FANDOM


ÖZEL KALEM HIZMETLERI YÖNETMELIK VE YÖNERGELER - Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, - Başbakanlık Hizmet Şeref Belgesi, Hizmet Belgesi ve Şilt Verilmesi Hakkında Yönetmelik, - İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teskilatı Arşiv Yönetmeliklerine İlişkin Yönetmelik ve Yönergeler, - Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

GENELGELER - İçişleri Bakanlığı Bayrak ve Törenler ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeleri,

TALIMATLAR - İçişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı,

Dış linkler

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.