Fark seçimi: Karşılaştırmayı istediğiniz 2 sürümün önündeki daireleri işaretleyip, "Seçilen sürümleri karşılaştır" düğmesine basın.
Tanımlar: (gün) = son revizyon ile arasındaki fark, (son) = bir önceki revizyon ile arasındaki fark, k = küçük değişiklik.

  • günson 19.33, 22 Ekim 2009Kaymakam Message Wall katkılar 54.533 bayt +54.533 Sayfa oluşturdu, içeriği: 'I. BÖLÜM == Genel Esaslar == Amaç Madde 1.- Bu Yönetmeliğin amacı; A- Valilik ve kaymakamlık bürolarının kuruluşunu, bu bürolarda görevli personelin …'
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.