FANDOM


Varaka bin Nevfel (Arapça: ورقه بن نوفل بن أسد بن عبد العزي بن قصي القرشي), Muhammed'in eşi Hatice'nin kuzeniydi. Nasturi rahibi olan Varaka Mekke'nin rahibi ve vaiziydi. Tevrat ve İncil'i biliyordu ve bunları Arapçaya tercüme etmişti. Muhammed'in Hatice ile olan evliliğinde başkanlık etmişti. Genelde kabul görmüş klasik kaynaklarda Hatice'nin Muhammed'i ilk vahyin ardından Varaka'ya durumu açıklaması için götürdüğü geçer. Varaka anlatılanları dinledikten sonra olayın bir vahiy olduğunu, Muhammed'e peygamberlik verildiğini ve eğer genç olsaydı onun destekçilerinden olmak istediği belirtir.[1]

Varaka bin Nevfel, İslam tarihindeki oldukça tartışmalı şahsiyetlerden biridir. Bilgili bir rahip ve vaiz olan Varaka, Tevrat, Zebur ve İncil'i de kapsayan Kitabı Mukaddes'e hakimdi. Zaman zaman Varaka'nın dinler tarihi konusunda İslam peygamberini eğittiği ve bu bilgilerin Kuran'a kaynak teşkil ettiği iddia edilir.[2] Gerek İslam alimleri, gerekse Kuran'ın kendisi böyle bir iddiaya şiddetle karşı çıkmaktadır.[3]

Kaynakça Edit

  1. İbni Hişam, Sîre: 1/254; İbni Kesîr, Sîre: 1/404
  2. İslami uyanış - Varaka bin Nevfel Peygamberi eğitti mi? (İngilizce)
  3. Nahl Suresi, 103. ayet

Dış bağlantılar Edit


ar:ورقة بن نوفل en:Waraqah ibn Nawfal fr:Waraqa ibn Nawfal it:Waraqa ibn Nawfal

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.