Bakanlık :Spordan sorumlu Bakanlığı,

Bakan :Spordan sorumlu Bakanı,

Genel Müdürlük :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür :Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyonları, özerk spor federasyonları ile Türkiye Futbol Federasyonunu,

Spor Kulübü :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ,Türkiye Futbol Federasyonu ile özerk federasyonların faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini,

Sporcu :Ferdi ve/veya takım müsabakalarında dereceyi elde eden milli takım sporcularını, kulüp sporcuları ile ferdi sporcuları,

Uluslararası Müsabaka :Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası spor federasyonlarının ve ulusal spor federasyonlarının yıllık faaliyet programında yer alan bu Yönetmelik kapsamındaki müsabakaları,

Uluslararası Kupa Müsabakaları : Uluslararası federasyonlarca veya kuruluşlarca düzenlenen ve adı kupa olan müsabakaları,

Ulusal Müsabaka :Genel Müdürlüğe bağlı spor federasyonlarının yıllık faaliyet programlarında yer alan yurt içi spor müsabakalarını,

Teknik Direktör :Beşinci kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,

Antrenör  : İkinci, üçüncü, dördüncü kademe antrenör belgesine sahip ve görevlendirilen kişiyi,

Spor Elemanı :Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu başarılarında emeği geçen doktor, psikolog, diyetisyen, öğretmen, masör, fizyoterapist ve benzeri elemanları,

Ödül :Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu, spor kulübü, teknik direktör, antrenör ve diğer spor elemanlarına verilecek madalya, başarı belgesi, kupa, ayni yardım veya cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirasını,

Takım Sporu :Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış olduğu müsabaka ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlarla ilgili müsabakayı (Takım sporlarında ulusal ve uluslararası müsabakalar için yedekleriyle birlikte öngörülen sporcu sayısı esas alınır. Takım sıralaması ve tasnifi bu kapsamda değildir.),

Ferdi Spor :Takım sporları dışında bireysel yarışmaların ve bireysel sıralamanın yapıldığı diğer spor dallarını,

Müsabaka :Bu Yönetmelikte yer alan ulusal ve uluslararası yarışmaları,

Olimpik Spor Dalları :Uluslararası Olimpiyat Komitesi ( IOC ) tarafından kabul edilen spor dallarını,

Olimpik Olmayan Spor Dalları :Olimpik olmayan ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce resmi olarak Türkiye'de yapılmasına izin verilen spor branşlarını,

ifade eder.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.