FANDOM


Bakınız

Şablon:Görev Dağılımı - d


Görev dağılımı
Vali yardımcıları görev dağılımı/Bursa/2013 Dosya:VY GÖREV DAĞILIMI 2013 (4 EKİM).pdf
Mersin Valiliği Görev Dağılımı

Dosya:VY GÖREV DAĞILIMI 2013 (4 EKİM).pdf

0

VALİ YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI

BURSA VALİLİĞİ

04 EKİM 2013

1

VALİ YARDIMCISI HÜSEYİN EREN 1- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü b) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü c) Devlet Personel Başkanlığı d) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü(TODAİE) ile ilgili iş ve işlemler İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR a) İş Teftiş Grup Başkanlığı b) Kamu Kurum Niteliğindeki Diğer Meslek Teşekkülleri c) Sendikalar 2- GIDA, TARIM VE HAYVANCILIKBAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü b) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Proje ve Hibe Başvurularına Yönelik İş ve işlemler c) Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü d) Bursa Zirai Karantina Müdürlüğü e) Karacabey Fidan ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü f) Ziraat Odası Başkanlığı g) Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) h) Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) i) Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunları ve Takibi j) Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) k) Tarım Ürünlerinin Kalite ve Organik Tarım Faaliyetleri l) Tarımla ilgili diğer iş ve işlemler 3- TOPRAK KURULU İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER

2

VALİ YARDIMCISI MEHMET ÖZCAN

1- BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN BEKİR BOZDAĞ’A BAĞLI İŞ VE İŞLEMLER a) İl Müftülüğü b) Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğü

2- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü b) EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kom. Çevre Santral İşletme Müdürlüğü c) TEİAŞ 2. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü d) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler. e) BURSAGAZ A.Ş. f) BOTAŞ Bursa Şb. Md. g) Bursa Linyit İşletmeleri Müdürlüğü h) Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA ile ilgili iş ve işlemler) 3- MALİYE BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Defterdarlık b) Vergi Dairesi Başkanlığı c) Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğü d) Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü 4-KAMU İHALE KURUMU (KİK) İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER

3

VALİ YARDIMCISI MEHMET VEDAT MÜFTÜOĞLU 1- BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN BÜLENT ARINÇ’A BAĞLI İŞ VE İŞLEMLER a) TRT, b) Basın Yayın Enformasyon İl Müdürlüğü, c) Anadolu Ajansı d) RTÜK İle İlgili İşlemler e) Basınla ilgili her türlü iş ve İşlemler 2- ADALET BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Genel İş ve İşlemler b) Seçim İşleri ile ilgili işlemler c) Cumhuriyet. Başsavcılığı, Adli Komisyon Başkanlığı, Bölge İdaresi Mahkemesi, İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi Başkanlıkları, Baro Başkanlığı, Noterler Odası Başkanlığı, Yüksek Yargı (Yargıtay-Danıştay-Anayasa Mahkemesi Başkanlığı) d) Adli Teşkilat ile ilgili işlemler e) Adli Tıp Kurumu Başkanlığı f) Cezaevleri Müdürlüğü 3- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Protokol Şube Müdürlüğü (Devlet Büyüklerinin Resmi Ziyaretleri, Törenler, Açılışlar, Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Dini Bayramlar, Özel Günler, bunlara ilişkin iş ve işlemler,) b) İl B asın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü c) Özel Kalem Müdürlüğü d) BİMER e) Bilgi Edinme

4

VALİ YARDIMCISI MUSTAFA KARSLIOĞLU 1-BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN BEŞİR ATALAY’A BAĞLI İŞ VE İŞLEMLER a) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 1- BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN BEŞİR ATALAY’A BAĞLI İŞ VE İŞLEMLER a) İnsan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları konularındaki iş ve işlemler. 2-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) İl Jandarma Komutanlığı b) İl Emniyet Müdürlüğü c) İl Trafik Komisyonu d) Özel Güvenlik Komisyonu e) Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı f) Bursa Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü g) Bursa Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü h) İl Sabotaj Komisyonu i) İl İstihbarat Komisyonu j) Deniz Polisi Hizmetleri k) Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü l) İl Göç İdaresi Müdürlüğü m) Bursa Valiliği Etik Komisyonu İle İlgili iş ve işlemler

