FANDOM


Dünyada Trabzon’un kuyumcuları gibi usta kuyumcular yoktur. Hattâ Birinci Selim (Yavuz) burada doğup, çocukluğu zamanında kuyumculuk bilgisini öğrenip babaları Bayezid Han adına para kazmıştır. Hakîr bu şikeyi (madenî parayı) gördüm. İşte o zamandanberi kuyumcuları şöhret bulmuştur. Bir çeşit at, reşmeleri, buhurdan, kılıç, gülsuyu kabı, gaddare (bir nevi enli kılıç), aşçı bıçakları işlerler ki benzeri başka diyârda bulunmaz. (Gurgur oğlu bıçağı adıyla meşhur bıçaklar) işlerler. Trabzon baltası adıyla bir cins balta yaparlar ki başka memka memleketlerde eseri yoktur. Pek sevilen ve beğenilen sedef kakmalı küçük masa, sanduka, rıhdan (ince kum koyacak kab) divit (bir tarafına kalem de konulan bir nevi hokka), bir burada, bir de Hindistan’da çıkar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.