FANDOM


Bakınız

Şablon:Ödül - d


Ödül Mükafat
Bursa MEM/Ödül Yönergesi
MEB Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge İzcilik Yönetmeliğinin 41. Maddesi Gereği Ödül ve Disiplin Yönergesi ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ
Ödül Katagorileri Ödül Kazananlar
Ödül yönetmeliği
SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Ödül genelgesi GSGM
Ödül ve motivasyon
Amerikalılarım en çok araştırma yaptıkları konu motivasyon
Avrupa Dil Ödülü
2013 Mali Yılında Ödüllendirilecek Personel.
Ödüllendirme yetkisi
Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Komisyonu
Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge
Ödül Olimpiyat ödülü EK-2a DEĞERLENDİRME TABLOSU (Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ödüllendirilecek Müdürleri İçin)

Bakınız

Şablon:MEB mevzuat bakınız - d


Eğitim mevzuatı MEB mevzuat Mevzuat/Eğitim Eğitim/Mevzuat
Son değişiklikler ve taslaklar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde düzeltme 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 2014 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik/2014 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/2014 Ekim 23 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Temmuz 26 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği/2004 Haziran 8
Eğitim mevzuatı - sektörel Eğitim mevzuatı/OÖE Eğitim mevzuatı/Temel eğitim Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2008 Eğitim mevzuatı/İÖO Eğitim mevzuatı/OÖ Eğitim mevzuatı/Mesleki eğitim Eğitim mevzuatı/HBÖ Eğitim mevzuatı/Hayat Boyu Öğrenme GM Eğitim mevzuatı/Özel eğitim
Eğitim mevzuatı/Yönetici Eğitim mevzuatı/Öğretmen Eğitim mevzuatı/MEM Eğitim mevzuatı/İÖK Eğitim mevzuatı/OÖK Eğitim mevzuatı/Üniversite Eğitim mevzuatı/HEM Eğitim mevzuatı/ORGM Eğitim mevzuatı/RAM Eğitim mevzuatı/BSM
Eğitim mevzuatı - hiyerarşik Tarihsel eğitim mevzuatı tümü [1] Eğitim mevzuatı/Anayasa Eğitim mevzuatı/Kanunlar Eğitim kanunları Eğitim mevzuatı/KHK Eğitim mevzuatı/Tüzükler Eğitim mevzuatı/Yönetmelikler Eğitim yönetmelikleri Eğitim mevzuatı/Yönergeler Eğitim mevzuatı/Genelgeler Eğitim mevzuatı/Talimatlar Eğitim mevzuatı/Baş Emirler Eğitim mevzuatı/Emirler Eğitim mevzuatı/Valilik tamimleri
Kanunlar Eğitim mevzuatı/Kanunlar 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yönetmelikler Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışlarında KDV İstisnası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır tartışılan serbest kıyafet uygulamasına nihayet geçiyor Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik MEB ve Kültür Yayınları Yönetmeliği/2014 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik/2014 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yönergeler Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE < ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi Genelgeler Konusal eğitim mevzuatı MEM/Disiplin MEM/Taşıma Taşımalı İlköğretim Değerlendirme Komisyonu Toplantı Onayı
Mevzuat/Eğitim Eğitim mevzuatı/MEB
Şablon:MEB Şablon:MEM Şablon:Eğitim - Şablon:Disiplin Şablon:Eğitim mevzuatı Şablon:Eğitimmevzuatıbakınız
http://www.egitimmevzuat.com/ http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=10&Submit=Listele/

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Bakınız

Şablon:Ödül - d


Ödül Mükafat
Bursa MEM/Ödül Yönergesi
MEB Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge İzcilik Yönetmeliğinin 41. Maddesi Gereği Ödül ve Disiplin Yönergesi ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ
Ödül Katagorileri Ödül Kazananlar
Ödül yönetmeliği
SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Ödül genelgesi GSGM
Ödül ve motivasyon
Amerikalılarım en çok araştırma yaptıkları konu motivasyon
Avrupa Dil Ödülü
2013 Mali Yılında Ödüllendirilecek Personel.
Ödüllendirme yetkisi
Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Komisyonu
Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge
Ödül Olimpiyat ödülü EK-2a DEĞERLENDİRME TABLOSU (Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ödüllendirilecek Müdürleri İçin)

