Şablon:Osmanbakınız - d {{Osmanbakınız}}


Osman - Usman - Usman Ağa - Üsman Arapça kökenli bir isim değildir. Bacak kıran demektir. Türkçesi akıllı adam. Us dan...
Osman - Hz. Osman
Osman Gazi - I. Osman El Gazi - Ataman Bey - عثمان باک -Osman Bey ) mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık
Osmanlılar - Osmanoğlu - Osmanoğulları - Osmanlıların şeceresi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.