FANDOM


ÖĞRENCİ ŞEHRİ MERSİN'İN 3. ÜNİVERSİTESİ

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün attığı imzanın ardından Mersin, Çağ ve Mersin Üniversitesi'nden sonra 3. Üniversitesine de kavuşmuş oldu. Mersin Toros Üniversitesi resmen kuruldu.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM PARALI OLACAK

Kuruluş yasasının onaylanmasının ardından Mersin'de kurulan Toros Üniversitesi eğitim ve öğretimi paralı olarak yapacak. Okul ücretinin yıllık 5 Bin Amerikan Doları'ndan az olmayacağı öne sürüldü.

KuruluşEdit

Toros Üniversitesi kuruluş kanununun 23 Temmuz 2009 tarihinde resmi gazetede yayınlanmasıyla kurulmuştur. (Bknz link:)

Toros Üniversitesi’nin kurucu vakfı Mersin Eğitim Vakfı ’dır. Mersin Eğitim Vakfı, Mersin ve Tarsus ’ta bulunan Toros Okullarının sahibidir. Mersin Eğitim Vakfı idealist öğretmenler tarafından kurulmuştur ve tarihi 40 yıl önceye dayanır.

Toros Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu ve eğitim-öğretim programlarıyla geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite olmayı amaç edinmiştir.

Toros Üniversitesi, insanlığa ve topluma hizmet ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, ekonomik gelişme için elini taşın altına koyan dinamik bir üniversitedir. Toros Üniversitesi yalnızca eğitim değil sürdürülebilir kalkınmaya katkı yapmayı hedefleyen bir üniversitedir.

Toros üniversitesi çağdaş toplumun gereksinimi olan alanlarda ve mesleklerde yurt içinde ve yurt dışında aranan mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.

Toros üniversitesi’nin eğitim yaklaşımı ‘Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde’ olarak özetlenebilir.

Kent üniversitesinin üstünlüğü kentin içinde olmasıdır; kafeden, lokantadan, bardan evinize yürüyebilir, kentte alış veriş yapabilirsiniz.

Kampüs üniversitesinde ise aradığınız herşey birbirine yakındır ve kampüste öğrencinin gereksinimi olan yerlerin birçoğu bulunur.

Hem kampüs hem kent üniversitesi olan üniversiteler de vardır; örneğin Toros Üniversitesi’nin iki kampüsüde (Bahçelievler Kampüsü and 45 Evler Kampüsü) kentin içindedirler.

Üstelik iki kampüs birbirine birkaç dakikalık yürüme uzaklığındadırlar.

İdari KadroEdit

Toros Üniversitesi Rektörü: Prof. Dr. Selahattin Kuru - IT sektöründen

Genel Sosyoloji ve Medoloji ABD Bşk.Prof.Dr.Ahmet Özer

Akademik BirimlerEdit

Toros Üniversitesi’ni oluşturan fakülteler, yüksekokullar ve enstitüler aşağıdadır.

 • Mühendislik Fakültesi
 • İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Teknoloji ve İşletme Yüksekokulu
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Meslek Yüksekokulu
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü

Toros Üniversitesi’ne ileriki yıllarda sağlık bilimleri, tıp, diş hekimliği, mimarlık, eğitim alanlarında fakülte ve programlar ile çeşitli alanlarda enstitüler ve uygulama ve araştırma merkezleri eklenecektir.


