FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Uludağ Milli Park Müdürlüğü ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:Uludağ d


Uludağ
Şablon:UMP Şablon:Türkiye'deki milli parklar
Uludağ/Keşiş dağı EÇS/3/8
Uludağ Milli Parkı
Uludağ Milli Parkı Hakkında eski yazışmaların olduğu PDF dosyası için aşağıdaki linki kullanınız...[1]
Uludağ Milli Park Müdürlüğü Uludağ Milli Parkı Sabancı Sağlık Merkezi Bilgi Notu Uludağ Milli Parkı Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gündem Maddeleri
Şablon:Uludağ Şablon:Uludağ Milli Parkı Şablon:Milli park Şablon:MP
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Osman Şevki Uludağ Prof.Dr. Süleyman Uludağ/Ropörtajlar Uludağ Ekonomi Zirvesi/2014 Prof.Dr. Süleyman Uludağ/Sözler Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İbnü'l Arabî/Prof.Dr. Süleyman Uludağ Uludağ Üniversitesi Bünyesinde Anasınıfı Açılması Protokolü Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek – Asım Kocabıyık Yerleşkesi Uludağ Milli Parkı Sabancı Sağlık Merkezi Bilgi Notu Dr.Hülya Çabuk Mustafa Moroğlu Mustafa Moroğlu; 1958 Denizli doğumlu. Uludağ Üniversitesi’nde İşletme eğitimi aldı. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu İsmail Hakkı Bursevî Uluslararası Sempozyumu II Uğur Aydemir Uğur Aydemir; 1967'de Akhisar'da doğdu. Uludağ Ü. IIBF den mezun oldu. Siyasete Refah Partisi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladı. Akhisar Ak… Sung Sunğ Sunğ-u ipek Salih Ayhan Bekir Bozdağ Hükûmeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görev almaktadır. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitiren Bekir Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi… Ahmet Erdal Feralan Ahmet Erdal Feralan Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Rektör Ali Sürmen Doç. Dr. İhsan Sezal Ali Çelik 12.Kalite ve Başarı Sempozyumu Bursa Eğitim Zirvesi Konferans Görevi Kamu Hİzmet Standartları/Bursa Defterdarlığı İbrahim Ak Mehmet Sarı Muharrem İnce Ahmet Gencer Hüseyin Çan Mehmet Cemal Öztaylan İsmail Sündük Fille alakalı konular Çağlayan Kaya Bursa EÇS/3/11 (Uludağ) zevk ve sefa edermiş!?. O halde Bursa, tufandan sonra Hazreti Süleyman tarafından imar edilmiş olur?! Ama kalenin yapıcısı malûm değildir… İbrahim Korkmaz Bahattin Şeker Mehmet Şevki Kulkuloğlu Mustafa Kalaycı

 1. YÖNLENDİRME Şablon:OSİB/II.Bölgebakınız

İdareEdit

UMP/İdare - UMP/İdare/Müdürler

MüdürlükEdit

1 müdür 2 orman mühendisi 1 md yrd 4 personel

Milli Parklar Şube Müdürü

Milli Parklar Şube Müdürü- Adnan GENÇER Milli Parklar Şube Müdürü ve UMP Md vekili ... Eski Çevre ve Orman İl Müdürü ve Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürü

Yusuf ÜSTÜNDAĞ Uludağ Milli Park Müdürü

Uludağ Milli Park Müdürü: Yusuf ÜSTÜNDAĞ

PersonelEdit

 • 10 işçi kapıda
 • 1 Milli Parklar Muhafaza memuru

Personel görev dağılımıEdit

Milli Parkın Görev ve YetkileriEdit

 • Millî Park ta, ilgili mevzuat çerçevesinde, idarî, teknik ve malî tedbirleri almak, uygulamak,
 • Faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve korunan alan içinde yaşayan yöre halkı ve sivil toplum örgütleriyle, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmak,
 • Millî Parkın korunması, yönetimi, geliştirilmesi ve kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Plânlarında belirtilen işleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân proje ve yıllık programları uygulamak ve kontrol etmek,
 • Millî Parkın kaynak değerinin korunması, tabiî kaynakların geliştirilmesi, yangın ve zararlılarla mücadele edilmesi, etüt, envanter, plânlama, proje çalışmaları, imar , ıslah , çevre tanzimi ve restorasyonu için gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • Millî Park ile ilgili eğitim, tanıtım , yayın ve yayım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Ziyaretçi yönetimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,
 • Millî Parkta idareye ait tesislerin giriş ücretlerinin tahsil edilmesi veya ettirilmesi, büfe , kır gazinosu , satış ünitesi , kır kahvesi ve benzeri tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, izin -irtifak iş ve işlemlerini yürütmek, bu sahaların denetimlerini yapmak ve mülkiyetle ilgili konulan takip etmek,
 • Bütçe teklifini ve iş programlarını hazırlamak ve onaylanan bütçe ve programlarım uygulamak,
 • Plân ve programlarda yer alan bina, tesis, tesisat, araç, gereç, makine, hizmet ve ekipmanlarının planlanması, yapımı, temini, işletilmesi veya işlettirilmesi, kullanılması, bakımı, onarımı ve terkinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • Gerekli taşınmazların tahsisi veya kamulaştırılması, kiralanması, intifa hakkı temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Millî Parktaki mevzuata aykırı yapılaşmanın önlenmesi, tespiti ve giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,
 • Personelin özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Gelir ve giderlerin takibi ve tahakkuk ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ProjelerEdit

