FANDOM


Vâsıl: Ulaşan, erişen, kavuşan. Hakka vâsıl olan.

Vasl: Âşığın sevdiğine kavuşması. Kavuşmak.

Birleştirmek, ulaştırmak.

Gr: Ulama, ekleme.

Edb: Sözü teşkil eden cümlelerin atıf ve rabt suretiyle birbirine bağlı olarak yazılması usulü ki, buna Sebk-i Mevsul da ta'bir edilir.

Bir kelimenin sonundaki harfi, bir sonraki lâfzın sesli harflerle başlayan ilk hecesine birleştirmek.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.