5

VALİ YARDIMCISI ERGÜN GÜNGÖR 1- BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN BEŞİR ATALAY’A BAĞLI İŞ VE İŞLEMLER a) Başbakanlık Kriz Merkezi ve Koordinasyonu b) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) İl Mahalli İdareler Müdürlüğü b) Belediyeler ve Köylerle ilgili iş ve işlemler. c) İl Özel İdaresi ile ilgili iş ve işlemler d) Köydes-Köy hizmetleri vb. hizmet ve yatırımlar e) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı f) Diğer iş ve işlemler 3- JEOTERMAL A.Ş. İLE İLGİLİ TÜM İŞ VE İŞLEMLER - Özel İdareye ait Jeotermal A.Ş. eliyle yürütülen İl Merkezi ve ilçelerdeki Termal Bölgeler, Keramet, Oylat, Hamidiye Doğancı ve tüm sıcak suların takibi, - Eski ve yeni sondaj kuyuları, yeni açılacak etüd araştırma ve üretim kuyuları, reenjeksiyon kuyuları, eski ve yeni termal sağlık ve turizm tesislerine döşenecek sıcak su hatları, şehir ısıtma, sera, entegre tesisleri vb. faaliyetlerin tamamına ait iş ve işlemlerin takip ve koordinesi. 4- SAĞLIK BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) İl Sağlık Müdürlüğü b) İl Halk Sağlığı Müdürlüğü * İl Hıfzıssıhha Kurulu c) Sağlıkla ilgili her türlü yatırım ve hizmetlerin takibi, d) Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

6

VALİ YARDIMCISI İSMAİL DEMİRHAN 1- BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN BEKİR BOZDAĞ’A İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile ilgili iş ve işlemler b) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile ilgili iş ve işlemler. 2- ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) DSİ 1.Bölge Müdürlüğü b) Orman Bölge Müdürlüğü c) Orman ve Su İşleri 2.Bölge Müdürlüğü *Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü d) Orman Yangınlarına Karşı Alınan Önlemler Meteoroloji Müdürlüğü 3- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü b) Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Ve Malul Olanların Yakınları ile ilgili iş ve işlemler. c) Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması ile ilgili iş ve işlemler 4-ULUDAĞ'IN 4 MEVSİM HİZMET VERİLMESİ İLE ALAKALI HER TÜRLÜİŞ VE HİZMETLERİN KOORDİNESİ VE TAKİBİ a) Uludağ İmar Plan Uygulamaları b) Uludağ Ekonomik Zirve Toplantıları

7

VALİ YARDIMCISI İBRAHİM AVCI 1-BAŞBAKANLIĞA BAĞLI İŞ VE İŞLEMLER a) TOKİ ile ilgili işlemler 2- AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ilgili işlemler b) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemler * (Yetiştirme Yurtları, Kadın Sığınma evi, Sokak Çocukları, Huzurevleri, Gençlik Merkezi, Çocuk Yuvaları ve Aşevleri vb.) * Kadın ve Aile Sorunlarının çözümü ile ilgili işler. (Kadının Statüsü Birimi) * Özürlülerle ilgili işlemler * Yaşlılarla ile ilgili iş ve işlemler * Engellilerin Eğitimi ve meslek kazandırılması ile ilgili iş ve işlemler c) Bakanlık ile ilgili diğer iş ve işlemler 3-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemler, -Yabancı Ser. Şti Taşınmaz Edinimine İlişkin iş ve işlemler -Mahalli Çevre Kurulu ile ilgili iş ve işlemler -Çevre Koruma Vakfı ile ilgili iş ve işlemler. -Çevre Kirliliğine Karşı Önlemler -İmar ve Ruhsatlar vb. işlemler. -Kaçak yapılar ile ilgili iş ve işlemler. -Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu b) Tapu Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemler. c) Kadastro İl Müdürlüğü d) İller Bankası A.Ş.Bölge Müdürlüğü.

