardır. Ancak iletişimi güçleştiren bir toplantı türüdür.
  • U Düzeni Toplantı: Oldukça sık başvurulan ve uygulanan bir toplantı düzenidir. Etkinliği sağlayan ve iletişimi kolaylaştıran avantajları vardır.
  • Dikdörtgen Düzeni Toplantı: Heyet, kurul komisyon gibi 7-11 kişilik karar alma, danışma, müzakere, değerlendirme, eşgüdüm vb. amaçlı toplantılar için çok uygundur. Başkan dikdörtgenin duvar dibinde olan ucunda oturur. Ancak, karşılıklı iki heyet toplantılarında ise taraflar dikdörtgen masanın 2 tarafında yer alırlar. Heyet Başkanları ise masanın ortasında otururlar.
  • Kare Düzeni Toplantı: Küçük kare, 3-4 kişilik veya komite gibi küçük toplantı grupları için uygundur. Büyük kare düzeni ise dört taraflı yada çok taraflı grup toplantıları için uygundur.


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.