FANDOM


Şehir merkezinin 17 km kuzey batısında 300 rakımlı  olup, 50 hane ve 250 nüfusludur. Ana geçim kaynağı hububat, narenciye ve hayvancılıktır. Köyümüzde ilköğretim okulu bulunmayıp taşımalı eğitim yapılmaktadır.

Turunçlu KöyüEdit

MuhtarEdit

İhtiyar HeyetiEdit

ÜretimiEdit

Ana madde:

MandalinaEdit

PortakalEdit

DiğerEdit

EğitimiEdit

TurizmiEdit

Tarihi yerleriEdit

Turunçlu Köyünden ManzaralarEdit

Turunçlu Köy gezileriEdit

Turunçlu Köyü haberleriEdit

Turunçlu Köyü Sulama Tesisi Havuz Yapım İşi Edit

MERSİN İL ÖZEL İDARESİNE (Mali İşler Daire Başkanlığı)

17/09/2010 tarih ve 16427 sayılı yazınızla göndermiş olduğunuz Birliğimize bağlı Turunçlu Köyü Sulama Tesisi Havuzu yapım işine ait keşif özeti doğrultusunda 03/11/2010 tarihinde ihaleye çıkılmış, ancak köy muhtarının köy halkı tarafından karşılanması gereken miktarı karşılayamayacaklarını açıkladığı dilekçeye istinaden ihale iptal edilmiş olup, konuyla ilgili Turunçlu Köyü Muhtarının 09/11/2010 tarihli dilekçesi ile Yenişehir Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeninin 24/11/2010 tarih ve 2010/22 sayılı Kararı ekte sunulmuştur.

Bahse konu işle ilgili tekrar bir keşif yapılarak yeni keşif özetinin Birliğimize gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Eyup Sabri KARTAL Kaymakam

.Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.