Özel ilgi alanlarıEdit

TARIM, ENDÜSTRİ, TURİZM VE LOJİSTİK ALANLAR AĞIRLIKTA OLACAK

Mersin Valisi Hüseyin Aksoy ve yerel yönetimlerle, çeşitli mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının belirlemiş oldukları Mersin ekonomisi ile ilgili temel hedeflerde, tarıma dayalı endüstri, turizm, lojistik gibi önemli alanlarda, Toros Üniversitesi’nin hedefleri içerisinde yer alıyor. Mersin Valiliği ve iş dünyasının belirlemiş olduğu, Mersin ekonomisi ile ilgili temel hedeflere uygun, akademik eğitim ve araştırma alanlarında hizmet sunacak fakülte ve yüksek okullarla 2009–2010 eğitim öğretim yılına hazırlanan Toros Üniversitesi’nin hedefleri ile kent hedeflerinin birbirine bu kadar uyum sağlaması, Mersin’in gelişmesinde de önemli rol oynayacak. “EN İYİ AKADEMİK, EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ SUNACAĞIZ” Mersin Eğitim Vakfı yönetim Kurulu Başkanı Ali Özveren, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, Toros Üniversitesi’nin bölgemiz öğrencilerine, en iyi akademik, eğitim öğretim ve başarıyı sunacağını ifade etti Özveren, Toros Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi bünyesinde, elektrik, elektronik mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği bölümleri ile iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesi bünyesinde de işletme, ekonomi, uluslar arası ilişkiler, teknoloji ve işletme yüksek okulu, lojistik, turizm işletmeciliği, enformasyon teknolojileri, uluslar arası Ticaret ve Bilgisayar programcılığı gibi Mersin’in gelişmesine paralel eğitim öğretim verecek bölümlerin yer aldığını söyledi. EĞİTİM DİLİ İNGİLİZCE Eğitim dili İngilizce olan Toros Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu Bünyesinde ise, Mütercim Tercümanlık (çeviri)bölümü de bulunacak. 2009–2010 eğitim öğretim yılı için tercih yapacak olan bölgemiz öğrencileri böylece hem kendi Üniversitelerinde okuyabilecekler hem de iş sektörünün aradığı fakülteleri tercih listelerine yazabilecekler.

Toros Üniversitesi: http://www.toroskoleji.net/tu/

Eğitim YaklaşımıEdit

Toros Üniversitesi Üçüncü Nesil Üniversite modelini benimsemiştir ve Bologna Sürecini ve Yeni Eğitim Yaklaşımını izler. Toros Üniversitesi’nde eğitim öğrenci merkezlidir ve kaliteye odaklanmıştır.

Toros Üniversitesi’nde yürütülen programlar öğrencinin ilgi alanına ve bireysel özelliklerine yanıt vermek üzere esnektir. Toros Üniversitesi’nde öğrenci bulunduğu programın koşullarını sağlarken kendi ilgi alanı ve tercihlerine göre dersler alabilir, kendisini geliştirebilir. Toros Üniversitesi’nde yandal programlarına özel önem verilir. Toros Üniversitesi programlarının tümü ortak bir yapıya sahiptir.Toros Üniversitesi modern öğrenme yöntemlerine ağırlık verir.

Toros Üniversitesi öğrencileri için tüm Dünya bir kampüstür. Toros Üniversitesi öğrencileri isterlerse değişim programlardan yararlanarak eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparlar. Toros Üniversitesi öğrencileri isterlerse İngilizce hazırlık eğitimini yurt dışında yapabilirler.

 • Bologna Süreci ve Yeni Eğitim Yaklaşımı
 • Üçüncü Nesil Üniversite
 • Öğrenci Odaklı Yaklaşım
 • Eğitimde Kaliteye Odaklanma
 • Eğitim Dili
 • Modern Toplumun Gereksinimine Yanıt Olarak Akademik Programlar
 • Programlarda Odaklanma ve Tamamlayıcılık
 • Esnek Programlar
 • Yandal Programları
 • Öğrenci Danışmanlığı
 • Ortak Program Yapısı
 • Öğrenme Yaklaşımı
 • b-öğrenme
 • Öğrenci Odaklı Eğitim
 • Aktif Öğrenme
 • Uygulamalı Öğrenme
 • Deneyimsel Öğrenme
 • Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Proje Bazlı Öğrenme
 • Girişimcilik
 • Lisans Düzeyinde Araştırma
 • Değişim Programları ve Yurt Dışında Eğitim
 • Yurt Dışında İngilizce


 • Bologna Süreci ve Yeni Eğitim Yaklaşımı

Toros Üniversitesi’nin eğitim yaklaşımı Bologna Süreci ile gelen yeni eğitim yaklaşımı ile uyumludur. Bu bağlamda öğretme yönelimli yaklaşımdan öğrenme yönelimli yaklaşıma geçişi ve öğretmen merkezli yaklaşımdan öğrenci merkezli yaklaşıma geçişi benimsemiştir.

