FANDOM


Vâkıf

  • Aşina. Bir işten iyi haberi olan.
  • Vakfeden.
  • Duran, ayakta duran.

Benzer kelimeler

Tevakkuf

Tevkif

Vakıf

Ehli vuku

Vakfiye

Mevkuf

Tevakkuf 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.