FANDOM


  1. YÖNLENDİRME Şablon:OSİB/II.Bölgebakınız


[1] Uludağ Milli Parkı Sabancı Sağlık Merkezi Bilgi Notu için tıklayınız...

Birim : II. Bölge Müdürlüğü
Konu : Uludağ Milli Parkı Sabancı Sağlık Merkezi
Tarih : 02.12.2014
Sunulan Makam : Bursa Valiliği
Sunan Makam : II. Bölge Müdürlüğü
Hazırlayan : II. Bölge Müdürlüğü

Uludağ Milli Parkı I. Gelişim Bölgesinde bulunan Sabancı İlk Yardım Sağlık Merkezi 19.04.1984 tarihinde Bursa Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile ‘Hiçbir şekilde sağlık hizmetleri amacı dışında kullanılamaz, tahsis edilemez, İlk Yardım Merkezinin mevsim gereği kapalı bulunduğu dönemlerde dahi amacı dışında kullanılması veya tahsisi yapılamaz’ ve ‘İlk yardım Merkezinin inşaatının oturduğu Orman Arazisi ve yapının mülkiyeti hakkında orman Genel Müdürlüğüne karşı hiçbir şekilde herhangi bir hak iddiasında bulunulamaz.’ şartları ile Bursa Valiliği’nin tasarrufuna verilmiştir. Sabancı İlk Yardım Sağlık Merkezi nin kullanılması konusu ile ilgili olarak Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Bursa Valiliği ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü arasında 25.04.1984 tarihinde imzalanan Protokol ile ‘İleriki yıllarda tevsi edilse dahi isim değiştirilmeyecektir.

Bina, Hacı Ömer Sabancı Vakfı ile Valiliğin ortaklaşa bilgi ve muvafakati olmadan tadil edilemez. Aksi halde bağışın şartı ihlal edilmiş sayılacak ve bina rayiç bedeli üzerinden Hacı Ömer Sabancı Vakfı nın tazminat isteme hakkı doğacaktır.’ hükümleri getirilmiştir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı bu tesisi 1986 yılından 2007 yılına kadar kış aylarında Sağlık Merkezi olarak kullanmış olup, bu tarihten sonra sağlık hizmeti vermemiştir.

Bunun üzerine söz konusu tesis Sağlık Merkezi olarak kullanılmak üzere Bursa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilmiş, ancak tesislerin tamir ve bakımları yapılamadığından hizmete açılamamıştır.

Sabancı İlk Yardım Sağlık Merkezi şu anda atıl vaziyettedir. Hizmete açılabilmesi için büyük onarıma ihtiyacı vardır.

Tesislerin bulunduğu alan Uludağ Milli Parkı Koruma Amaçlı İmar Planında Turizm Tesisi Parseli olarak ayrılmıştır. Bitişiğindeki idaremize ait İdare ve Ziyaretçi Merkezi Tesisi binasının işletmesi ile devam eden mahkeme süreci tamamlandığında, kaldırılacak tesisler arasındadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.