 • Yeni eğitim yaklaşımı aşağıdaki bileşenlerle desteklenir.
 • Yenilikçi öğretme ve öğrenme süreçleri
 • Ders saati bazlı değil öğrenci yükü bazlı kredi sistemi
 • Öğrenme çıktıları, yeterlilikler, beceriler ilişkisi
 • Mezunların iş bulabilmelerine yönelik (istihdam edilebilirliğe yönelik) ders programları

Bu çerçevede ders programlarının sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, öğrencilerin bireysel olarak desteklenmesi ve esnek ve bireye özgülenmiş eğitim programları yapılması gerekmektedir.

Yeni eğitim yaklaşımın ana amaçları aşağıdaki biçimde belirlenmiştir:

 • Öğrencileri demokratik bir toplumun aktif ve sorumluluk alan vatandaşları olarak yetiştirmek
 • Öğrencileri gelecekteki mesleklerine hazırlamak ve bireysel gelişmelerini sağlamak
 • Üçüncü Nesil Üniversite

Toros Üniversitesi üçüncü nesil (3G) üniversite modelini benimsemiştir. Birinci nesil üniversite eğitime yönelik, ikinci nesil üniversite eğitim yanında araştırmaya yönelik iken üçüncü nesil üniversite eğitim ve araştırma yanında bireye, topluma ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıya ağırlık verir. Üçüncü nesil üniversite yürüttüğü eğitim programların ve araştırma alanlarının seçiminden öğrenme ve araştırma yaklaşımına, örgütsel yapısına, toplumla bütünleşmesine kadar bireye, topluma ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıya öncelik verir.

 • Öğrenci Odaklı Yaklaşım

Toros Üniversitesi’nde eğitim yaklaşımı öğrenci odaklı eğitimdir.

Öğrenci odaklı eğitimin bir gereği olarak öğrenci konseyi ve öğrenci temsilciliğine ayrı bir önem verilir, öğrencilerin öğrenci konseyi ve öğrenci temsilcileri üzerinden ve diğer yollarla karar süreçlerine katılması sağlanır.

 • Eğitimde Kaliteye Odaklanma

Toros Üniversitesi eğitim ve araştırmada kaliteye en üst düzeyde önem verir. Toros Üniversitesi bu amaçla öz değerlendirme, öğrenciler tarafından derslerin ve öğretim üyelerinin değerlendirilmesi, öğretim üyeleri tarafından ders değerlendirmesi yapar. Toros Üniversitesi’nde paydaşlar programların oluşturulması, üniversitenin stratejik planının oluşturulması ve sürekli gözden geçirilmesi, değerlendirme ve sürekli iyileştirme çalışmalarına katılırlar.

 • Eğitim Dili

Toros Üniversitesi’nin eğitim dili İngilizce’dir.

Toros Üniversitesi’ne girmeye hak kazanan öğrenciler İngilizce yeterlilik sınavı alırlar. Sınav sonucunda İngilizcesi yeterli olanlar doğrudan birinci sınıfa alınır, İngilizcesi yeterli olmayanlar İngilizce Hazırlık Programı’nda bir yıl süreyle İngilizce öğrenimine alınırlar.

Toros Üniversitesi’nde gerek hazırlık okuyan gerekse programlara doğrudan başlayan öğrenciler eğitim programları boyunca İngilizce dersi almaya devam ederler. Bu suretle öğrencilerin İngilizceleri sürekli pekiştirilir ve mesleki İngilizceleri geliştirilir.

Modern Toplumun Gereksinimine Yanıt Olarak Akademik Programlar

Toros Üniversitesi’ndeki akademik programlar modern toplumun gereksinimi olan alanları ve meslekleri kapsar. Toros Üniversitesi sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya doğrudan katkısı olan alanlarda eğitim verir. Toros Üniversitesi’ndeki programlar mezunların iş bulabilmelerine yöneliktir.

 • Programlarda Odaklanma ve Tamamlayıcılık

Toros Üniversitesi programlarının aralarında ortak kesitler bulunur ve programlar birbirini tamamlar.

 • Esnek Programlar

Toros Üniversitesi’nde yürütülen programlar öğrencinin ilgi alanına ve bireysel özelliklerine yanıt vermek üzere belirli ölçülerde esnektir.

Toros Üniversitesi’nde öğrenci bulunduğu programın koşulları sağlarken kendi ilgi alanı ve tercihlerine göre dersler alabilir, kendisini geliştirebilir.

Toros Üniversitesi’nin danışmanlık sistemi, ders kayıt sistemi ve bilgi altyapısı esnek program yapısını destekleyecek biçimde tasarlanmıştır.