Bakınız

Şablon:MEB mevzuat bakınız - d


Eğitim mevzuatı MEB mevzuat Mevzuat/Eğitim Eğitim/Mevzuat
Son değişiklikler ve taslaklar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde düzeltme 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 2014 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik/2014 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/2014 Ekim 23 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Temmuz 26 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği/2004 Haziran 8
Eğitim mevzuatı - sektörel Eğitim mevzuatı/OÖE Eğitim mevzuatı/Temel eğitim Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2008 Eğitim mevzuatı/İÖO Eğitim mevzuatı/OÖ Eğitim mevzuatı/Mesleki eğitim Eğitim mevzuatı/HBÖ Eğitim mevzuatı/Hayat Boyu Öğrenme GM Eğitim mevzuatı/Özel eğitim
Eğitim mevzuatı/Yönetici Eğitim mevzuatı/Öğretmen Eğitim mevzuatı/MEM Eğitim mevzuatı/İÖK Eğitim mevzuatı/OÖK Eğitim mevzuatı/Üniversite Eğitim mevzuatı/HEM Eğitim mevzuatı/ORGM Eğitim mevzuatı/RAM Eğitim mevzuatı/BSM
Eğitim mevzuatı - hiyerarşik Tarihsel eğitim mevzuatı tümü [2] Eğitim mevzuatı/Anayasa Eğitim mevzuatı/Kanunlar Eğitim kanunları Eğitim mevzuatı/KHK Eğitim mevzuatı/Tüzükler Eğitim mevzuatı/Yönetmelikler Eğitim yönetmelikleri Eğitim mevzuatı/Yönergeler Eğitim mevzuatı/Genelgeler Eğitim mevzuatı/Talimatlar Eğitim mevzuatı/Baş Emirler Eğitim mevzuatı/Emirler Eğitim mevzuatı/Valilik tamimleri
Kanunlar Eğitim mevzuatı/Kanunlar 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yönetmelikler Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışlarında KDV İstisnası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır tartışılan serbest kıyafet uygulamasına nihayet geçiyor Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik MEB ve Kültür Yayınları Yönetmeliği/2014 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik/2014 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yönergeler Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE < ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi Genelgeler Konusal eğitim mevzuatı MEM/Disiplin MEM/Taşıma Taşımalı İlköğretim Değerlendirme Komisyonu Toplantı Onayı
Mevzuat/Eğitim Eğitim mevzuatı/MEB
Şablon:MEB Şablon:MEM Şablon:Eğitim - Şablon:Disiplin Şablon:Eğitim mevzuatı Şablon:Eğitimmevzuatıbakınız
http://www.egitimmevzuat.com/ http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=10&Submit=Listele/

Tebliğler Dergisi : NİSAN 2008/2607

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç , Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Edit

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, resmi ve özel her derece ve türdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden; uluslararası kültür, sanat, bilim ve beceri yarışmalarında bireysel veya ekip halinde dereceye girenler ile bunların yetiştirilmesine katkı sağlayan personel ve eğitim kurumlarının ödüllendirilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, resmî ve özel her derece ve türdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden; spor, izcilik, halk oyunları ve müzik alanlarındaki yarışmalar dışında, uluslararası kültür, sanat, bilim ve beceri yarışmalarında bireysel veya ekip halinde dereceye girenler ile bunların yetiştirilmesine katkı sağlayan personel ve eğitim kurumlarının ödüllendirilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel okulu,

c) Komisyon: Uluslararası yaraşmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere illerde kurulan komisyonu,

ç) Müdür. Uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencinin öğrenim gördüğü eğitim kurumu müdürünü,

d) Ödül: Uluslararası yarışmalarda bireysel veya ekip olarak dereceye giren öğrencilere elde ettikleri derece esas alınarak verilen maddi veya manevi değer içeren mükâfatı,

e) Valilik: Uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu valiliği ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM : Ödüllendirme ile İlgili İş ve İşlemler Edit

Ödüllendirme yetkisi Edit

MADDE 5- (1) Bu yönerge kapsamında uluslararası yarışmalarda dereceye giren ekip ve öğrenciler, valiliklerce ödüllendirilir.

Ödüllendirme komisyonu

MADDE 6- (1) Uluslararası yarışmalarda dereceye giren ekip ve öğrencilerin ödüllendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere her öğretim yılı başında illerde ödüllendirme komisyonu kurulur. Komisyon; ilgili vali yardımcısının başkanlığında, il millî eğitim müdürü, konuyla ilgili yarışmalardan sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, ilköğretim kurumlarından bir, genel ortaöğretim kurumlarından bir, meslekî ve teknik eğitim kurumlarından bir olmak üzere altı üyeden oluşur.

(2) Komisyon aşağıdaki görevleri yürütür;

a) Dereceye giren il bünyesindeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerle ilgili il millî eğitim müdürlüğü tarafından gönderilen EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formlarda yer alan bilgileri inceleyerek değerlendirir.

b) Öğrencilere verilecek ödüller için gereken mali kaynak; il özel idaresi, okul aile birlikleri ve benzeri mahalli imkânlardan sağlamak suretiyle Eylül ayının son haftası içerisinde öğrencilerin ödüllendirilmesine yönelik teşvik edici tören ve kutlama programları düzenler.

(3) Komisyonun sekretarya işleri il millî eğitim müdürlüğünce yürütülür


Ödüller Edit

MADDE 7- (1) Uluslararası yarışmalarda dereceye giren ekip ve öğrencilere verilecek ödüller şunlardır:

a) Bireysel yarışmalarda;

1. Birinci olanlara dört Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,

2. İkinci olanlara üç Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,

3. Üçüncü olanlara iki Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,

4. Mansiyon ve benzeri ödül alanlara bir Cumhuriyet altını ve teşekkür belgesi,

b) Ekip yarışmalarında;

1. Birinci olan ekibe, plaket, ekip elemanlarının her birine iki Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,

2. İkinci olan ekibe, plaket, ekip elemanlarının her birine bir Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,

3. Üçüncü olan ekibe, plaket, ekip elemanlarının her birine yarım Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,

4. Mansiyon ve benzeri ödül alan ekibe, plaket, ekip elemanlarının her birine çeyrek cumhuriyet altını ve teşekkür belgesi

verilir.


