FANDOM


Tutuştu Bağrım


Yandı yüreğim tutuştu ağrım ciğerim kebapdurur

Aşıkların şerbetleri u derdime seepdürür.


Bir niceleri aşk düzer bir niceleri aşk bozar

Bir niceler esrik gezer öyle kim var harapdurur.


Aşk ile çalındı kalem aşka esirdürür âlem

Aşıklar arasında Cebrail dahi hicapdurur.


Medreseler müderrisi okumadılar bu dersi

Şöyle kaldılar âciz bilmediler ne bapdurur.


Azâzil da'vi kıldı da'vi yalan oldu

Yalan da'vi kılanın pes cezası azapdurur.


Ölmez aşk ilişleri esrik meclis hoşları

Dâim bunların içi çeng ü şeş-tâ rebapdurur.


Yunus imdi miskin ol hem miskinlere kul ol

Zirâ miskin olanları arzulayan Çalap'durur.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.