 • Yandal Programları

Toros Üniversitesi’nde yandal programlarına özel önem verilir.

Yandal programları öğrencinin eğitimini belirli bir yönde zenginleştirmesine yöneliktir. Yandal programı anadalı belirli anlamda tamamlayacak bir dalda olabileceği gibi tamamen farklı bir dalda da olabilir.

 • Öğrenci Danışmanlığı

Toros Üniversitesi’nde güçlü bir öğrenci danışmanlığı sistemi bulunur. Güçlü danışmanlık sistemi, esnek ve ortak kesitli programların yürütülmesinin temelini oluşturur.

 • Danışmanlık sisteminde her öğrenciye üniversiteye girişinden itibaren bir akademik danışman atanır.

Akademik danışman öğrencinin üniversitedeki sisteme ve ortama uyumu için öğrenciyi bilgilendirir, yönlendirir ve öğrenciye destek olur, öğrencinin performansını izler, her dönem başında derslere kayıt sırasında öğrenciye açılan dersler hakkında bilgi verir ve öğrencinin ilgilerini en iyi biçimde geliştirebilmesi için ders kaydında kendisine yardım eder. Danışmanı öğrenciye ders dışı konularda da destek olur, staj yeri bulma, mezuniyet sonrasında çalışma hayatına veya lisansüstü eğitime yönlenme gibi konularda yardım eder.

 • Ortak Program Yapısı

Toros Üniversitesi programlarının bir özelliği, programlar arasındaki bütünleşmedir. Bu bütünleşme kapsamında programlarının tümü ortak bir yapıya sahiptir.

 • Öğrenme Yaklaşımı

Toros Üniversitesi modern öğrenme yöntemlerine ağırlık verir. Bunlar arasında, b-öğrenme, öğrenci odaklı eğitim, aktif öğrenme, uygulamalı öğrenme, deneyimsel öğrenme, yaratıcılık ve yenilikçilik gelir.

 • b-öğrenme

b-öğrenme (blended learning), e-öğrenme (electronic-learning) ile geleneksel yüz yüze öğrenmenin birleşimidir. Bu yaklaşımda derslerin hemen tümünün e-öğrenme ile desteklenmesi benimsenmiştir. Böylece ders materyalinin elektronik ortamda öğrencinin erişimine açık olması, öğrencinin zaman ve yere bağımlı olmaksızın bu materyale erişmesi, öğrencinin kendi hızı ve bilgi düzeyine göre öğrenmesi sağlanır. e-öğrenme dersi tamamlayıcı mahiyette olup dersin geleneksel yüz yüze öğrenme bileşeni de bulunur. Toros Üniversitesi b-öğrenmenin gerektirdiği Internet altyapısı ve erişim olanakları ile donatılmıştır.

 • Öğrenci Odaklı Eğitim

Öğrenci odaklı eğitim, öğrenciyi eğitimin merkezine koyar. Karar alma süreçlerinde, kalite süreçlerinde, eğitim süreçlerinde ve değerlendirmede öğrenciyi sürece dahil eder, öğrenciyi üniversitenin gerçek bir paydaşı olarak alır. Bu bağlamda, öğrenci ile diyalog öğrenci temsilciliğinin ötesine geçer, öğrencilerle çeşitli düzeylerde ve formatta toplantılar yapılır, programların gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, açılacak derslerin belirlenmesi, öğretim üyelerinin performans değerlendirmesi, üniversitede yapılan her türlü etkinliğin planlanması öğrencilerin katılımıyla gerçekleşir.

 • Aktif Öğrenme

Aktif öğrenme, öğrenmede öğrencinin aktif olmasıdır. Ağırlık eğitim yerine öğrenmededir. Eğitim çeşitli aktif öğrenme yöntemleri ile güçlendirilmiştir. Bunlar arasında, proje bazlı öğrenme, yaparak öğrenme, problem bazlı öğrenme gelir. Dersler aktif öğrenme bileşenleri ile donatılmıştır; öğrenci derslerde yaparak öğrenir, problem ve proje yaparak öğrenir. Derslerin yapılış biçimi ve yapıldıkları ortamlar buna göre tasarlanmıştır. Derslerde, her hafta ödev verilmesi, bir veya birkaç proje yapılması, her öğrenciye ayrı proje verilmesi, derslerin belirli kısmının çalıştay biçiminde yapılması gibi uygulamalar yapılır.

