Yenişehir Wiki
Advertisement

D. Valiler kararnamesi. Valiler Kararnamesi Valiler Kararnamesi/2020 Haziran. Valiler Kararnamesi/Şubat 2015. Valiler Kararnamesi /13 Mayıs 2010 Kararnamesi Valiler kararnamesi/2010 hayali gazete haberleri Valiler Kararnamesi/01 Haziran 2016 Valiler Kararnamesi Yayımlandı - 13 Mayıs 2010 Kararnamesi

Screenshot 2020-07-22-05-53-51-765 com.google.android.apps.photos.jpg

Valiler kararnamesi/2020 Haziran mütealaları[]

   
Valiler kararnamesi
2020 Haziran tarihli valiler kararnamesi ile Binali Yıldırım'ın listesindekiler merkeze alındı. Ahmet Hamdi Nayır. Ahmet Hamdi Bilge Aktaş, Cüneyt Orhan Toprak vs gibi Erzincanlilar görevden alındı. Hayrettin Karaman ve Çorum ağırlığı kalktı. Mustafa Yaman, Ali Mantı vb Corumlular görevden alındı. Monşerler özel göreve getirildi. Diyarbakır başarısız oldu. Merkeze alınanlar tarikat cemaat vs irtibat iltisaktan alınmış mi?. Yeni atananlarda milliyetçi kanat ağırlıkta mi? Tartışılan isimler mi görevden alındı. Mesela; Konya ve Zonguldak valisi gibi. Yeni atananlar akp den çok MHP ve başka baglantıları olanlar
   
Valiler kararnamesi


Valiler kararnamesi/1.6.2016[]

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı 01 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi’ne göre; 22 vali merkeze alındı, 24 ile yeni vali atandı.

Valiler kararnamesi imzalandı. 24 ile yeni vali atanırken, 26 ilin valisi kendi aralarında yer değiştirdi. Kararnamede 22 vali ise merkeze alındı.


İlk kez vali olanlar[]

Teftişten il kez vali olanlar[]

Bu kararname ile 17 Aralık 2013 sürecinden beri mülkiye müfettişlerinden atama yapılmaması kulislerde farklı yorumlara yol açıyordu.

Bakanlık merkez teşkilatından ilk kez vali olanlar[]

Kaymakamlıktan ilk kez vali olanlar[]

Wikipedia-logo-tr.png
'den Valiler kararnamesi ile ilgili bir şeyler var.

İİB vali-atama-kararname.jpg

Şablon:Valilerbakınız - d {{Valilerbakınız}}


Vali Valiler kararnamesi
El- Vali Veli
İlbay İlçebay
Valiler Adana valileri Adıyaman valileri Ağrı valileri Afyon valileri Amasya valileri
Valiler/Telefon - Valilikler/Telefon

Valilikler e-devlet valilikler
Valilik özel kalem hizmetleri ve mevzuat
Vali Atamaları Hakkında Karar/2015 Valilik Personel Şube Müdürlüğü
Valilik ve Kaymakamlık Bürolarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Vilayet - Velayet
Vilayetler ve kazalar umumi hıfzıssıhha meclisleri
Valilerin başkanlık ettiği kurullar
Valilerin başkanlık ettiği komisyonlar
Valilerin başkanlık ettiği organizasyonlar

Eylemli valiler - Merkez valileri - Merkeze alınan valilerin vedaları
Dış görevdeki valiler
Siyasetteki valiler
Bürokrasideki valiler
Vali vedaları

Cumhuriyet valileri
Osmanlı valileri
Osmanlı hidivleri
Osmanlı voyvodaları
Osmanlı beyleri
Osmanlı ağaları

Vali atamaları - Valiler kararnamesi

Kaymakam - Kaymakamlar
Kaymakamlıklar
Kaymakamlar/Telefon
Mülki İdare Amirliği

Mevzuat
Valilik mevzuatı
Valilik yönergeleri

Valilik büroları
Valilik teftişi
Valilik ofisleri
Valilik kalkınma ofisi
Valilik ve kalkınma Ajansları
Valilik ve teknoparklar
Valiler ve kaymakamlar
Valilik stilleri
Valilik ve vilayet
Vilayet binaları
Vali makam odaları
Vali konakları
Vali makam araçları

