Dosya:Tugra Mahmuds II.gif

II. Mahmud'un Tuğrası

Dosya:Gate of Felicity Topkapi Istanbul 2007 detail 003.jpg

Topkapı sarayı'nın giriş kapısındaki tuğra

Dosya:Tughra-nun-beyze.jpg

I. Orhan ve I. Murad'ın tuğraları

Dosya:Abdul Hameed II Sign.svg

II. Abdulhamid'in tuğrası (1876)

Tuğra, Padişahın ismi ve lakabı bulunan alâmet, imza.

Tuğra, hat sanatının bir kolu halinde yüzyıllar boyunca usta hattatlar eliyle yazılmıştır.

Türkçe’de kelime olarak padişahın ismini ihtiva eden özel bir işaret, padişahın imzası gibi anlamlar ifade eder. Aslı Oğuz lehçesinde tuğrağ olup, hükümdarın basılmış imzası demektir.

Orhan Gazi tarafından kullanılan ilk tuğra Orhan bin Osman ifâdesinden ibâret olup, tuğralardan ilki 1324 diğeri 1348 tarihlidir.

Birinci Sultan Osman Gazi'ye ait bir tuğraya günümüze dek hiçbir yerde rastlanmamıştır. Bu nedenle 36 Osmanlı padişahı ama 35 Osmanlı padişah tuğrası vardır.

Yapısı[düzenle | kaynağı değiştir]

Dosya:Tugra decomposed.png

Tuğranın çeşitli kısımlarının adları

Dosya:Tughra muelkname Mehmed IV.jpg

Sultan IV. Mehmed'in mülkname'sinde kullandığı tuğra (1662)

Dosya:Tughra of Selim III.JPG

III. Selim'in tuğrası (1789)

Dosya:Ferman Mahmud I.jpg

Sultan I. Mahmud'un Fermânında kullandığı tuğrası (1741)

Padişahın kendisi ve babasının isminin yazıldığı kısma, taht, kürsü veya sere adı verilir. Buradan sola doğru uzanarak aşağıdan yukarıya doğru uzayan ve iç içe iki kavisten meydana gelen kısma ise, beyze veya sancak adı verilir.

Dosya:Berat Bayezid II.jpg

II. Bayezid'ın Berat'ında kullanılan tuğrası (1486)

1. Halk arasında sele de denilen, sözlük anlamı Açık duran baş parmağın ucundan işâret parmağının ucuna kadar olan uzaklık demek olan sere veya kürsü; tuğranın metin kısmıdır. Bunda pâdişâhın ve babasının adları ile Şah, Han, el-Muzaffer kelimeleri yazılıdır.

2. Beyze: Bin ile Han kelimelerinin 'n' harflerinin kıvrılmasıyla meydana gelen ve iç içe yazılan iki kavise denir. İç beyze ve dış beyze adı verilen bu iki kavis tuğranın sol tarafındadır. Dâimâ kelimesi bunun ortasındadır.

3. Tuğ veya elif: Tuğranın yukarıya uzanmış olan mızrak şeklindeki ||| çekmeye (üç elife) verilen addır. Bunların üzerine flama gibi çekilen kıvrıklara zülüf veya zülfe denmektedir.

4. Tuğranın Kolları (Hançere veya kol): Beyzelerin devâmı olan ve el-Muzaffer kelimesinin üzerinden geçerek tuğranın sağına doğru paralel iki çizgi hâlinde uzanan kısma denir.

Kullanımı[düzenle | kaynağı değiştir]

Önceleri; ahitname, menşur, name-i hümâyun, mülknâme, ferman, vakfiye, berat vb. üzerine ve ortaya yazılan tuğra, sonraları; para, defter ve kâğıtların başına bir hanedan arması halinde bayraklarda, pullarda ve resmi yapılarda da kullanıldı.

Tuğra, vesikalarda; tevki-i hümayun, nişan-ı hümâyun, nişan-ı şerif-i âlişan, misal-i meymun, alamet-i şerife, tuğra-i garra diye de isimlendirilmiştir.

Tuğra çekene; tuğrai, tevkii, nişancı, tuğrakeş ve tuğranüvis de denilirdi.

Dosya:Tughra and Medaillon.jpg

II. Abdülhamid'in tuğrası ve II. Wilhelm'in monogramı, Istanbul (1900)

Şehzade Tuğraları[düzenle | kaynağı değiştir]

Şehzadeler, isimleri ile tuğra çektirirler, emirler yazdırırlar ve bu suretle kendi idareleri altındaki bölgelerde bir padişah gibi hüküm sürerlerdi. Yalnız kendi adlarına para bastıramaz ve namlarına hutbe okutamazlardı. Bu iki imtiyaz yalnız padişahlara aittir.

Tuğraların Kaldırılması Hakkındaki Kanun[düzenle | kaynağı değiştir]

15 Haziran 1927 tarihinde tuğraların kaldırılması ile ilgili bir kanun hazırlanmıştır

Ayrıca Bakınız[düzenle | kaynağı değiştir]

Wikisource-logo.svg
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Tuğraların Kaldırılması Hakkındaki Kanun

Kaynakça[düzenle | kaynağı değiştir]

  • İsmet Keten, "Tuğra Hat Sanatı"
  • Ahmet Efe, "Osmanlı Padişahları" (1996), Konya
  • Kaymaz Rıfkı, Osmanlı Padişahlarının Tuğraları, Ankara 1999.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Tuğrası:

af:Toegra ar:طغراء bg:Тура bs:Tugra de:Tughra el:Τουρά en:Tughra es:Tughra fa:خط طغرا fr:Tuğra he:טורה hr:Tugra hu:Tuğra it:Tughra ja:トゥグラ ka:ტუღრა kk:Тұғра lt:Tugra lv:Tugra ms:Tughra nl:Tughra no:Tugra pl:Tugra pt:Tughra ru:Тугра sh:Tughra sl:Tugra sv:Tugra th:ตราพระปรมาภิไธยทูกรา tt:Тугра uk:Тугра zh:花押 (奧斯曼帝國蘇丹)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.