Şablon:Uzaktan eğitim bakınız - d


Uzaktan eğitim Distance education تعليم عن بعد Distant təhsil Educación a distancia
Uzaktan eğitim/Video
ikinci üniversite Açık öğretim AÖF
araçlar google classroom google meeting Zoom
AÜ/AÖF Açık Öğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi/Açık Öğretim Fakültesi Video dersler: http://www.trtokul.com.tr/galeri/videoGaleri/ders/10/aofkarsilastirmali-siyasal-sistemler/965 AÜ/AÖF/Radyo ve Televizyon Proğramcılığı Hukun Temel Kavramları Görsel estetik Fotoğrafçılık [[]]
AtÜ/AÖF AtÜ/AÖF/Programlar [1]
Yurtdışında uzaktan üniversite egitimi

Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Uzaktan Eğitim Kursları
Uzaktan Eğitim Merkezi Ankara Üniversitesi/Uzaktan Eğitim Merkezi
Istanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan eğitim , terimin de vurguladığı gibi öğrenci ve öğretmenin birbirinden ayrı olduğu bir sistemdir. Bu ayrılığın hatları bir çok kaynakta genellikle zaman ve mekan olarak tanımlanmıştır.[2]

Yüzyüze öğrenme ise öğrenci ve öğretmenin birbirini görebildiği bir sistemdir. Dünya Bankası’nın eğitime katkı programlarında bu sistem, senkronize ve genelde teknoloji kullanımını gerektirmeyen bir sistem olarak tanımlanmıştır.[3]

Uzaktan eğitim; sistemin yapısı gereği (zaman ve mekan bazında farklılık) kullanılan araçlar, değerlendirme yöntemleri ve eğitim planlaması gibi bir çok hususta çeşitlilik göstermektedir.

Uzaktan eğitimin farklılıkları bazen karşımıza avantaj olarak çıkarken, bazen de dezavantaj olarak çıkmaktadır. Avantajlara örnek olarak, öğrenci kitlesinin niceliğine katkısı düşünülebilir.

Dezavantajlara örnek olarak ise uzaktan eğitimin bazı durumlarda yetersiz kalması düşünülebilir.

Örneğin; Anadolu Üniversitesi normalde uzaktan eğitim sistemini kullanan öğrencilerine bazı derslerde yüzyüze danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Dahası, İstanbul Aydın Üniversitesi uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerine tüm dersler için yüz yüze danışmanlık hizmeti vermektedir. [4]
[5]
Teknolojik gelişmeler sayesinde günümüze gelindiğinde ise disketler, video kasetler, CD-ROM’lar, uydu yayınları, video konferanslar ve Internet, uzaktan eğitim çalışmalarında önemli bir yer edinmişlerdir.[6] Ancak , uzaktan eğitimin gelecekte eğitim alanında yaratacağı python sonuçların olumlu ya da olumsuz olması birçok ülkede tam olarak kararlaştırlmamıştır.

Ayrıca geleneksel eğitime yıkıcı bir etki doğurabileceğinden şüphe duyulmaktadır.
Bütün bu sebeplerden dolayı bu iki sistem arasındaki farklar, avantaj ve dezavantajların incelenmesi özellikle uzaktan eğitimin geliştirilebilmesi açısından önemlidir.

Uzaktan eğitim ile yüzyüze öğrenme arasındaki farklar[düzenle | kaynağı değiştir]

Uzaktan eğitimin tarihi incelendiğinde teknoloji ile birlikte gelişim gösterdiği görülmektedir. Uzaktan eğitimin yüzyüze öğrenmeden temel farklılığı, teknoloji kullanımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda günümüzde bu farklılıkların bazıları:

 • Öğrenci ile öğretmenin birbirinden ayrı olması,
 • Kullanılan araçların farklı olması,
 • Uzaktan eğitimin daha geniş kitlelere hitap etmesi,
 • Uzaktan eğitimin teknoloji ile daha fazla ilişkili olması,
 • Değerlendirme sistemlerinin farklı olması,
 • Yer ve / veya zamandan bağımsızlığın sağlanması,[7]

olarak düşünülebilir.

