FANDOM


Vakıa Suresi/58-74-Vakıa Suresi/Elmalı/58-74 Vakıa Suresi/75-96 Hadid Suresi/1-10-Hadid Suresi/Elmalı/1-10
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Artık yok, o nücumun mevkı'lerine kasem ederim
Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim.
Nay, I swear by the places of the stars
ve filhakika o, bilseniz çok büyük bir kasemdir
Bilirseniz bu büyük bir yemindir.
And lo! that verily is a tremendous oath, if ye but knew
ki hakıkaten o bir Kur'ani Kerîmdir
O, elbette şerefli bir Kur'ân'dır.
That (this) is indeed a noble Qur’an
Öyle bir kitabda ki mahfuz tutulur
Korunmuş bir kitaptadır.
In a Book kept hidden
ona tertemiz temizlenmiş olanlardan başkası el süremez
Ona temizlenenlerden başkası el süremez.
Which none toucheth save the purified,
Rabbül'âlemînden indirilmedir
(O), âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.
A revelation from the Lord of the Worlds.
Şimdi bu kelâma siz yağ mı süreceksiniz?
Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?
Is it this Statement that ye scorn,
Ve rızkınızı tekzibiniz mi kılacaksınız?
Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz?
And make denial thereof your livelihood?
O halde haydiseniz'â can hulkuma geldiği vakıt
Can boğaza dayandığı zaman
Why, then, when (the soul) cometh up to the throat (of the dying)
ki siz o vakıt bakar durursunuz
Ki o zaman siz (ölmek üzere olana) bakar durursunuz.
And ye are at that moment looking
Biz ise ona sizden yakınizdir ve lâkin görmezsiniz
Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz.
And We are nearer unto him than ye are, but ye see not
Evet haydiseniz'â dîne boyun eğmiyecek, ceza çekmiyecekseniz,
Eğer cezalandırılmayacak iseniz,
Why then, if ye are not in bondage (unto Us),
onu giri çevirseniz'â! da'vanızda doğru iseniz
Onu geri çevirsenize; şayet iddianızda doğru iseniz.
Do ye not force it back, if ye are truthful?
Amma o mukarrebînden ise
Fakat ölen kişiye gelince, eğer o rahmete yaklaştırılanlardan ise,
Thus if he is of those brought nigh,
artık bir revh-u reyhan ve bir Cenneti ne'îm
Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.
Then breath of life, and plenty, and a Garden of delight
Ve amma Eshabi yemînden ise
Eğer O, sağın adamlarından ise,
And if he is of those on the right hand,
artık selâm sana Eshabi yemînden
"(Ey sağcı), sana sağcılardan selam!"
Then (the greeting) "Peace be unto thee" from those on the right hand
Ve amma o tekzib eden sapgınlardan ise
Ama yalanlayıcı sapıklardan ise;
But if he is of the rejecters, the erring,
her halde konukluğu hamîm
İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır.
Then the welcome will be boiling water
Ve yaslanacağı Cahîmdir
Ve cehenneme atılma vardır.
And roasting at hell fire.
İşte budur hakikat hakkulyakîn
Kesin gerçek budur işte.
Lo! this is certain truth.
Haydi tesbih et Rabbına azîm ismiyle
Öyle ise Rabbini o büyük ismiyle tesbih et.
Therefor (O Muhammad) praise the name of thy Lord, the Tremendous.
Disambig Bakınız: VakıaSuresi, VakıaSuresi/MEALVakıaSuresi/VİDEO, VakıaSuresi/TEFSİR, VakıaSuresi/TEZHİB, VakıaSuresi/HAT, VakıaSuresi/FAZİLETİ, VakıaSuresi/HİKMETLERİ, VakıaSuresi/, VakıaSuresi/KERAMETLERİ, VakıaSuresi/AUDİO, VakıaSuresi/HADİSLER, VakıaSuresi/NAKİLLER, VakıaSuresi/EL YAZMALARI, VakıaSuresi/VP
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Vak%C4%B1a_Suresi/75-96?oldid=111169" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.