Şablonlar
TC Valileri şablonları
Şablon:Valiler kararnamesi
Şablon:Vali
Şablon:Valibakınız
Şablon:Valiler
Şablon:Valilerbakınız
Şablon:Merkez valileri
Eylemli valiler
Şablon:T.C. valileri
Şablon:MİA
Şablon:İİB

Ya Vali aynalı yansıtma kufi tarzı içerisinde küçük harflerle Ya Tevvab - Ya Mun'im yazılı dev hat yazılarından Bursa Ulu Camii örneği - Kaymakam Eyüp beye göre ; Vavların simetrisinden bir kayık havası verilmiş, sanki bir iç murakabeye davet var. Eliflerin uzunluğu doğruluğa davet veya idam direği gibi. Ya harfinin noktaları altta değil de yanda olması enteresan. Birnterslik var gibi. İtteku vavat Yani vavlardan sakının yani va ile başlayan mesleklerden akının hadisinin manasına uyarak vavlar iç içe girmiş. Karışık bir hal var gibi.

Şablon:Valibakınız - d {{Valibakınız}}


Vali . İlbay . Veli kökünden gelir. Allah'ın isimlerindendir. Valiant Cesur, a valiant life cesur hayat
Valiler Valilikler
Valiler kararnamesi Son valiler kararnamesi
Vali modelleri
Vali - MİA ilişkileri
Valiler/Telefon
Valilerin başkanlık ettiği kurullar Valilerin başkanlık ettiği komisyonlar
Cumhuriyet valileri Osmanlı valileri Hz.Ömer'in valileri Hz. Ali’nin Mısır Valisine Yazdığı Mektup Merkez valileri
Allah'a (C.C.) manevî yakınlık kesbetmiş olan şerif zât Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) isimlerinden birisi. Veli' Kabuğunda olan hurma çiçeği. Veli Allah 'ın 99 isminden biri. Dost Yardımcı Sahip Koruyan
Türetilmiş Kavramlar Evliyaullah Evliya Vali Evli Tevella Mevali Mütevelli
MİA Kaymakam
TİD Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü Vali Hüseyin Öğütçen Başarı Ödülü Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülü Vali Orhan Erbuğ adına "Meslekte bir olay ve izleri" anı yarışması
Valilik özel kalem hizmetleri ve mevzuat Valilik ve Kaymakamlık Bürolarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Dinde vali Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Mü'minler (inananlar), mü'minleri bırakıp da kâfirleri (inanmıyanları) evliyâ edinmesin. (Âl-i İmrân sûresi: 3/28) 2. Allahü teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.
Buna örnek:
*Hikâye-i Kesikbaş, Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'ine de alınan Grijgal palangasını saran Zigetvar kumandanı Kıraçin'in 1000 askerine karşı Kuru Kadının 114 kişiyle galibiyetinde şehit olan Veli ve Abdal olduğuna inanılan Deli Mehmet'in başını vermemesi üzerine Kuru Kadı tarafından yazılan Hikâye-i Kesikbaş bahri (bölümü).
Hikâye-i Kesikbaş Bahri
*Beşikdüzü'lülerin Kadırga yaylasında bulunan ve Kadırga yaylasındaki Kesikbaş Tepesinde metfundur. Sinop'taki Seyit Bilal türbesi içinde bu hikâye anlatılır. Kosovo'da Mestan Gazi türbesi için de bu hikâye anlatılır. *Ömer Seyfettin Olayı "Başını Vermeyen Şehit" adlı hikâyesinde şöyle anlatır.:
"...Hak budur ki, ol guzzâtın içinde
böyle gaziler olmasa. Zigetvar'a
bu kadar kurbi civarda, cevânib-i erbaa
kafir hisarı iken, meks ve ârâm,
bahusus böyle cenge ikdâm
ne mümkün idi..." Peçevî, s.355 Grijgal'de, komşu palangalarda Kuru Kadı için "deli oldu" diyorlardı. Her an "bekâ" bâdesini içmiş ezeli bir sarhoş gibi nihayetsiz bir gaşy, pâyansız bir şevk, sükûn bulmaz bir heyecan içinde yaşıyordu. Fakat nasıl "deniz çanağa sığmaz"sa, onun büyük sırrı da ruhuna sığmadı. Taştı. Huruç günü gördüğü harikayı herkese anlatmaya başladı. Hatta daha ileri gitti, çok iyi okuduğu "Mevlid-i Şerîf" lisanıyla o gün gördüğünü yazdı. Yüzlerce beyitlik bir destan düzdü. Ama o zaman eski şevki kayboluverdi. Ruhuna koyu bir karanlık doldu. Kalbine acı bir ağırlık çöktü. Artık Deli Mehmed'in yeşil nurdan mezarı içinde sürdüğü ilahî zevki göremez oldu. Bu mahrumiyet onu delirtti. Yemekten, içmekten kesildi. Bir gün yine perişan, kırlarda dolaşırken Deli Hüsrev'e rastgeldi. Meğer o da geziniyormuş. Elindeki yayıyla yavaşça Kuru Kadı'nın arkasına dokundu. — Ahmak, dedi, neye gördüğünü halka söyledin? Adam gördüğünü kâle geçirirse kazandığı hâli kaybeder. Eğer susaydın, gördüğün keramete ölünceye kadar şahit olacaktın... Kuru Kadı yere diz çöktü, ağlamaya başladı: — Çok perişanım, diye inledi, lütfet. Gel, beni gaflet uykusundan uyandır. Benim o görmüş olduğum ahvâl ne hikmettir? İçinde aklımı kaçırdığım bu mehâbet, bu heybet nedir? Benimle senden başka onu gören oldu mu? — Bir gören daha var. O "can" herkese görünmez.
Evliya Veli Veliler
El-Vali El-Vâli --- Vali Vâli
Veliyy Evliyâ Yakın Amcazâde emmioğlu Yar dost Veli Veliyyullah
Veli: Sahib, mâlik Evliya. Muin Muhafaza eden Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse Sıddık Baba Babanın babası cedd
Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah'ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve kevnî hârikalar zuhura gelen zât.
Şablon:Vali Şablon:Valilerbakınız