8

VALİ YARDIMCISI AHMET KURT 1- BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN BÜLENT ARINÇ’A BAĞLI İŞ VE İŞLEMLER a) Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile ilgili işlemler 2- ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü (TCK) b) Sivil Havacılık Gen.Müd (SHGM) c) Kıyı Emniyeti Gen.Müd. d) Bursa-Yenişehir Hava Meydan Müdürlüğü (DHMİ) e) Türkiye Devlet Demir Yolları Gen. Müd. (TCDD) (Hızlı Tren Şub. Müd.) f) PTT Başmüdürlüğü g) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) h) TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV İşl. A.Ş ile ilgili İş ve İşlemler i) Denizcilik Müsteşarlığı j) Türk Telekom A.Ş. Batı II. Bölge Müdürlüğü ile ilgili İş ve İşlemler k) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 4.Bölge Müdürlüğü l) Kamu Özel Sektör Ortaklığı Böl. Müdürlüğü (Otoyollar) m) Gemlik - Mudanya Liman Başkanlığı n)Bursa Havayolları A.Ş. Kuruluş ve işlemler, iş çalışmalarının takip ve koordinasyonu o)Bursa’nın Kara-Hava-Demiryolu ve Deniz Ulaşımı ile ilgili her türlü Yatırım İş ve İşlemlerin Takip ve Koordinasyonu b) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Bursa Asker Alma Bölge Başkanlığı b) Askerlik Şube Başkanlığı c) Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı

9

VALİ YARDIMCISI FERİDUN CEMAL ÖZDEMİR 1-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) İl İdare Kurulu Müdürlüğü b) İl Disiplin Kurulu c) İl Memurun Muhakemat Encümen Başkanlığı ve 4483 sayılı Yasa ile ilgili iş ve işlemler d) İl Dernekler Müdürlüğü ile ilgili işler ve Dernek Tüzüklerinin Tetkiki ve Dernekler Denetleme Kurulu Başkanlığı, e) Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü Türkiye’deki yakınları için düzenlenen bakım belgelerinin tasdiki (Noter İşlemlerindeki İmza ve Mühür Onay ve Yurtdışında Çalışan Vatandaşlarımızın Türkiye’deki Yakınları İçin Düzenlenen Bakım Belgesi Tasdiki) f) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2- EKONOMİ BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği b) Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı c) İhracat Müdürlüğü 3- YÖK, ÖSYM VE ÜNİVERSİTELER İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER

a) Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü

b) Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

c) Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğü

d) Diğer Devlet ve Vakıf Üniversiteleri ve Yüksek Okullar ile ilgili iş ve işlemler.

e) YÖK ile ilgili her türlü iş ve işlemler 4-GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait iş ve işlemler, b) İl Spor Güvenlik Kurulu c) Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğüne ait iş ve işlemler,

10

VALİ YARDIMCISI EYÜP SABRİ KARTAL 1- BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN ALİ BABACAN BAĞLI İŞ VE İŞLEMLER Kurum ve Kuruluşlar 1- Hazine Müsteşarlığı 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bursa Şubesi 3- T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 4- Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 5- Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 6- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 7- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü 8- Sermaye Piyasası Kurulu 9- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 10- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 2- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü a) Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerle ilgili koordinasyon b) Özel Eğitim kurumları ile ilgili iş ve işlemler c) 4+4+4 Sistemli Eğitim kurumları ilgili iş ve işlemler d) Milli Eğitimle ilgili yatırımlarla diğer her türlü iş ve işlemler,