 • Uygulamalı Öğrenme

Toros Üniversitesi’ndeki programların tümü öğrenmede uygulamaya önem verir.

Bunun bir gereği olarak tüm programlarda zorunlu endüstri stajı vardır. Endüstri stajı yaz aylarında yapılır.

Yine uygulamalı öğrenmenin gereği olarak tüm programlarda en az bir proje yapılır. Bunlardan biri bitirme projesidir ve her programın son yılında bir bitirme projesi dersi bulunur. Bitirme projesi olarak öğrenci kendi alanında seçtiği bir konuda bir proje yapar, raporunu hazırlar ve sunumunu yapar. Bazı programlarda son yıldan önceki yıllarda da proje dersleri bulunur.

 • Deneyimsel Öğrenme

Toros Üniversitesi’nde deneyimsel öğrenme (experiential learning) yöntemlerine önem verilir.

Deneyimsel öğrenmenin iş başında öğrenme (co-op), staj, intern, sosyal sorumluluk çalışması gibi çeşitli biçimleri vardır.

 • Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Proje Bazlı Öğrenme

Toros Üniversitesi programlarında yaratıcılığa ve yenilikçiliğe önem verilir. Programlar yaratıcılığı ve yenilikçiliği destekler biçimde tasarlanmıştır. Bunun bir gereği olarak derslerin birçoğunda proje yapılır. Programlarda ayrıca çeşitli proje dersleri bulunur.

 • Girişimcilik

Toros Üniversitesi girişimciliğe ayrı bir önem verir. Toros Üniversitesi öğrencilerini girişimci bireyler olarak yetiştirmek üzere bütün programlarda bir girişimcilik dersi bulunur. Bunun yanında seçilmiş öğrencilerin girişimciliği uygulamaya geçirmelerine yönelik olarak düzenlemeler yapılır.

 • Lisans Düzeyinde Araştırma

Toros Üniversitesi’nde lisans düzeyinde araştırmaya önem verilir. Araştırmacı potansiyeli olan öğrencilerin belirlenmesi ve araştırmanın özendirilmesi için öğrenciler lisans programında iken araştırmaya yönlendirilir. Proje bazlı dersler ve proje dersleri bunun bir aracıdır.

 • Değişim Programları ve Yurt Dışında Eğitim

Toros Üniversitesi öğrencileri için tüm Dünya bir kampüstür. Toros Üniversitesi öğrencileri yurt değişim programlarından ve ortak programlardan yararlanarak eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında yapar.

 • Yurt Dışında İngilizce

Toros Üniversitesi öğrencileri isterlerse İngilizce hazırlık eğitimini yurt dışında yapabilirler. Toros Üniversitesi öğrencilerine bu olanağı sunmak için yurt dışındaki üniversitelerle anlaşmalar yapmıştır.

Uluslararası ÖğrencilerEdit

Lisans Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci KabulüEdit

Toros Üniversitesi'nin lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, aşağıda belirtilen başvuru koşullarını sağladıklarında doğrudan ve bizzat Üniversitemiz Öğrenci İşleri’ne başvuruda bulunabilirler.

Başvuru AdresiEdit

Toros Üniversitesi, Bahçelievler Kampüsü, 1857 Sokak No 12, Yenişehir 33140, Mersin, Türkiye

Genel KoşullarEdit

1. Türk liselerine denk bir okuldan mezun olmak (Üniversitemizce 'Denklik Belgesi' istenecektir)

2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ve uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti veya olan çift uyruklu öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları için başvuruda bulunamazlar.

Başvuru için Gerekli BelgelerEdit

1. Lise Diplomasının noter onaylı örneği

Adayın lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınabilecek 'Denklik Belgesi' kesin kayıt sırasında istenecektir.

2. Başvuru Formu

3. Resmi Transkript (Not Döküm Belgesi)

Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini kapalı zarf içerisinde Üniversitemize teslim etmeleri gerekmektedir.(Transkript İngilizce ya da Türkçe değilse, bu dillere çevrilmiş onaylı örneği de transkript ile birlikte teslim edilmelidir).

