FANDOM


Bu ile garib geldimben bu ilden bezerim

Bu tutsuklık tuzağın demi geldi üzerim


Çünki ben bunda geldim ben anı bundan buldum

Mansur’um dâra geldim uş kül oldum tozarım


Çün aşkın kitabını okudum tahsil etim

Ne hâcet kim karaya ak üstüne yazarım


Dört kitabın ma’nisi bellidir bir elifte

Bi dedirmegil bana ben bu yoldan azarım


Bir çeşmeden sızan su acı tatlı olmaya

Edeptir bize yermek bir lüleden sızarım


Yetmiş iki millete suçum sudur hak dedim

Korkum hiyânetedir ye ben niçin kızarım


Şeriat oğlanları nice yol ede bize

Hakıykat deryâsında bahrı oldum yüzerim

Dost bana gelsin demiş benim kaydımı yemiş Ben yüzüm karasından teberrükler düzerim

Yunus bu kuş dilidir bunu Süleyman bilir Gerçek âşık bu yolda ne kılasın sezerim

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.