FANDOM


Zariyat Tur Necm
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kasem olsun o Tura
VID SINAI berg!
By the Mount,
Ve yayılmış bir verakta
Vid [den heliga] Skriften,
And a Scripture inscribed
Yazılmış bir kitaba
nedtecknad på öppna ark!
On fire parchment unrolled,
Ve beyti ma'mûra
Vid Helgedomen, ständigt fylld av besökare!
And the House frequented,
Ve sakfi merfûa
Vid [himlens] höga valv!
And the roof exalted,
bahri mescûre ki
Vid havet och dånet [av dess bränningar]!
And the sea kept filled,
Rabbının azâbı olacak muhakkak
DIN Herres straff skall helt visst bli verklighet;
Lo! the doom of thy Lord will surely come to pass;
Yoktur onu hiç bir def'edecek
ingen kan hindra det!
There is none that can ward it off.
O gün ki Sema bir çalkanış çalkanır
[Det skall bli verklighet] den Dag då himlen skälver i ett häftigt skalv
On the day when the heaven will heave with (awful) heaving,
Dağlar da bir yürüyüş yürür
och bergen sätter sig i rörelse.
And the mountains move away with (awful) movement,
Vay artık o gün o yalan diyenlere
Förlorade denna Dag är de som kallade allt för lögn,
Then woe that day unto the deniers
Ki onlar daldıkları bir batakta oynayıp duruyorlar
de som roade sig med tomt prat [och glömde evigheten];
Who play in talk of grave matters;
O gün ki Cehenneme bir kakılış kakılacaklar
den Dag då de skall störtas ned i helvetets eld och [en röst säger:]
The day when they are thrust with a (disdainful) thrust, into the fire of hell.
İşte diye: bu sizin o yalan deyip durduğunuz ateş
"Detta är Elden som ni förnekade;
(And it is said unto them): This is the Fire which ye were wont to deny.
Buda mı sihir? Yoksa siz görmüyorsunuz?
¤r den en synvilla? Eller är er syn i olag
Is this magic, or do ye not see?
Yaslanın ona bakalım, ister sabredin, ister etmeyin, artık hepsi bir, hep yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz
Känn hur dess lågor bränner er! Vare sig ni uthärdar det eller inte, förändrar det ingenting för er; detta är den rätta lönen för era handlingar."
Endure the heat thereof, and whether ye are patient of it or impatient of it is all one for
Fakat korunan müttakıler Cennetler, ni'metler içinde
De gudfruktiga skall [den Dagen] vila lyckliga i lustgårdar,
Lo! those who kept their duty dwell in gardens and delight,
Rablarının kendilerine verdiği ile zevkyab olmaktadırlar, rabları korumuştur da onları o Cahim azâbından
där de gläder sig åt allt det som deras Herre har skänkt dem och över att Han har skonat dem från helvetets straff.
Happy because of what thee Lord hath given them, and (because) their Lord hath warded off f
Yeyin için, afiyetler olsun çalıştığınız için
[Och änglarna skall uppmana dem:] "Ät och drick av hjärtans lust; [detta är belöningen] för era handlingar!"
(And it is said until them): Eat and drink in health (as reward) for what ye used to do,
Dayanarak, sıra sıra dizilmiş a'lâ koltuklara, eş etmişizdir de kendilerine güzel iri gözlü hurîleri
[De sitter] stödda [av kuddar] på högsäten, ordnade i rader [mitt emot varandra]. Och Vi skall ge dem mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor som sällskap.
Reclining on ranged couches. And We wed them unto fair ones with wide, lovely eyes.
[[وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ]]
Ve İyman edenleri ki zürriyyetleri de iyman ile arkalarından gelmiş, zürriyyetlerini kendilerine ilhak etmişizdir, bununla beraber kendilerine amellerinden hiç bir şey eksiltmemişizdir, herkes kazancına bağlıdır
Vi skall låta deras efterkommande som följde dem i tron förena sig med dem utan att förminska något av deras egna förtjänster. Men var och en är ansvarig för sina handlingar.