Diğer bakanlıklardaki görevlerinden vali olanlar[]

Görev yeri değişen valiler[]

Merkeze alınan valiler[]


Valiler kararnamesi/16.09.2014[]

Üst görevdeki değişiklikler[]

 1. Emniyet Genel Müdürlüğü ne Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz ,
 2. EGM Mehmet Kılıçlar iseAnkara Valiliği ne ,
 3. Samsun Valiliği ne ise TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ,
 4. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Seyfullah Hacımüftüoğlu , MGK Genel Sekreterliği ne,
 5. Antalya Valisi Sebahattin Öztürkİçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı na,
 6. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Muammer Türker ise Antalya Valiliği ne,

Valilikler arası atamalar[]

 1. İstanbul Valiliği neMalatya Valisi Vasip Şahin ,
 2. Kırklareli Valisi Mustafa Yaman Balıkesir Valiliği ne,
 3. Merkez Valisi Yusuf Odabaş Bayburt Valiliği ne,
 4. Merkez Valisi Ahmet Kara Çorum Valiliği ne,
 5. Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe Denizli Valiliği ne,
 6. Samsun Valisi Hüseyin AksoyDiyarbakır Valiliği ne,

Merkez valiliğinden eylemli valiliğe atamalar[]

 1. Merkez Valisi Süleyman KaramanErzincan ValiliğiErzincan Valiliği ne,
 2. Kocaeli Valisi Ercan Topaca Hatay Valiliği ne,
 3. Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer Kahramanmaraş Valiliği ne,
 4. Yalova Valisi Esengül Civelek Kırklareli Valiliği ne,
 5. Merkez Valisi Necati Şentürk Kırşehir Valiliği ne,
 6. Mersin ValisiHasan Basri Güzeloğlu Kocaeli Valiliği ne,
 7. Merkez Valisi Süleyman Kamçı Malatya Valiliği ne,
 8. Kırşehir Valisi Özdemir ÇakacakMersin Valiliği ne,
 9. Merkez Valisi Amir Çiçek Muğla Valiliği ne,
 10. Merkez Valisi Kerem Al Osmaniye Valiliği ne,
 11. Merkez Valisi Selim Cebiroğlu Yalova Valiliği ne,

Merkez valiliğine atananlar[]

