Fark seçimi: Karşılaştırmayı istediğiniz 2 sürümün önündeki daireleri işaretleyip, "Seçilen sürümleri karşılaştır" düğmesine basın.
Tanımlar: (gün) = son revizyon ile arasındaki fark, (son) = bir önceki revizyon ile arasındaki fark, k = küçük değişiklik.

  • günson 23.03, 4 Ekim 2009Eculum Message Wall katkılar 230.876 bayt +230.876 Sayfa oluşturdu, içeriği: 'ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI 2008 - 2012 ANKARA - 2008 T.C. SA⁄LIK BAKANLI⁄I Ulusal Tütün Kontrol Program› ve Eylem Plan› == YAYINA H…'
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.