FANDOM


U.TuraN
Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
'den Uğur Turan ile ilgili bir şeyler var.
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

 • 1968 yılında doğan Kaymakam Uğur TURAN Giresun Yağlıdere’lidir.
 • 1985 yılında Gümüşhane Mareşal Çakmak Öğretmen Lisesi,
 • 1989 yılında ise A.Ü.SBF Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.
 • 1990 yılında Giresun Kaymakam Adayı olarak başladığı mesleğine
 • Tokat-Almus,
 • Edirne-Meriç Kaymakam Vekili olarak devam etti.
 • Staj dönemi içerisinde 8 ay süre İngiltere’ye dil öğretimi için gönderildi. “Kaymakamların Başkanlık Ettiği Kurul ve Komisyonlar” adlı kaymakamlık tezini başarıyla sunan Turan, Kaymakamlık Kursunu (79. Dönem) üstün başarı ile bitirip dereceye girdiğinden kendi arzusu ile *Sivas-Ulaş kaymakamlığına atandı.
 • Bu görevi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kısa dönem (8 ay) askerlik hizmet ve ödevini tamamladı.
 • Daha sonra Diyarbakır-Hazro,
 • Trabzon Yomra Kaymakamı olarak çalıştı. Yomra Kaymakamlığındaki üstün hizmetlerinden dolayı Türk İdareciler Derneği tarafından “Vali Vefik KİTAPÇIGİL Hizmet Ödülü”nü yılın idarecisi olarak aldı.
 • 2 yıl süre İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü ve
 • APK Kurul Başkanlığında Daire Başkanı olarak hizmet verdikten sonra
 • Ordu-Perşembe Kaymakamlığına atandı.
 • Halen Niksar Kaymakamı olarak çalışan Turan
 • Kaymakam Uğur TURAN ev hanımı Nihal TURAN ile evli olup, Mehmet Akif adında bir oğlu vardır.

TakdirnameleriEdit

Almus, Ulaş, Hazro, Perşembe, Niksar Kaymakamlıklarında Takdirnameler, Ulaş Kaymakamlığında Bakanlık Makamı tarafından maaş taltifi ile ödüllendirilmiştir.Ayrıca askeri, mülki ve idari makamlar tarafından Teşekkürle taltif edilmiş olup, Hazro, Perşembe ilçeleri ve İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Şurası kitaplarının yayın kurulunda yer almıştır.

SeminerleriEdit

Kaymakam Uğur TURAN şu ana kadar

 • İnsan Hakları,
 • Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma,
 • Kamu İhale Mevzuatı,
 • Afet Yönetimi Eğitimi Projesi,
 • Çevre Denetimi Yönetmeliği,
 • Yerel Yönetimler Reformu,
 • Kamu İhale Kanunu Eğiticilerinin Eğitimi Programı,
 • Sınır ve Gümrük İşlemleri, Yönetim ve Denetim,
 • Kolluk Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitim Semineri gibi birçok seminere katılmış, sertifikalar ve katılım belgeleri almıştır.

ÖdülleriEdit

 • Ordu Haber Gazetesi tarafından “ Üstün Hizmet Ödülü”ne,
 • Tokat Kültür Haber Dergisi tarafından da “ Başarılı Kaymakam” ve
 • Tokat Valimiz Sn. Dr.Recai AKYEL’in takdir, himmet ve teklifleriyle
 • 2008 yılında TİD tarafından “Özel Takdir Ödülü”ne layık görülmüş olup, yılın idarecisi olarak aldığı bu ödülü Sn. Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL’ün elinden alma onurunu yaşamıştır.

Görev dağılımıEdit

A-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

B-Avrupa Birliği Bakanlığı

 • Avrupa Birliği Bürosu ile ilgili iş ve işlemler

C-İçişleri Bakanlığı

 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Protokol Şube Müdürlüğü
 • İl Göç İdaresi Müdürlüğü
 • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
 • İl İdare Kurulu Müdürlüğü ve İdare Kurulu Başkanlığı
 • İl Disiplin Kurulu Başkanlığı
 • 3091 Sayılı Kanun Uygulaması
 • İl Özel İdaresi
 • Kütahya Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği
 • Terörle Mücadelede Zarar Görenler Komisyon Başkanlığı
 • Merkez İlçe Kaymakamlığı

Ç-Kültür ve Turizm Bakanlığı

 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

D- Gediz,Pazarlar ve Şaphane İlçeleri Koordinatörlüğü

E- Yetkili ve Sorumlu olduğu Kurumlarda Mevzuatla veya Vali emri ile Kurulan Kurul ve Komisyon Başkanlığı

F- İlgili Dilekçe Havaleleri

G- Sorumlu olunan Dairelerle İlgili İdari ve Adli Mahkemelerde Vilayeti Temsilen Vali adına her türlü yazışmayı yapmak; dava açmak ve savunma yapmak gibi gerekli faaliyetleri sürdürmek

Ğ- Sorumlu olunan dairelerle ilgili iş ve işlemlerden mesai saatleri dışında hafta sonu tatili ve bayram tatillerinde zorunlu olanlar ile ilgilenmek

H- Valiliğimizce verilecek diğer iş ve işlemler

I- İzinli olduğu zamanlarda görev alanına giren iş ve işlemler Vali Yardımcısı Hüdayar Mete BUHARA tarafından yürütülecektir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.