MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları; Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Kurum tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.

   

 Kurumumuz Tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları

1

[http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-yeterlilikler/629 İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. (UGETAM) ]

2

[http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-yeterlilikler/631 Belgetürk Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi (BELGETÜRK) ]

3

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi (İNTES MYM)

 

4

Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi (ANAPER)

5

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SAUSEM) [http://myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-yeterlilikler/944 ]

 

6

[1]GAZBİR - GAZMER Doğal Gaz Enerji Eğitim Belgelendirme ve Denetim Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti. 

7

Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Ticaret A.Ş (SIBEM) [http://myk.gov.tr/index.php/tr/ulusal-yeterlilikler/944 ]

8

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği İktisadi İşletmesi VOC-Test Sınav ve Belgelendirme Merkezi                                                                          

9

TEBAR Test Belgelendirme, Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.

10

Hak-İş Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi

11

INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi

 

12

İnci Belgelendirme Sınav ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi     

13

CERTURK Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi

 

14

Türkiye Liman Işletmecileri Derneği Iktisadi Işletmesi

 

15

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Eğitim ve Tanıtım İktisadi İşletmesi

 

16

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı Mal ve Hizmet Üretim Birimleri İşletmesi

 

17

ASO 1. OSB Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmesi

 

18

ASO 2. ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmesi

 

19

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi

 

20

ALTSO Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme Sınav ve Belgelendirme Merkezi

 

21

DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYO Akademi Bölümü

 

22

Sakarya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Mesleki Sınav Merkezi

 

23

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi

 

24

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB)

 

25

Safir İnsan Kaynakları Danışmanlık, İstihdam ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd.Şti.(SABEMER)

 

26

BAYINDIR MEMUR-SEN Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi

 

27

ASO METES İktisadi İşletmesi Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi

 

 Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının;*

Yönetici, yönetim kurulu üyeleri, şirket sahibi ve ya ortakları, kuruluşu temsil eden kişiler ile belgelendirme süreçlerinde görev alacak yönetici ve uzman personel arasında Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza almamış ve iştigal ettikleri meslek ve sanat alanında meslek ve sanatlarını icrasından yasaklanmamış olmaları,

  • Akreditasyon ve yetkilendirileceği yeterliliklerle ilgili belgelendirme süreçlerini gerçekleştirebilecek gerekli; sisteme, insan kaynaklarına ve teknik, mali, fiziki özelliklere ayrıca yetkilendirileceği alanda yasal düzenleme bulunuyorsa düzenlemede belirtilen şartlara sahip olması,

  • Belgelendirme süreçlerinde yer alacak personeli arasında, son iki yıl içerisinde MYK tarafından her hangi bir kuruluşun yetkisinin iptaline kasıtlı eylemi ile neden olan kişi ya da kişilerin bulunmaması,

gerekmektedir.

MYK 2014 yılı belge masraf karşılıkları ile yetkilendirme faaliyetlerine ilişkin bedeller için tıklayınız...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.