And they who believe and whose seed follow them in faith, We cause their seed to join them
Birde onlara bir meyve ve içlerinin çekeceği bir et yetiştirmekteyizdir
Och Vi skall förse dem med allt vad de önskar av frukt och kött,
And We provide them with fruit and meat such as they desire.
Orada bir peymâne çekiştirirler ki ne bir saçmalama vardır onda ne bir günaha sokma
och där skall de kappas om att tömma en skål [med vin], som varken förleder dem till lättsinnigt tal eller låter syndiga tankar stiga upp inom dem.
There the pass from hand to hand a cup wherein is neither vanity nor cause of sin.
Bırıl bırıl da üzerlerine döner kendilerine mahsus hizmetciler, sanki sadeflerinde saklı inciler
Och hos dem skall vara ungdomar, som betjänar dem, [av samma rena skönhet] som pärlan i [ostronets] skyddande skal.
And there go round, waiting on them menservants of their own, as they were hidden pearls.
Ve ba'zısı ba'zısına dönmüş soruşuyorlardır
Och de går fram till varandra och frågar [om det förflutna]
And some of them draw near unto others, questioning,
Demektedirler: evet biz bundan evvel ilimizde korkular içinde idik
och säger: "Då vi levde bland de våra kände vi [ofta] en stark oro [vid tanken på Guds straff].
Saying: Lo! of old, when we were with our families, we were ever anxious;
Bakınız Allah bize lûtf etti ve bizleri o semûm azâbından korudu
Men Gud har varit god mot oss som skonat oss från den glödheta vindens plåga;
But Allah hath been gracious unto us and hath preserved us from the torment of the breath o
Evet biz bundan evvel ona duâ ediyor korumasını istiyorduk, hakikat o öyle keremkâr öyle rahîm
förr bad vi alltid till Honom [och Han hörde vår bön]." - Han är den Gode, den Barmhärtige.
Lo! we used to pray unto Him of old. Lo! He is the Benign, the Merciful.
O halde va'z-u tezkire devam et, çünkü sen, rabbının ni'meti hakkı için, ne kâhinsin ne de mecnun
[FORTSÄTT] alltså att påminna [människorna, Muhammad]! Tack vare din Herres nåd är du varken en spåman eller en galning.
Therefor warn (men, O Muhammad). By the grace of Allah thou art neither soothsayer nor madm
Yoksa «bir şâir biz ona «reybul menun»u gözetiyoruz» mu diyorlar?
Kanske säger de: "Han är [bara] en poet; låt oss vänta och se vad ödet kan ha i beredskap [för honom]!"
Or say they: (he is) a poet, (one) for whom we may expect the accident of time?
De ki: gözetin çünkü ben de sizinle gözetenlerdenim
Säg: "Vänta gärna! Jag skall vänta med er!"
Say (unto them): Expect (your fill)! Lo! I am with you among the expectant
Yoksa onlara bunu (bu tenakuzu) akılları mı emrediyor? Yoksa azgın bir kavım mıdırlar?
Är det deras [berömda] visdom som talar på detta sätt – eller är de alltigenom onda människor?
Do their minds command them to do this, or are they an outrageous folk?
Yoksa onu (o Kur'anı) kendisi uydurmakta mı diyorlar? Hayır kendileri inanmazlar
Säger de kanske: 'Han har själv diktat ihop alltsammans?' Nej, de vill [helt enkelt] inte tro!
Or say they: He hath invented it? Nay, but they will not believe!
Haydi onun gibi bir söz getirsinler, doğru iseler
Låt dem då lägga fram en jämförbar text, om de talar sanning!
Then let them produce speech the like thereof, if they are truthful:
Yoksa kendileri «lâşey»den mi yaratıldılar? Yoksa yaratan onlar mıdırlar?
Skapades de kanske av en slump? Eller är de själva skaparna
Or were they created out of naught? Or are they the creators?
Yoksa Gökleri ve Yeri mi yarattılar? Hayır iykan ehli değiller
Har de [också] skapat himlarna och jorden? Nej, de är inte säkra på något!
Or did they create the heavens and the earth? Nay, but they are sure of nothing!
Yoksa rabbının hazîneleri onların yanında mı? yoksa onlar mı istiylâ etmişler?
