FANDOM


Türk bestecisi (öl. İstanbul 1715). Ahmet lll’ün mü-ezzinbaşılığını yapan Tosunzade Abdullah Efen­di’nin, ikiyüzü aşkın dinsel ve din dışı bestesinden günümüze yalnızca beş bestesi kalmıştır.


</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.