FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Tuğ ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:Yıldız - d


Yıldız - Ildız - Ulduz - Star - Barnstar
Davut yıldızı - Altı köşeli yıldız
Davut yıldızı şekilleri

Muhammed yıldızı - Beş köşeli yıldız

Hilal ve yıldız - Ay yıldız
"Ayyıldız bayrağımız" yerine "hilal yıldızlı bayrağımız" olmalı

Hilal - Ay - Ayın evreleri (Ayın safhaları)

1 . güneş ve ay dışında gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri: Baktık geceden fecre kadar ellerde / yıldızlara yükselen kadehler gördük.- y. k. beyatlı.
2 . meşhur sinema ve müzikhol sanatçısı, star: bir keresinde de bir yerli opera yıldızımız gelmişti.- h. taner.
3 . bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan çok köşeli şekil: türk bayrağındaki yıldız beş ışınlıdır.-
4 . sıfat bu biçimde olan.
5 . sıfat yıldız biçiminde olan.
6 . mecazi bir toplulukta, bir meslekte, üstün başarı gösteren kimse: cebirde, geometride, fizikte sınıfımızın yıldızı idim.- y. z. ortaç. 7 . mecazi baht, şans, talih. 8 . denizcilik kuzey yönü.
atasözü, deyim ve birleşik fiiller
yıldız akmak (veya kaymak veya uçmak) ,
yıldızı parlamak ,
yıldızı sönmek ,
yıldızı (veya yıldızları) barışmamak ,
yıldızları saymak

Bakınız

Şablon:Bayrak - d


Bayrak - Batrak - Flag

Liva, bayraktır ; Rayet, sancak'tır. Cevdet Paşa
Bayraktarların piri : Ebu Mirsed veya Mirsad dır.
Alem - Flama

Yıldız - Ildız -
Hilal - Hilâl -İlal
İlkay - Dolunay - Bedr - Yarımay
Hilalin özel ve derin anlamı
Hilal/VP
Hilal/Resim

Sancak -
Al sancak- Ertuğrul Gazi sancağı [1]
Ak sancak
Yeşil sancak

Rayet -Ra'yet
Ra'yete meyle ederiz, kamet-i dil-cu yerine
liva
livâ -
Tuğ -Tüy

Türk Bayrağı - Türk
Türk bayrakları

Türk Bayrağının Doğuşu
Türk bayrağının doğuşu ve ortaya çıkışı
I. Murad - Hüdavendiğar - Hüdavendigâr - Hüdavendigâr Gazi - Mestan GaziKosova
Türk Bayrağının derin anlamı
Mevzuat
Bayrak Kanunu
Bayrak Tüzüğü
Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun


Moldavia's coat of Arms of 1481

Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Coat of arms of Moldavia.svg

Moldova arması

Stamp Moldavian Cap de bour 1858

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Tuğ - Türk ve Altay halklarının devlet geleneğinde hükümranlık sembolüdür. Sancağın tepesine takılan at kuyruğu, kıldan yapılan flama şeklindedir. Toğ veya Tuk şeklinde de söylenir. Moğollar Tug derler. Uğur ve Kut işareti olarak kullanılır. Kimileyin savaş isteği, başkaldırı ve isyan sembolü olarak kullanılmıştır. Önceleri bayrağın üzerine asılırken, daha sonraları dokuz kollu[1] bir değnek şeklinde özel olarak tasarlanmış ve uçlarına dokuz kutlu hayvanın kuyruğu asılmıştır.[2] İlerleyen zaman içinde ise bu kuyrukların yerine renkli püsküller geçmiştir. Türklerdeki dokuz tuğ geleneği dokuz sayısının kutluluğu nedeniyle gökteki dokuz gezegeni temsil etmektedir. Gök dokuz kattır ve Türk dünya anlayışında yeryüzü dokuz bölgeye bölünmüştür. Tanzimat'tan önceki padişahların savaş bayrakları, Oğuz geleneğine uygun olarak dokuz tuğdan oluşurdu. Bu uygulama bir cihan imparatorluğu sembolüdür. Cengiz Han, kağanlığını ilan ettiğinde dokuz kollu beyaz bir tuğ diktirmiştir.[3]

Suat Yalaz'ın Türk tarihini ve kültürünü kurgusal olarak işleyen Karaoğlan adlı çizgiromanda uyarlanmış olan ve daha sonra seri halde çevrilen aynı adlı filmlerinin müziğinde şu sözler yer alır:

Ak aygır koşulur
Yalçın dağlar aşılır
Kum sıcaktır yel ateş
Tuğ dokuzdur çakılır
Su dökülür dibi taş

Etimoloji Edit

(Tuğ/Tuk/Doğ/Dok) kökünden türemiştir. İşaret, alamet anlamları taşır. Tuğra (padişah mührü) sözü de bu kökten türemedir. Toğ/Tok, eski Türkçede tavuk demektir ve kağanların direğin üzerine diktirdiği Altın Tavuk ile ilgili görünmektedir. Dokuz sözü Tuğuz - Toğuz dönüşümünün bir sonucuu olarak ortaya çıkmıştır.

Kaynak Edit

  1. Mehterin Tarihi
  2. Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011, (OTRS: CC BY-SA 3.0)
  3. Dokuz Tuğ

Dış bağlantılar Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.