Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.772
pages

UMRE(ÖMRE) hac zamânı olan beş günden, Arefe ve Kurban Bayramının dört gününden başka senenin her günü ihrâm ile Kâbeyi ziyâretle Safâ ve Merve tepeleri arasında sa’y etmek (gidip-gelmek). Umre yapana Mu’temir adı verilir. Umre ibâdettir. Hacc-ı asgar (küçük hac) da denir. Umre için Kâbe-i muazzama yedi defâ tavâf edilir. Her defâsında Hacer-i esved selâmlanır. Daha sonra sa’y edilir. Sa’yden sonra saç kazımak veya kesmekle Umre ibâdeti tamamlanmış olur. Ömürde bir defâ umre yapmak sünnettir.

Hac için ihram giyilen mîkât denilen yerler Umre için de aynıdır. Ancak Mekke-i mükerremede kalanlar harem bölgesi dışına çıkarak Hil denilen bölgede Ci’râne ve Tev’in mevkilerinde ihrâma girerler. Umrede, Hacda olduğu gibi Arafât ve Müzdelife vakfeleri ve cemreler (şeytan taşlamalar) yoktur. (Bkz. Hac) kuzey Türk devletı

Umrenin farzları[]

Umre ibadetinin ihrama girmek ve tavaf yapmak üzere iki farzı vardır. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür.

Umrenin vacipleri []

Say yapmak ve tıraş olmak ise umrenin vacipleridir. 

Umre nasıl yapılır []

– Mikat sınırlarının herhangi birine çıkılarak, ihrama kıyafeti giyilir.

– İhrama niyet edilerek, 2 rekat ihram namazı kılınır.

– Telbiye, tekbir, salavat-ı şerife okunarak Harem-i Şerife’ye gidilir.

– Kabe tavaf edilir. Tavafı bitirdikten sonra 2 rekat tavaf namazı kılınır.

– Say yerine çıkılarak, Safa ile Merve arasında 7 kere Say yapılır.

– Son olarak tıraş olunarak ihramdan çıkılır ve Umre ibadeti yerine getirilmiş olur.

Kaynak: Namaz Sitesi Umre 

Advertisement