Unutmak Gerek


Kim dervişlik ister ise divem ona nitmek gerek

Şerbeti elinden koyup ağuyu nuş etmek gerek


Gelmek gerek terbiyete cümle bildiklerin koya

Mürebbisi ne der ise pcs ol onu tutmak gerek


Tuta sabr u kanaati tahammül eyleye katı

Terkeyleye suretini bildiğin unutmak gerek


Dünyadan gönlünü çeke, eli ile arpa eke

Ununa ayrı kül kata güneşte kurutmak gerek


Diyem ona nice ede nefis dileğin bu yolda

Kaçan kim iftar eyleme üç günde bir etmek gerek


Böyledir derviş dileği koya cümle ayrılığı

Ondan bulışar erliği bahırlar çok yutmak gerek


Bakam dünya servisine aldanma halk gövüsüne

Dönüp didar arzusuna ol Hakk’a yüz tutmak gerek


Yunus imdi nedir dersin ye kimin kaydını yersin

Bir kişi bu sözü desin ona gücü yetmek gerek

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.