FANDOM


Uluya Vardı İse


Ger uluya vardın ise suret nakşı nendir senin

Ma'niye yol buldun ise işbu dünya nendir senin


Sen dünyanın terkin urgıl gelip aşk oduna girgil

İlerki menzile ergil geri kalmak nendir senin


Bu vücudun sermayesi od u su vu toprak değil

Her biri aslına gider gaafil olmak nendir senin


Büt- hane vu şarap-hane mescid oldu gerçek cana

Bir pulun varmaz ziyana yalancılık nendir senin


Çünkü ahrete kavisin ko bu yalancı da'visin

Mal ü hazine sevgisi aşık isen nendir senin


Benimdir diye derersin Hak'tan da'vi mi edersin

Padişeh suçuna bakmaz güm-rah olmak nendir senin


Dün ü gün kaygılar yersiz nideyim yoksulum dersin

Ol cömerttir rızkın verir kaygı yemek nendir senin


Yegil yedirgil biçare eksilirse Tanğrı vere

Bir gün tenin yere gire kalan nendir senin


Yunus ol aşk badyasından sen iğen esrik olmuşsun

Bi hod iken erdin Hakk'a ayık olman nendir senin


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.