4. Sınav Sonuç Belgesi

Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun (YÖS, SAT, ACT, ABITUR, Fransız Bakaloryası, GCE-A Level Sertifikası, Uluslararası Bakalorya (IB), Senegal Bakaloryası, Lübnan Bakaloryası, Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawcihi sınavı, Matura Belgesi, İran Diploma, TUBITAK Olimpiyat Madalyası, Çin’de yapılan GAOKAO sınavı) onaylı örneği.

Gerekli Minimum Sınav Sonuçları

Sınav / Ülke Minimum Değer

SAT I Toplam 1000 puan

GCE-A 2 konuda A seviyesi puan

ACT 21

Tawcihi (Ürdün ve Filistin) 70

Lübnan Bakalorya Diploma notu en az 13

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma notu en az 24

ABITUR En az 4

YÖS Temel Beceri En az 40

GAOKAO (ÇİN) En az 450/750

Al Shadadaal Tha (Suriye) 170

TÜBİTAK Olimpiyat Madalya kazanmış

Fransız Bakalorya Diploma notu 12

Matura Belgesi Kabul

İran Diploma 15

Eğitim DiliEdit

Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce'dir. Bir yıl süreli 'İngilizce Hazırlık Programı' uygulanır. Hazırlık sınıfı öğretim süresine dahil değildir. Öğretim yılı başında uygulanacak İngilizce Yeterlik Sınavı'nı başaranlar veya Toros Üniversitesi'nin eşdeğerliğini kabul ettiği uluslar arası sınavlardan (TOEFL, IETS ve FCE başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. İngilizce Yeterlilik Toros Üniversitesi Hazırlık Okulu tarafından verilen sınav ile belirlenebilir. Eğitim dili İngilizce olan orta eğitim kurumundan mezun olan öğrencilerin eğitim dillerinin İngilizce olduğunu belgelemek suretiyle İngilizce Yeterliliğini almış sayılırlar. Anadili İngilizce olan ülke vatandaşlarından İngilizce yeterliliği aranmaz. İngilizce Yeterlik Sınavını geçemeyenler Toros Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu'nda yoğun İngilizce eğitimi görürler. Eğitim sonunda İngilizce yeterlik sınavını geçenler kabul edildikleri bölümlere kayıtlarını yaptırabilirler. İki yıl üst üste İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlayamayan Öğrencilerin Toros Üniversitesi ile ilişiği kesilir.

Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

İletişim Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Teknoloji ve İşletme Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Meslek Yüksekokulu

Öğrenim ÜcretiEdit

Toros Üniversitesi'nde eğitim ücrete tabidir. 2010-2011 ders yılı için uygulanacak öğretim ücreti mayıs ayında duyurulacaktır.

BurslarEdit

Başarı durumuna ve ihtiyaç durumuna göre kısıtlı sayıda tam veya kısmi burs verilmektedir. Burs talebi için öğrenci durumunu belirten dilekçe ile başvurmalıdır.

BarınmaEdit

Uluslararası öğrenciler için Mersin’de çok sayıda konaklama olanakları bulunmaktadır. Konaklama olanakları hakkında bilgi için Öğrenci İşleri’ne başvurunuz.

Kayıt için Gerekli BelgelerEdit

Sınav Sonuç Belgesi

Lise Diploması

Denklik Belgesi

Onaylı Pasaport Sureti

Öğrenim Vizesi

İkametgah Belgesi

6 Adet Fotoğraf

Sağlık Raporu Öğrenim Ücreti Banka Dekontu

Başvuru ve Kayıt Tarihleri

Başvuru: 15 Mayıs - 31 Ağustos 2010

Değerlendirme: Başvuru süresi içinde

Kesin Kayıtlar: 31 Ağustos - 15 Eylül 2010

VizeEdit

Adayların başvuruları ilgili fakülte tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen adaylara Toros Üniversitesi tarafından kabul mektubu gönderilecektir. Adayların bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliği'ne giderek 'Öğrenim Vizesi' almaları gerekmektedir. Bu vize Türkiye'ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir. Vize konusunda daha fazla bilgi için Dışişleri Bakanlığı web sayfasına başvurunuz: http://www.mfa.gov.tr

İletişimEdit

 • Telefon :(0324) 325 33 00
 • Fax :(0324) 325 33 01
 • Adres:Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü , 1857 Sokak, No 12, Yenişehir 33140, Mersin
 • Mail :info@toros.edu.tr

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Kalın yazı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.