Har de din Herres skatter i sina händer? Eller är det de som styr [allt]
Or do they own the treasures of thy Lord? Or have they been given charge (thereof)?
Yoksa onlara mahsus bir merdiven var da ondan dinliyorlar mı? Öyle ise dinleyicileri beyan edecek bir bürhan getirsin
Eller har de en stege [med vars hjälp de når dit där] de kan lyssna [till himlens hemligheter]? Låt då den som [påstår sig ha] lyssnat, lägga fram klara bevis!
Or have they any stairway (unto heaven) by means of which they overhear (decrees). Then let
Yoksa kızlar ona oğullar size öyle mi?
Skall Han nöja Sig med döttrar, fastän ni [själva enbart] vill ha söner?
Or hath He daughters whereas ye have sons?
Yoksa kendilerinden bir ücret istiyorsun da cereme vermekten ezilmekteler mi?
Eller begär du en avgift av dem [för att framföra ditt budskap], så att de nu tyngs av skulder
Or askest thou (Muhammad) a fee from them so that they are plunged in debt?
Yoksa gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar?
Eller har de [sådan kunskap om] den verklighet som är dold för människor att de [kan] skriva ned [vad de vet]?
Or possess they the Unseen so that they can write (it) down?
Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? fakat o küfredenler kendileri otuzağa düşeceklerdir
Lägger de försåt för dig [och hoppas se dig fastna i fällan]? Men förnekarna av sanningen fastnar själva i sina fällor!
Or seek they to ensnare (the messenger)? But those who disbelieve, they are the ensnared!
Yoksa onların Allahdan başka bir ilâhları mı var? Allah onların koştukları şirklerden münezzehtir.
Eller har de en annan gud än Gud? Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från allt som [människor] vill sätta vid Hans sida!
Or have they any god beside Allah? Glorified be Allah from all that they ascribe as partner
Hem onlar Semadan bir kıt'ayı düşerken görseler, teraküm etmiş bir bulut diyecekler
OCH OM de skulle se ett stycke av himlen störta ned, skulle de säga: "Det är ingenting annat än moln som tornar upp sig!"
And if they were to see a fragment of the heaven falling, they would say: A heap of clouds.
O halde bırak onları ta o çarpılacakları günlerine kadar
Låt dem därför vara till dess de får se den Dag vars [fasor] kommer att driva dem från vettet,
Then let them be (O Muhammad), till they meet their day, in which they will be thunder stri
O gün ki hiç bir tedbirlerinin kendilerine zerrece faidesi olmıyacaktır ve hiç bir suretle kurtarılmıyacaklardır
den Dag då deras list inte skall vara dem till någon nytta och de inte finner hjälp någonstans.
A day in which their guile will naught avail them, nor will they be helped.
O zulmedenlere ondan beride de bir azâb vardır velâkin pek çokları bilmezler
De som ständigt begår orätt [skall straffas] redan innan [den Dagen kommer], men de flesta av dem är ovetande [om detta].
And verily, for those who do wrong, there is a punishment beyond that. But most of them kno
Hem rabbının hukmüne sabret çünkü sen bizim nezaretimiz altındasın, kalktığın sırada rabbına hamd ile tesbih eyle, geceden de
Ha tålamod [Muhammad] och vänta på din Herres dom - Vi vakar över dig. Och lova och prisa din Herre när du reser dig,
So wait patiently (O Muhammad) for thy Lord's decree, for surely thou art in Our sight; and
Tesbih et ona hem de nücumun idbarı sıra
och lova och prisa Honom under natten och då stjärnorna bleknar!
And in the night time also hymn His praise, and at the setting of the stars.
Disambig Bakınız: Tur suresi/MEAL, Tur suresi/VİDEO, Tur suresi/TEFSİR, Tur suresi/TEZHİB, Tur suresi/HAT, Tur suresi/FAZİLETİ, Tur suresi/HİKMETLERİ, Tur suresi/KERAMETLERİ, Tur suresi/AUDİO, Tur suresi/HADİSLER, Tur suresi/Elmalı orijinali, Tur suresi/Transkriptleri, Tur Suresi/NAKİLLER, Tur Suresi/Elmalılı Tefsiri
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri