FANDOM


2012-08-04 05.22.40 ya vali yeni

Ya Vali aynalı yansıtma kufi tarzı içerisinde küçük harflerle Ya Tevvab - Ya Mun'im yazılı dev hat yazılarından Bursa Ulu Camii örneği - Vavların simetrisinden bir kayık havası verilmiş, sanki bir iç murakabeye davet var.

Bakınız

Şablon:Valibakınız - d {{Valibakınız}}


Vali İlbay Veli kökünden gelir. Allah'ın isimlerindendir.
Valiler Valilikler
Valiler kararnamesi Son valiler kararnamesi
Vali modelleri
Vali - MİA ilişkileri
Valiler/Telefon
Valilerin başkanlık ettiği kurullar Valilerin başkanlık ettiği komisyonlar
Cumhuriyet valileri Osmanlı valileri Hz.Ömer'in valileri Hz. Ali’nin Mısır Valisine Yazdığı Mektup Merkez valileri
Allah'a (C.C.) manevî yakınlık kesbetmiş olan şerif zât Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) isimlerinden birisi. Veli' Kabuğunda olan hurma çiçeği. Veli Allah 'ın 99 isminden biri. Dost Yardımcı Sahip Koruyan
Türetilmiş Kavramlar Evliyaullah Evliya Vali Evli Tevella Mevali Mütevelli
MİA Kaymakam
TİD Vali Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü Vali Hüseyin Öğütçen Başarı Ödülü Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülü Vali Orhan Erbuğ adına "Meslekte bir olay ve izleri" anı yarışması
Valilik özel kalem hizmetleri ve mevzuat Valilik ve Kaymakamlık Bürolarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Dinde vali Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Mü'minler (inananlar), mü'minleri bırakıp da kâfirleri (inanmıyanları) evliyâ edinmesin. (Âl-i İmrân sûresi: 3/28) 2. Allahü teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.
Buna örnek:
*Hikâye-i Kesikbaş, Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'ine de alınan Grijgal palangasını saran Zigetvar kumandanı Kıraçin'in 1000 askerine karşı Kuru Kadının 114 kişiyle galibiyetinde şehit olan Veli ve Abdal olduğuna inanılan Deli Mehmet'in başını vermemesi üzerine Kuru Kadı tarafından yazılan Hikâye-i Kesikbaş bahri (bölümü).
Hikâye-i Kesikbaş Bahri
*Beşikdüzü'lülerin Kadırga yaylasında bulunan ve Kadırga yaylasındaki Kesikbaş Tepesinde metfundur. Sinop'taki Seyit Bilal türbesi içinde bu hikâye anlatılır. Kosovo'da Mestan Gazi türbesi için de bu hikâye anlatılır. *Ömer Seyfettin Olayı "Başını Vermeyen Şehit" adlı hikâyesinde şöyle anlatır.:
"...Hak budur ki, ol guzzâtın içinde
böyle gaziler olmasa. Zigetvar'a
bu kadar kurbi civarda, cevânib-i erbaa
kafir hisarı iken, meks ve ârâm,
bahusus böyle cenge ikdâm
ne mümkün idi..." Peçevî, s.355 Grijgal'de, komşu palangalarda Kuru Kadı için "deli oldu" diyorlardı. Her an "bekâ" bâdesini içmiş ezeli bir sarhoş gibi nihayetsiz bir gaşy, pâyansız bir şevk, sükûn bulmaz bir heyecan içinde yaşıyordu. Fakat nasıl "deniz çanağa sığmaz"sa, onun büyük sırrı da ruhuna sığmadı. Taştı. Huruç günü gördüğü harikayı herkese anlatmaya başladı. Hatta daha ileri gitti, çok iyi okuduğu "Mevlid-i Şerîf" lisanıyla o gün gördüğünü yazdı. Yüzlerce beyitlik bir destan düzdü. Ama o zaman eski şevki kayboluverdi. Ruhuna koyu bir karanlık doldu. Kalbine acı bir ağırlık çöktü. Artık Deli Mehmed'in yeşil nurdan mezarı içinde sürdüğü ilahî zevki göremez oldu. Bu mahrumiyet onu delirtti. Yemekten, içmekten kesildi. Bir gün yine perişan, kırlarda dolaşırken Deli Hüsrev'e rastgeldi. Meğer o da geziniyormuş. Elindeki yayıyla yavaşça Kuru Kadı'nın arkasına dokundu. — Ahmak, dedi, neye gördüğünü halka söyledin? Adam gördüğünü kâle geçirirse kazandığı hâli kaybeder. Eğer susaydın, gördüğün keramete ölünceye kadar şahit olacaktın... Kuru Kadı yere diz çöktü, ağlamaya başladı: — Çok perişanım, diye inledi, lütfet. Gel, beni gaflet uykusundan uyandır. Benim o görmüş olduğum ahvâl ne hikmettir? İçinde aklımı kaçırdığım bu mehâbet, bu heybet nedir? Benimle senden başka onu gören oldu mu? — Bir gören daha var. O "can" herkese görünmez.
Evliya Veli Veliler
El-Vali El-Vâli --- Vali Vâli
Veliyy Evliyâ Yakın Amcazâde emmioğlu Yar dost Veli Veliyyullah
Veli: Sahib, mâlik Evliya. Muin Muhafaza eden Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse Sıddık Baba Babanın babası cedd
Fık: Hayatını mücadelelerle ve azimet ve fevkalâde bir zühd ve takva ile ibadet ve taata sarfederek kendisinden Allah'ın (C.C.) izniyle gaybdan haber vermek ve gaybî ahvali keşfetmek gibi ilmî ve kevnî hârikalar zuhura gelen zât.
Şablon:Vali Şablon:Valilerbakınız