Ödüllendirmeye ilişkin diğer işlemler Edit

MADDE 8- (1) Uluslararası yarışmalarda dereceye giren ekip ve öğrencilerle ilgili olarak eğitim kurumu müdürlüğünce yapılacak işler:

a) Dereceye giren ekip ve öğrencilerle ilgili EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formlarından üçer nüsha düzenleyerek bir nüshasını ilgili dosyada saklamak üzere kurumunda muhafaza eder, diğer iki nüshasını ise Ağustos ayının son haftası içerisinde il millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

b) Dereceye giren ekip ve öğrencilerle ilgili eğitim kurumu bünyesinde yapılacak teşvik edici tören ve kutlamaların, mevzuatı ve amacı doğrultusunda gerçekleştirilmesi için gereken tedbirleri alır.

c) Dereceye giren öğrencilerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde onur belgesi ile ödüllendirilmesi için, Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu/Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kuruluna teklifte bulunur.

ç) Ödüllendirilen öğrencilerin; resimlerinin, özgeçmişlerinin, yarışmayla ilgili bilgi, belge ve fotoğraflarının yer aldığı şeref köşesi düzenlenmesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) Uluslararası yarışmalarda dereceye giren ekip ve öğrencilerle ilgili olarak il millî eğitim müdürlüğünce yapılacak işler:

a) Eğitim kurumlarından ikişer nüsha olarak gelen EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formları birleştirerek birer nüshasını Eylül ayının ikinci haftası içerisinde toplu halde Ödüllendirme Komisyonuna gönderir. Komisyona gönderilen nüshalar il millî eğitim müdürlüğünce muhafaza edilir.

b) Yerel basın ve yayın organlarında bilgilendirici, tanıtıcı ve teşvik edici yayınlar yapılması için gereken tedbirleri alır.

c) ödüllendirilen ekip ve öğrencilerle ilgili ilde yapılan bütün iş ve işlemlerin tamamlanmasından sonra, EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formların birer nüshasını Ekim ayının ilk haftası içerisinde toplu olarak Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderir.

(3) Uluslararası yarışmalarda dereceye giren ekip ve öğrencilerle ilgili olarak Bakanlıkça yapılacak işler:

a) Ekim ayının ilk haftası içerisinde illerden gelen uluslararası yarışmalarda dereceye giren ekip ve öğrencilerle ilgili EK-1, EK-3 formlar Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce ayrı ayrı değerlendirilerek; "Bireysel Dalda Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrenci Listesi" ve "Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Ekipte Bulunan Öğrenci Listesi" adları altında birleştirilir.

b) "Bireysel Dalda Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrenci Listesi" ile "Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Ekipte Bulunan Öğrenci Listesi" o yıla ait Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Yayımlar Dairesi Başkanlığına, Bakanlığın web sayfasında yayımlanması için Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, bilgi için ise derece alan ekip ve öğrencilerin okul/kurumunun bağlı olduğu birimlere gönderilir. Listenin Bakanlığın diğer yazılı, görsel ve interaktif ortam ve iletişim araçlarında da yayımlanabilmesi için Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınır.

c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce (0) ve (5) ile biten yıllarda hazırlanan; öğrencilere ait özgeçmişlerin, derece alınan yarışmayla ilgili bilgi, belge ve fotoğrafların bulunduğu doküman, "Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrenciler Albümü"nün basımı için Yayımlar Dairesi Başkanlığına gönderilir ve bu Birim tarafından ihtiyaç oranında basımı ve dağıtımı yapılır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler Edit

Personelin ödüllendirilmesi

MADDE 9- (1) Dereceye giren ekip ve öğrencilerin yetiştirilmelerinde üstün gayret gösteren personel, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ödüllendirilir.

Okulların ödüllendirilmesi

MADDE 10- (1) Dereceye giren ekip ve öğrencilerin okulları takdir veya teşekkür belgesiyle ödüllendirilir. Ayrıca okullar, derece alınan yarışma konusuyla ilgili bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak araç, gereç ve malzeme yönünden takviye edilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 11- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, Bakanlığın diğer birimleri ile koordinasyon sağlanmak suretiyle Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından alınacak Makam Onayı hükümleri uygulanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son HükümlerEdit

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 12- (1) Kasım 1998 tarihli ve 2494 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

________________________________________

Ek-1 BİREYSEL DALDA ULUSLAR ARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

Ek-2 BİREYSEL DALDA ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

Ek-3 ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN EKİPTE BULUNAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

Ek-4 ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN EKİPTE BULUNAN ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

Ek-1 BİREYSEL DALDA ULUSLAR ARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

Ek-2 BİREYSEL DALDA ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

Ek-3 ULUSLAR ARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN EKİPTE BULUNAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

Ek-4 ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN EKİPTE BULUNAN ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.