UMP/SWOT AnaliziEdit

OTELLER BÖLGESİ SORUNLAR

Mevcut Durum-1) Bursa-Sarıalan-Oteller Bölgesi Teleferik Ücreti Yerli Ziyaretçi - 30,00 TL. Öneri-1) Teleferik Ücretinin Sarıalan’ a kadar 20,00 TL, Oteller’ e kadar 30,00 TL. olması.

Mevcut Durum-2) I. Gelişim (Oteller) Bölgesi üst otoparkta (Kar-Kay karşısı), kararlara aykırı olarak, Otobüslerin park ediyor olması. Ayrıca, Meydanda durması gereken taksi ve Minibüs sayılarından fazla araç beklemesi. Öneri-2) 2014-2015 Koordinasyon Komisyonu Kararlarına göre üst otoparkta Otobüs olmaması, meydanda 2 adet taksi ve 1 adet Minibüs’ ün beklemesi.

Mevcut Durum-3) Cumartesi ve Pazar günleri yakıt tankerlerinin alanda olması. Öneri-3) 2014-2015 Koordinasyon Komisyonu Kararlarına göre hafta sonu alana yakıt tankerlerinin girmemesi.

Mevcut Durum-4) Kayak Pistlerinde kontrol dışı, gelişigüzel kızak aktivitesi yapılıyor, Kayak Pistleri kapatıldıktan sonra Kar Motorları sahaya giriyor ve kayak için düzenlenen pistleri bozuyor. Öneri-4) Kayak Pistlerine kızak ve Kar Motorlarının girmemesi, Mekanik Tesis İşleticilerinin bu konuda güvenlik görevlisi bulundurması, ve para cezası yazılabilmesi.

Mevcut Durum-5) Bir kısım işletmeci, izinsiz alanlarda Kızak ve Kar Motoru kiralama girişiminde bulunuyor. Öneri-5) Kızak kiraya veren işletmecilerin gereken güvenlik önlemlerini alarak kızak pisti olarak belirlenen I. Gelişim (Oteller) Bölgesindeki Cami’ nin yanındaki alanı kullanmaları.

Mevcut Durum-6) Kayak Pistlerinin güvenliği ve standartlarının belirlenmesi konusunda mevzuat düzenlemesi olmadığı gerekçesi ile herhangi bir denetim yapılamıyor. Öneri-6) Uludağ’ daki kayak pistlerinin güvenliği ve standartları konusunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kayak Federasyonunun sorumluluk alması ve standartlarının belirlenmesi.

Mevcut Durum-7) Çok kötü hava şartlarında bile, lastik özelliği uygun olmayan tüm araçlar Uludağ’ a çıkmaya çalışıyor ve yolda kayarak, saatlerce karayolunun trafiğe kapanmasına neden oluyorlar. Ayrıca, yoğun kar yağışında yol kenarlarında devrilen ağaçların tehlike oluşturması ve araç trafiği bakımından kuyrukların oluşması, devrilen ağaçların hızla yoldan uzaklaştırılması ve yolun trafiğe açılmasında aksamalar oluşması. Öneri-7) Çok kötü hava şartlarında, 8. Km.’ den (Yiğitali) sonra öncelikle Otobüslerin, gerekirse tüm araçların Uludağ’a seyahatinin engellenmesi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan, kesim ekibinin 24 saat görevde bulundurulması.

Mevcut Durum-8) Müdürlüğümüzden izin alınmadan dağcılık faaliyetlerinde bulunulması. Öneri-8) Uludağ’ da gezi ve tırmanma gayesiyle faaliyetlerde bulunmak isteyen, Dağcılık Federasyonuna bağlı Derneklerin, Milli Park Müdürlüğü’ nden yazılı izin alarak, Jandarmaya bilgi vererek uygun görülmesi halinde faaliyetleri gerçekleştirmeleri.

Mevcut Durum-9) Kayak Pistlerinde güvenlik önlemlerinin yetersizliği. Öneri-9) Kayak Pistlerinde, güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi (Uyarı-ikaz, pisti kapama vb.)

Mevcut Durum-10) Alanda başıboş köpeklerin bulunması. Öneri-10) Başıboş Köpeklerin Toplanması.

İletişimEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.