Uzaktan eğitimin yüzyüze öğrenmeye göre avantajları[düzenle | kaynağı değiştir]

Uzaktan eğitimin avantajları incelendiğinde, bu avantajların eğitimde başarı ile sınırlı kalmadığı görülmektedir.Bilim adamları bu avantajların; eğitimin demokratikleşmesi ve yeni kavramlar oluşması gibi konulara da uzandığını belirtmektedirler.[8] Bu avantajlardan bazıları:

 • Yüzyüze öğrenme imkânı bulunmayan öğrencilere erişilmesi,
 • Eğitim giderlerinin azalması,
 • Daha merkeziyetçi bir sistem olması sebebiyle eğitimde kalitenin artması,
 • Sağlanan imkânlar nedeniyle uzaktan eğitimin daha kolay sürdürülebilir olması,
 • Teknolojik gelişmelerin daha hızlı transferine imkân sağlaması,
 • Tüm bireylerin eğitimden eşit yararlanmasının sağlanması,[9]
 • Bireylerin farklı eğitim gereksinimi duymaları ve mevcut eğitim sisteminin bunu karşılayamadığı durumlarda yeni olanaklar geliştirerek , bireysel , bağımsız öğrenme ile kitle eğitiminin sağlanması, [10]
 • Geleneksel eğitim uygulamalarındaki aksaklıkları giderici yeni seçenekler yaratılması,[11]
 • Mevcut eğitimin dışında kalan bireylere eğitim olanağı yaratan yeni modeller yaratılması,[12]
 • Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan öğrenci ve eğitimciler aralarında etkili iletişim kurma fırsatı sağlaması,[13]
 • Öğrencilerin uzaktan eğitim ile dünyanın değişik ülkelerinde bulunan üniversitelerin eğitim imkânlarından yararlanabilmesi, [14]
 • Psikolojik sorunlar yaşayan öğrencilere rahatlık sağlaması (örneğin sosyal fobi) olarak düşünülebilir.

Uzaktan eğitimin yüzyüze öğrenmeye göre dezavantajları[düzenle | kaynağı değiştir]

Uzaktan eğitimin başarısı, kullanılan araçlarda çıkabilecek muhtemel problemler ile yakından ilgilidir. Milyarlarca dolar harcanarak kurulan sistemlerin dahi kesintisiz hizmet vermekten uzak olması[15], uzaktan eğitimin dezavantajları konusunda temel bir fikir sağlayabilir. Bu dezavantajlardan bazıları:

 • Kullanılan araçlarda çıkabilecek problemlerin geniş etkiye sahip olması,
 • Öğrencilerin bir kısmının gerekli olanaklara erişememesi (örneğin bilgisayar),
 • İletişim yöntemlerindeki değişikliğin olumsuz etkileri,
 • Altyapı değişikliklerinin eğitim planlarını doğrudan etkilemesi,
 • Öğretmenin sorumluluk alanını etkilemesi sebebiyle ek yük getirmesi,
 • Öğrenme ortamlarında önemli görülen yüz yüze etkileşim ortam ve olanakları ,[16]
 • Öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin anında çözülememesi ve bu durumun ardından gelişebilecek sıkıntılar,[17]
 • Anında yardım görememe ve sorunun giderilmemesinden kaynaklanan davranışların gelişimi,[18]
 • Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için planlama zorluğu,[19]
 • Çalışan bireylerin kendine ayıracakları vakitte ders çalışma zorunluluğu,[20]
 • Laboratuar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar,[21]
 • Öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile iletişimdeki sınırlılıklar,[22]

olarak düşünülebilir.

Dış Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Kaynakça[düzenle | kaynağı değiştir]

 • 6 Deneyim Eşitliğine Dayalı İnternet Temelli ve Yüzyüze Öğrenme Sistemlerinin Öğrenci Başarısı ve Doyumu Açısından Karşılaştırılması. Karataş, Serçin (2005) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  http://w3.gazi.edu.tr/~sercin/tez_sercinkaratas.doc
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.