11

VALİ YARDIMCISI AHMET HAMDİ USTA 1- BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN BEKİR BOZDAĞ’A BAĞLI İŞ VE İŞLEMLER a) TBMM ile ilgili iş ve işlemler ile yazışmalar 2- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Dışişleri Bakanlığı ile ilgili yapılacak yazışmalar ve her türlü iş ve işlemler b) Yurtdışı Kardeş Şehir İlişkileri, İşbirliği Protokolleri, Karşılıklı Ziyaret Programları, Yabancı Ülke ve Misyonların Ziyaretleri, bunlarla İlişkiler, her türlü iş ve işlemler c) Bursa’daki Fahri Konsolosluklar ile ilgili iş ve işlemler, 3- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) İl Yazı İşleri Müdürlüğü b) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü c) Resmi Gazete ve Genelgeler ile İlgili iş ve işlemlerin takibi. 4- AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) İl AB Daimi Temas Noktası b) AB, Dış İlişkiler, Proje ve Koordinasyon Merkezi ve AB Projeleri ile ilgili İş ve işlemler 5-KALKINMA BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü b) Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve projeleriyle ile ilgili iş ve işlemler 6 – VALİLİKÇE YÜRÜTÜLEN PROJE VE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER a) Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA) ile Dünya Sağlık Turizm Birliği Üyelik Çalışmalarına Yönelik iş ve işlemler b) Sağlık Serbest Bölgesi Kurulması Çalışmaları Koordinasyonu, buna yönelik iş ve işlemler c) Lojistik Köy Kurulması Çalışmaları Koordinasyonu, buna yönelik iş ve işlemler

12

VALİ YARDIMCISI ADNAN ÇAKIROĞLU 1- BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü b) KOSGEB Müdürlüğü c) TSE İl Koordinatörlüğü d) TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuarı Müdürlüğü e) OSB’lerle alakalı her türlü iş ve işlemler f) Savunma Sanayi, Otomotiv ve Test Merkezi vb. Özel projelerin takibi ile ilgili işlemler g) SİAD ve GİAD’larla olan İlişkilerin Koordinasyonu, bunlara yönelik iş ve işlemler 2-GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemler. - Bursa Gümrük Müdürlüğü - Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü b) İl Ticaret Müdürlüğü c) Ticaret Borsası Başkanlığı d) Marmara Birlik Genel Müdürlüğü e) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı f) Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanlığı g) Tüketici Hakları Heyetleri 3- KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER 4- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile ilgili işlemler b) Soydaşlar ve vatandaşlık konularıyla ilgili işlemler

13

VALİ YARDIMCISI SAMET ERCOŞKUN

1- BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN BÜLENT ARINÇ’A BAĞLI İŞ VE İŞLEMLER a) Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile ilgili işlemler 2- BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN BEŞİR ATALAY’ABAĞLI İŞ VE İŞLEMLER a) Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği İle İlgili İş ve İşlemler 3- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER a) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü * Müze Müdürlüğü * Kütüphane Müdürlüğü * Turizm Danışma Bürosu * Devlet Güzel Sanatlar Galerisi b) Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü c) Devlet Bölge Senfoni Orkestrası Müdürlüğü d) Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü e) Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü f) A.V.P Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü 4- KÜLTÜR TURİZM HİZMET BİRLİĞİ İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER 5- VALİLİKÇE YÜRÜTÜLEN PROJE VE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER a) Bursa Valiliği ve Arap Turizm Teşkilatı arasındaki iş ve işlemler. -Bursa’nın 2013 Arap Turizm Ana Destinasyonu Programlarının Organizasyonu ve takibi. b) Yurt İçi ve Yurtdışı Turizm Fuarları ile ilgili işlemler c) İl Özel İdaresi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan her türlü restorasyon faaliyetlerinin takibi ile ilgili iş ve işlemler d) Turizm alanındaki diğer proje ve çalışmalara ilişkin iş ve işlemler 6 - DAĞYENİCE TERMAL TATİL KÖYÜ İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLER 7-TARİHİ ÇARŞI VE HANLAR BÖLGESİ İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER

14

VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ YÖNÜNDEN ALTERNATİF BAĞLILIK

HÜSEYİN EREN MEHMET ÖZCAN

MUSTAFA KARSLIOĞLU ERGÜN GÜNGÖR

MEHMET VEDAT MÜFTÜOĞLU AHMET HAMDİ USTA

İSMAİL DEMİRHAN ADNAN ÇAKIROĞLU

İBRAHİM AVCI AHMET KURT

SAMET ERÇOŞKUN EYÜP SABRİ KARTAL

FERİDUN CEMAL ÖZDEMİR ADNAN ÇAKIROĞLU

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.