Şablon:Vakıf bakınız Şablon:STK bakınız Vâkıf

  • Aşina. Bir işten iyi haberi olan.
  • Vakfeden.
  • Duran, ayakta duran.

Benzer kelimeler

Tevakkuf

Tevkif

Vakıf

Ehli vuku

Vakfiye

Mevkuf

Tevakkuf 

Şablon:Evkaf

Şablon:VGM - d


VGM - Vakıflar Genel Müdürlüğü
31.Vakıf Haftası/ 5-11 Mayıs 2014
Adnan Ertem - GM - İÜ/SBF

Burhan Ersoy GMY - İÜ/SBF
İslam Emiroğlu - İÜ/SBF
VGM/Mevzuat
Kavramlar
Vakıf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.