İlk kez vali olarak atananlarEdit

 1. Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Demirtaş, Adıyaman Valiliğine
 2. Devlet Personel Başkanı Mehmet Tekinarslan, Ağrı Valiliğine , +
 3. Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selami Altınok, Aksaray Valiliğine,+
 4. Ardahan Valiliğine, Güngören Kaymakamı Seyfettin Azizoğlu+
 5. Bartın Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Bülent Savur,+
 6. Bitlis Valiliğine, Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul
 7. Çorum Valiliğine, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Sabri Başköy,
 8. Düzce Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Adnan Yılmaz,+
 9. Iğdır Valiliğine Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Pek,+
 10. Karaman Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Murat Koca,+
 11. Kars Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Eyüp Tepe,+
 12. İstanbul Vali Yardımcısı, Ahmet Aydın Siirt Valisi,+
 13. Bayrampaşa Kaymakamı Abdulkadir Yazıcı Yozgat Valisi+

Merkez valiliğinden eylemli valiliğe geçenlerEdit

 1. Merkez valisi Hasan Duruer, Edirne Valiliğine,+
 2. Merkez valisi Mustafa Yaman, Kırklareli Valiliğine+

Görev yeri değiştiren valilerEdit

 1. Batman Valisi Ahmet Turhan Balıkesir Valiliğine,
 2. Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan Batman Valiliğine,+
 3. Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz Burdur Valiliğine,
 4. Tokat Valisi Şerif Yılmaz Kayseri Valiliğine,+
 5. Sivas Valisi Ali Kolat Kırıkkale Valiliğine,+
 6. Burdur Valisi Süleyman Tapsız Kilis Valiliğine,+
 7. Uşak Valisi Özdemir Çakacak Kırşehir Valisi,+
 8. Düzce Valisi Vasip Şahin Malatya Valisi,+
 9. Çorum Valisi Nurullah Çakır Rize Valisi,+
 10. Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek Sivas Valisi,
 11. Ağrı Valisi Ali Yerlikaya Tekirdağ Valisi,
 12. Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen Tokat Valisi,+
 13. Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner Tunceli Valisi,
 14. Kırşehir Valisi Mehmet Ufuk Erden Uşak Valisi,+

Merkeze Alınan 11 ValiEdit

 1. Kilis Valisi Yusuf Odabaş,
 2. Ardahan Valisi Mustafa Tekmen,
 3. Karaman Valisi Süleyman Kahraman,
 4. Kars Valisi Ahmet Kara,
 5. Kayseri Valisi Mevlüt Bilici,+
 6. Adıyaman Valisi Ramazan Soldan,+
 7. Iğdır Valisi Amir Çiçek,
 8. Siirt Valisi Musa Çolak,
 9. Yozgat Valisi Necati Şentürk,
 10. Edirne Valisi Gökhan Sözer,
 11. Bartın Valisi İsa Küçük

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına atamaEdit

Açık bulunan 1'inci derece kadrolu ve 7600 ek göstergeli Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına,

657 sayılı Kanunun 71 ve 74'üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2'nci maddesi gereğince uygun görülmüştür

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.