 1. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu merkez valiliğine,
 2. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Saran merkez valiliğine,
 3. Balıkesir Valisi Ahmet Turhan  merkez valiliğine,
 4. Osmaniye Valisi Mehmet Oduncu merkez valiliğine,
 5. Çorum Valisi Sabri Başköy merkez valiliğine,
 6. Denizli Valisi Abdülkadir Demir merkez valiliğine ,
 7. Erzincan Valisi Abdurrahman Akdemir merkez valiliğine,
 8. Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç merkez valiliğine,
 9. Bayburt Valisi Mükerrem Ünlüer  merkez valiliğine,

=

Valiler kararnamesi/2014 Mayıs 22[]

Görev yeri değişen valiler
[]

 1. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Valisi oldu. AÜSBF ,
 2. Sakarya Valisi Mustafa Büyük Adana Valiliği'ne,
 3. Tunceli Valisi Hakan Yusuf Güner Afyonkarahisar Valiliği'ne, AÜSBF
 4. İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Deniz Ardahan Valiliği'ne, İÜSBF,
 5. Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu Bartın Valiliği'ne, AÜSBF ,
 6. Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş Manisa Valiliği'ne, AÜSBF ,
 7. Tokat Valisi Mustafa Taşkesen Mardin Valiliği'ne, AÜSBF ,
 8. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu Ordu Valiliği'ne, AÜSBF ,

İlk kez vali atananlar
[]

 1. Eskişehir Vali Yardımcısı - Azmi Çelik Batman Valiliği'ne, AÜSBF ,
 2. Avcılar Kaymakamı Hasan Kürklü Burdur Valiliği'ne, AÜSBF ,
 3. Merkez Valisi Dursun Ali Şahin Edirne Valiliği'ne, AÜHF ,
 4. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Yücel Yavuz Gümüşhane Valiliği'ne, İÜSBF
 5. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Yakup Canbolat Hakkari Valiliği'ne, AÜSBF, 81. Dönem
 6. İstanbul Vali Yardımcısı Günay Özdemir Kars Valiliği'ne, AÜSBF,  76.Dönem,
 7. Urla Kaymakamı Şehmuz Günaydın Kastamonu Valiliği'ne, AÜSBF ,
 8. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersin Yazıcı Rize Valiliği'ne, AÜSBF ,81. Dönem
 9. Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri Mustafa Tutulmaz Siirt Valiliği'ne, AÜSBF,
 10. Muratpaşa Kaymakamı Cevdet Can Tokat Valiliği'ne AÜSBF,
 11. İzmit Kaymakamı Osman Kaymak Tunceli Valiliği'ne atandı. AÜSBF,

Merkez valiliğine atanan valiler
[]

 1. Manisa Valisi Abdurrahman Savaş AÜSBF Soma ya suçlu bulunamayınca suçlu vali bulundu. Son dakikada galiba eklendi.
 2. Burdur Valisi Nurettin Yılmaz , AÜSBF,
 3. Bartın Valisi Ali Çınar , AÜSBF ,
 4. Batman Valisi Yılmaz Arslan , AÜSBF,
 5. Edirne Valisi Hasan Duruer , AÜSBF,
 6. Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda , AÜSBF,
 7. Hakkari Valisi Necmettin Kalkan ,AÜSBF,
 8. Kars Valisi Eyüp Tepe , AÜSBF,
 9. Mardin Valisi Ahmet Cengiz ,AÜSBF,
 10. Ordu Valisi Kenan Çiftçi , AÜSBF ,
 11. Rize Valisi Nurullah Çakır , AÜSBF, Başbakanın memleketinden alınan vali. son dönemde Rize'den pek çok vali merkeze alındı.
 12. Siirt Valisi Ahmet Aydın İÜSBF, İİB Efkan Ala ya Diyarbakır olaylarında "Sayın valim çıkın halka bir şeyler söyleyin. Cama gelsin cana gelmesin" diyen İÖİ GS idi. Alınması ilginç...

Valiler kararnamesi/2014 Şubat 13[]

Valiler kararnamesi 2013[]

Valiler kararnamesi 2012[]

Vali atamaları 2011[]

Vali atamaları 2010[]

Valiler kararnamesi/2010 hayali gazete haberleri
Valiler Kararnamesi İçişleri Bakanlığı - Resmi Gazete'de yayımlandı. 16 Aralık 2010
Valiler Kararnamesi Yayımlandı - 13 Mayıs 2010 Kararnamesi

Advertisement