FANDOM


Unuttun kıyameti


Nice bir besleyesin bu kadd-ü kameti

Düştün dünya zevkına unuttun kıyameti.


Duruş kazan ve yedir bir gönül ele getir

Yüz ka’beden yeğrektir bir gönül ziyareti.


Uslu değil delidir halka salusluk satan

Nefsin müselman etsin var ise kerameti.


Yüzbin peygamber gele hiç şefaat olmaya

Vay eğer olmaz ise Allah’ın inayeti


Nefsin müselman eden hak yolun doğru varır

Yarın ona olısar Muhammed şefaati


Yunus imdi sen dahi gerçeklerden olagör

Gerçek erenleri imiş cümlenin ziyareti.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.