Tut Erenler Eteğin


Zinhar vermegil gönül dünya payına bir gün

Dünyaya gönül veren düşe tayına birgün


Kuşların yuvasını kimse doğan edinmez

Ol elde kaçan dura gide yayına bir gün


Gör ahi niceleri topraklar koçmuş yatur

Bizi de onlar gibi ala koynuna bir gün


Şol kuşun kim yuvası doğan katında olur

Ol andan kaçması (da) gide yayına bir gün


Miskin biçare Yunus gördüm bildim demegil

Tut ernler eteğin düşgil suyuna bir gün


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.