FANDOM


Trakya Edit

Trakya (Yunanca: Θράκη Thraki, Bulgarca: Тракия Trakiya), Güneydoğu Avrupa'da yer alan güney Bulgaristan, kuzeydoğu Yunanistan ve Türkiye'nin Avrupakıtasındaki topraklarını içeren, tarihi çok zengin bir bölgedir. Türkiye sınırları içindeki yüz ölçümü 23.764 km2 olan bu bölgenin Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Deniziile sınırı vardır.

Köken bilimi (etimoloji) Edit

Trakya kelimesi Eski Yunanca'daki Thrāikē (Θρᾴκη)[1] kelimesinden türemiştir ve Trak kavimine dayanır. Kökenini Yunan mitolojisinden alan Trak ismine ise ilk olarak Homeros'un İlyada destanında rastlanır.

Trakya'nın bölünmüşlüğü Edit

Ayrıca bakınız: Batı Trakya

Ayrıca bakınız: Doğu Trakya

Ayrıca bakınız: Kuzey Trakya

Trakya

Bayraklı Trakya Haritası

Trakya'nın toprakları, Türkiye Trakyası[2], Bulgaristan Trakyası ve Yunanistan Trakyası olmak üzere farklı üç siyasi üniteye ayrılmıştır. Türkiye Trakyası'na Doğu Trakya, Bulgaristan Trakyası'na Kuzey Trakya, Yunanistan Trakyasına ise Batı Trakya adı verilir.[3] Türk medyasında Batı Trakya[4][5][6][7] kelimesinin Yunanistan'ın Trakya (Doğu Makedonya ve Trakya) bölgesi için kullanıldığı görülmektedir.

Bulgaristan Edit

Ana madde: Kuzey Trakya
 • Burgaz ili
 • Yambol ili
 • Sliven ili
 • Eski Zağra ili
 • Hasköy ili
 • Kırcaali ili
 • Filibe ili
 • Paşmaklı ili, Bulgaristan
 • Pazarcık ili

Türkiye Edit

Ana madde: Doğu Trakya
 • Edirne ili
 • Kırklareli ili
 • Tekirdağ ili
 • İstanbul ve Çanakkale illerinin Avrupa'da kalan kısımları

Yunanistan Edit

Ana madde: Batı Trakya
 • İskeçe ili
 • Rodopi ili
 • Evros ili

Coğrafya Edit

Balkan Yarımadasının güneydoğusunda yer alan Trakya'nın başlıca yüzey şekilleri, Rodop Dağları, Yıldız Dağları ve bölgenin kuzey sınırını oluşturan Balkan Dağlarıdır. Balkan Dağlarının sadece güney tarafları bölgeye dahil edilebilir. Batı Trakya'daki, dar kıyı ovalarının dışında, bölgenin en geniş açık alanları, Kuzey Trakya Ovası (Yukarı Trakya Ovası) ve Doğu Trakya'nın büyük bölümünü oluşturan düzlüklerdir. Trakya'nın başlıca akarsuları, Meriç Nehri ve kollarıdır. Bunlar;

 • Meriç Nehri
  • Arda Nehri
  • Tunca Nehri
  • Ergene Nehri

Doğu Trakya'da kalan Gelibolu Yarımadası ve Çatalca Yarımadalarıda Trakya'nın parçalarıdır. Trakya, Makedonya'dan Mesta Karasu Nehri ile ayrılır. Nehir bölgenin batı sınırını oluşturur. Trakya bölgesi aynı zamanda Ege Denizi' nin kuzeydoğusu bölümüne adını vermiştir. Denizin bu kısmına "Trakya Denizi" denir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.