FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Valiler Kararnamesi/Şubat 2015 ile ilgili bir şeyler var
İİB vali-atama-kararname
Bakınız

Şablon:Valilerbakınız - d {{Valilerbakınız}}


Vali Valiler kararnamesi
El- Vali Veli
İlbay İlçebay
Valiler Adana valileri Adıyaman valileri Ağrı valileri Afyon valileri Amasya valileri
Valiler/Telefon - Valilikler/Telefon

Valilikler e-devlet valilikler
Valilik özel kalem hizmetleri ve mevzuat
Vali Atamaları Hakkında Karar/2015 Valilik Personel Şube Müdürlüğü
Valilik ve Kaymakamlık Bürolarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Vilayet - Velayet
Vilayetler ve kazalar umumi hıfzıssıhha meclisleri
Valilerin başkanlık ettiği kurullar
Valilerin başkanlık ettiği komisyonlar
Valilerin başkanlık ettiği organizasyonlar

Eylemli valiler - Merkez valileri - Merkeze alınan valilerin vedaları
Dış görevdeki valiler
Siyasetteki valiler
Bürokrasideki valiler
Vali vedaları

Cumhuriyet valileri
Osmanlı valileri
Osmanlı hidivleri
Osmanlı voyvodaları
Osmanlı beyleri
Osmanlı ağaları

Vali atamaları - Valiler kararnamesi

Kaymakam - Kaymakamlar
Kaymakamlıklar
Kaymakamlar/Telefon
Mülki İdare Amirliği

Mevzuat
Valilik mevzuatı
Valilik yönergeleri

Valilik büroları
Valilik teftişi
Valilik ofisleri
Valilik kalkınma ofisi
Valilik ve kalkınma Ajansları
Valilik ve teknoparklar
Valiler ve kaymakamlar
Valilik stilleri
Valilik ve vilayet
Vilayet binaları
Vali makam odaları
Vali konakları
Vali makam araçları

Şablonlar
TC Valileri şablonları
Şablon:Valiler kararnamesi
Şablon:Vali
Şablon:Valibakınız
Şablon:Valiler
Şablon:Valilerbakınız
Şablon:Merkez valileri
Eylemli valiler
Şablon:T.C. valileri
Şablon:MİA
Şablon:İİB


16/2/2015 Tarihli ve 2015/7295 Sayılı Kararnamenin EkiEdit

Adı ve Soyadı

Liste

Eski Görevi

Yeni Görevi

Mehmet Tekinarslan

Ağrı Valisi

Merkez Valisi

Ahmet Zahteroğulları

Bolu Valisi

Merkez Valisi

Erdal Ata

Gaziantep Valisi

Merkez Valisi

Mustafa Taşkesen

Mardin Valisi

Merkez Valisi

Haşan İpek

Şırnak Valisi

Merkez Valisi

Aydın Nezih Doğan

Van Valisi

Merkez Valisi

Enver Salihoğlu

Merkez Valisi

Tekirdağ Valisi

Musa Işın

Mülkiye Başmüfettişi

Ağrı Valisi

Yavuz Selim Köşger

Sinop Valisi

Bingöl Valisi

Aydın Baruş

İçişleri BakanlığıMahalli İdarelerGenel Müdür Yardımcısı

Bolu Valisi

Ali Fidan

 İçişleri Bakanlığıİller İdaresi GenelMüdürü

Düzce Valisi

Murat Zorluoğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı  

Elazığ Valisi

Ali Yerlikaya

Tekirdağ Valisi

Gaziantep Valisi

Ömer Faruk Koçak

Elazığ Valisi

Mardin Valisi

Yasemin Özata Çetinkaya

Talaş Kaymakamı

Sinop Valisi

Ali İhsan Su

Düzce Valisi

Şırnak Valisi

İbrahim Taşyapan

Bingöl Valisi

Van Valisi

 • Adı ve Soyadı

Liste Eski Görevi Yeni Görevi

 • Mehmet Tekinarslan

Ağrı Valisi Merkez Valisi

 • Ahmet Zahteroğulları

Bolu Valisi Merkez Valisi

 • Erdal Ata

Gaziantep Valisi Merkez Valisi

 • Mustafa Taşkesen

Mardin Valisi Merkez Valisi

 • Haşan İpek

Şırnak Valisi Merkez Valisi

 • Aydın Nezih Doğan

Van Valisi Merkez Valisi

 • Enver Salihoğlu

Merkez Valisi Tekirdağ Valisi

 • Musa Işın

Mülkiye Başmüfettişi Ağrı Valisi

 • Yavuz Selim Köşger

Sinop Valisi Bingöl Valisi

 • Aydın Baruş

İçişleri BakanlığıMahalli İdarelerGenel Müdür Yardımcısı Bolu Valisi

 • Ali Fidan
İçişleri Bakanlığıİller İdaresi GenelMüdürü

Düzce Valisi

 • Murat Zorluoğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Elazığ Valisi

 • Ali Yerlikaya

Tekirdağ Valisi Gaziantep Valisi

 • Ömer Faruk Koçak

Elazığ Valisi Mardin Valisi

 • Yasemin Özata Çetinkaya

Talaş Kaymakamı Sinop Valisi

 • Ali İhsan Su

Düzce Valisi Şırnak Valisi

 • İbrahim Taşyapan

Bingöl Valisi Van Valisi


Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.